Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værktøj til CSR-dreven innovation Der skal udvikles et nyt værktøj til CSR-dreven innovation. Vores mål er, at værktøjet skal inspirere og hjælpe danske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værktøj til CSR-dreven innovation Der skal udvikles et nyt værktøj til CSR-dreven innovation. Vores mål er, at værktøjet skal inspirere og hjælpe danske."— Præsentationens transcript:

1 Værktøj til CSR-dreven innovation Der skal udvikles et nyt værktøj til CSR-dreven innovation. Vores mål er, at værktøjet skal inspirere og hjælpe danske SMVer til at udvikle nye CSR-produkter. Det vil sige produkter, der adresserer samfunds- eller miljømæssige udfordringer eller produkter, der i sig selv er bæredygtige. Værktøjet skal bibringe danske SMVer konkrete redskaber, vejledning og support til at komme i gang med at arbejde strategisk med CSR-drevet innovation i deres produktudvikling. Værktøjet skal udvikles med udgangspunkt i SMVernes behov. Da behovene blandt SMVer har mange facetter, er det nødvendigt, at værktøjet er dynamisk og brugerdrevet og fokuserede på en række relevante temaer. Værktøjet skal udvikles i samarbejde med øvrige interessenter, herunder erhvervsliv, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Sjælland. Der skal i forbindelse med udviklingen af værktøjet afholdes pilotforsøg/workshops med 12 SMVer, så det sikres, at det udviklede værktøj er brugerdrevet og kvalitetstestet og dermed klart til at blive distribueret bredt til nordiske SMVer. Værktøjet skal tage udgangspunkt i og udfærdiges på baggrund af eksisterende undersøgelser og indsamlinger af viden – herunder en række interviews og casebeskrivelser.

2 Krav og rammer til værktøjet Vores krav til værktøjet •Skal tage udgangspunkt i virksomhedernes kernekompetencer •Skal bygge på eksisterende viden, herunder rapporter/analyser/cases/film/billeder fra eogs •Må også meget gerne rumme ny viden  •Skal være brugervenligt og web-baseret •Skal være innovativt •Målgruppen er danske SMVer, (evt. med senere brug af nordiske virksomheder) •Det skal foreligge på dansk og engelsk •Det skal inddrage/strømline cases (udvælges blandt vi har allerede 43 stk.) •Det skal gerne rumme alle kendte tilgange til CSR-drevet innovation (f.eks. Cradle2cradle, Base of the Pyramid, Cleantech, sociale innovationer) •Det skal være rettet primært mod udvikling af produkter eller services. Rammer for arbejdet •Opgaven består i både udvikling, test og pilotforløb af værktøjet •Den økonomiske ramme er 800.000,- NOK + mulighed for 92.000 NOK i bonus ved høj brugertilfredshed •Herunder skal 12 virksomheder, heraf 8 i region sjælland inddrages i i udviklingen af værktøjet til pilotforløb. •Umiddelbart efter pilotforløbet undersøges brugertilfredshed og evt. bonus udbetales.

3

4 Det videre forløb Synopsis •3-5 sider •Beskrivelse af løsning •Tidsplan •Kompetencer og navngivne projektdeltagere •Afleveres d. 16. februar – bemærk ændret frist •Vi kontakter relevante aktører d. 23. februar Udbudsrunde Vi indkalder relevante aktører til møder i uge 9, hvor der gives feedback. Der er tre mulige scenarier for det videre udbudsforløb. Afhænger af indkomne tilbud. 1.Vi beder enkeltaktører om at komme med et samlet bud på opgaven. 2.Vi beder enkeltaktører om at overveje at tage kontakt til en eller flere af de andre aktører og lave et konsortium, der kommer med et samlet tilbud 3.Vi inviterer enkeltpersoner til at deltage i en arbejdsgruppe med os som projektledere og med en fast timeløn på 500,- dkr. De endelige tilbud afleveres i d. 16. marts Vi vurderer tilbuddene i uge 12 med efterfølgende kontraktindgåelse. Værktøjsudvikling Endelig deadline for udvikling, test, pilotforløb samt brugertilfredshedsundersøgelse (med mulighed for bonus) 1. september 2009.


Download ppt "Værktøj til CSR-dreven innovation Der skal udvikles et nyt værktøj til CSR-dreven innovation. Vores mål er, at værktøjet skal inspirere og hjælpe danske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google