Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Input FMEA Output Shit in = Shit out FMEA

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Input FMEA Output Shit in = Shit out FMEA"— Præsentationens transcript:

1 Input FMEA Output Shit in = Shit out FMEA
Formål: At fejlsikre ved hjælp af en systematisk og prioriteret indsats, samt at sikre vidensdeling på tværs af funktioner. 1 Hvad er FMEA? 5 FMEA Proces 8 Hvem udfører FMEA? FMEA kan på dansk oversættes til Fejl-Mulighed og Effekt Analyse. Det er således et værktøj der anvendes til at identificerer mulige fejl, få disse prioriteret og få etableret foranstaltning/forandringer der kan imødekomme disse mulige fejl. Ved at arbejde eksplicit og systematisk med fejl kan en organisation få højnet deres kvalitet og derved mindske omkostninger forbundet med fejl. Desuden giver processen også grobund for en øget ansvarstagen hos den enkelte medarbejder, da de bidrager til processen. FMEA gennemføres i følgende trin: Processen udvælges Processen beskrives Mulige svigt/fejl identificeres Konsekvensen af hvert muligt svigt/fejl identificeres De mulige svigt/fejl prioriteres Årsagsanalyse på prioriterede svigt/fejl foretages  Processen re-designes Den nye proces afprøves og implementeres Den nye proces' effektivitet evalueres FMEA kan anvendes på flere måder, hvilket giver forskellige fordele og ulemper. Hvis FMEA anvendes som et Top-Down værktøj er det ”kun” den viden som dem på toppen besidder der indgår i vurderingen. Det kan således være givtigt at inddrage personer fra forskellige funktioner og funktionslag i en FMEA proces. Denne proces kan blive vældig ressource krævende og den bør derfor have et omfang der står mål med de forbedringer som kan skabes. Overvej at anvende personer periodisk eller skab en systematisk rapportering af ideer og fejl. Således vil et mindre team kunne arbejde på baggrund af en bredere funderet forståelse. Det er ”best practice” at arbejde systematisk med FMEA og det er derfor nødvendigt at indføre en standard for hvordan FMEA foretages, samt hvilke ressourcer der anvendes under hvilke forudsætninger. 2 Typer af FMEA 6 Gevinster Der findes flere forskellige typer af FMEA. Hver type fokuserer på en bestemt del af de processer der tilsammen udgøre organisationens handlingsmønster. Nogle af de mindst almindelige FMEA typer er: System FMEA (Overordnet betragtning) Design FMEA (Produktet før produktion) Proces FMEA (Udvikling, fremstilling og montage processer) Koncept FMEA (Tidlige koncepter) Udstyrs FMEA (Udstyr før køb) Øget kvalitet, pålidelighed og sikkerhed I forhold til både produkter og processer Øget kunde tilfredshed/Nedbringelse af reklamationer Reduktion af udviklingsomkostninger (Tid og Ressourcer) Skabelsen af en eksplicit vidensbank vedr. Fejl og mulige løsninger Skabelsen af en proaktiv kultur Forbedring af Hitrate Minimering af kassationer og Re-work i produktionen 3 Anvendelsesområder 7 Input/output FMEA bør anvendes i forbindelse med: Introduktionen af et nyt produkt eller en ny proces Ved forandringer i produktionsforhold Ved forandringer i design Ved ny lovgivning Ved effektivisering på baggrund af fejlrapporter Ved reklamation Input FMEA Output Proceskortlægning Årsag-virknings matrice Proceskendskab Tekniske procedurer Antage at input er ok, men der er fejl i proces Antage at proces er ok, men at der er fejl i input Liste med handlinger der kan reducere/fjerne årsagen eller detektere fejltilstanden før den får alvorlig effekt 4 Vigtige begreber Fejltilstand – Noget som kan gå galt Effekt – Virkningen på kvaliteten af produkt/proces Årsag – Grunden til at fejlen opstår Prioriteringsscore – Alvorlighed*Sandsynlighed*Opdagelse Shit in = Shit out Howbiz Management Consulting, eller Telefon: , Mail:


Download ppt "Input FMEA Output Shit in = Shit out FMEA"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google