Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalisering i Praktiken Workshops den 9. februar 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalisering i Praktiken Workshops den 9. februar 2007"— Præsentationens transcript:

1 Digitalisering i Praktiken Workshops den 9. februar 2007

2 Digitalisering i Praktiken
Hvad jeg vil sige: Kort om workshops Mål Form Tidsramme Kort intro til NABC-metoden 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

3 Digitalisering i Praktiken
Kort om workshops Målet med workshops er at lave en pitch, som: Er struktureret efter NABC og som varer 6 min Fremlægger de 2-3 vigtigste forhold Public Service bør fokusere på + evt. forslag til nordiske projekter Der er tre temaer Indhold/tjenester til alle – nye krav fra brugerne Hvordan får brugerne adgang til indholdet? Public service brands i en digital verden Vi bliver inddelt i 6 grupper Hver gruppe arbejder med et tema En facilitator i hver gruppe Metode: NABC Det er klart at vi inden for denne korte tidsramme ikke kan være sikre på, at alle forslag er gennemførbare og realistiske. Derfor har jeg forstået, at arrangørgruppen vil samle forslagene sammen, strukturere dem og udsende et bearbejdet materiale efter konferencen. Temaerne introduceres senere 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

4 Digitalisering i Praktiken
Agenda for workshops 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

5 NABC – ultra kort version
NABC er en del af SRI’s ”The Discipline of Innovation” SRI = Stanford Research Institute 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

6 Digitalisering i Praktiken
NABC metoden Vender bøtten på hovedet: Ofte starter vi med os selv: Programindhold, teknisk infrastruktur, interne organisationsprojekter ... NABC sætter fokus på afdækning og forståelse af konkrete og væsentlige kundebehov (ikke på vore egne eller ”smagsdommeres” opfattelser af disse behov) Er ikke en akademisk strategi-øvelse men en konkret dataindsamling og afprøvning = ”Reality Check” Sætter fokus på korte og hurtige innovations-forløb med stadige forbedringer NABC-metoden påstår: Det er kun dine kunder der definerer din værdi! At fokusere på behov er selvfølgelig ikke nyt i innovationsteorien. Men i de fleste virksomheder – og heller ikke i DR – har vi været gode nok til at fastholde fokus på brugerbehov i vor tilgang til programudvikling i snæver forstand og til udvikling af vore brands i en bredere forstand. NABC giver inspiration gennem en fælles metode og et fælles sprog. NABC er både en udviklingsmetode og en kommunikationsform. I dag vrider vi metoden i forhold til hvordan vi normalt bruger den: Vi anvender normalt NABC til konceptudvikling – ikke til organisatoriske eller strategiske opgaver Normalt vil et konceptudviklingsforløb med NABC tage minimum nogle dage. Derfor bliver eftermiddagens workshops en smagsprøve. 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

7 Digitalisering i Praktiken
NABC er en metode til hurtigt at identificere, dokumentere og kommunikere hvordan vi skaber værdi. ”Værdi” afhænger af, om vi er indsigtsfulde, utraditionelle eller bare fundamentalt klare i forhold til 4 sammenhængende forhold: NEED: Væsentlige behov hos brugerne / i markedet APPROACH: Hvordan vi vil møde disse behov BENEFITS: De fordele som kunden vil opleve ved vort approach COMPETITION: konkurrerende løsninger eller alternative handlemuligheder kunden har Dernæst afhænger skabelsen af værdi selvfølgelig af, at vi er i stand til at omsætte denne indsigt til konkret handling! 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

8 Digitalisering i Praktiken
NEED ... Hvem er ”kunden” / ”markedet”? Hvad har vi hørt / set? Hvad ved vi om ”kundernes” behov? Slutbrugerne Dem med pengene og den organisatoriske / politiske magt Eksterne gatekeepere Andre vi kan forstå som kunder? Hvordan kender vi disse behov? Kan behovene kvantificeres? Hvilke kriterier skal vi anlægge for, om et kundebehov er væsentligt, relevant for os og interessant at fokusere på? Fokuser på de mest relevante og interessante problemstillinger Kvalitative metoder (persona) 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

9 Digitalisering i Praktiken
9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

10 Digitalisering i Praktiken
APPROACH ... Hvordan omsætter vi viden om kundebehov til unikke og tiltrækkende ydelser? Hvad er egentlig kernen i det vi tilbyder kunderne? Lægger vi vægt på det væsentlige? En kreativ proces Brainstorm over hvordan de identificerede behov kan adresseres: Strategi Organisation Teknologi Hvad kommer brugerne til at opleve? 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

11 Brugerne skal opleve at vi er ... Vi skal styrke vores ...
Tilgængelige Sammenhængende Involverende Reaktionsevne Ressourceudnyttelse Innovationsevne 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

12 Digitalisering i Praktiken
9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

13 Digitalisering i Praktiken
9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

14 Digitalisering i Praktiken
BENEFIT ... Hvilke konkrete fordele opnår kunderne ved de foreslåede tiltag? Konkretiser: Hvem? Hvor mange? Hvornår? Hvor stor er den reelt oplevede fordel for kunden? 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

15

16 Digitalisering i Praktiken
COMPETITION ... Vi sammenligner os oftest med dem der ligner os mest – men hvad er vor virkelige konkurrence? Hvilke alternativer oplever kunderne at der er til det foreslåede? Hvilke kvaliteter knytter sig til disse alternativer? Hvordan differentierer vores forslag sig ift alternativerne? Hvilke alternativer er i vækst / indeholder nogle særligt spændende muligheder? 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

17 Digitalisering i Praktiken
Kort sagt: Se alt fra brugernes vinkel Stil spørgsmål ved ortodoksien (”plejer”) Bland forskellige typer af innovation Find ud af hvad konkurrenterne ikke gør Implementer hurtigt 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

18 Digitalisering i Praktiken
”Elevantor-Pitch” Form: En kort (5-6 min) og præcis præsentation der kan overbevise! Elementer The hook (fange tilhørernes interesse) The core (NABC) The close (næste skridt) Plancher / billeder / inddragelse af publikum ... Indhold: De 2-3 vigtigste forhold PS bør fokusere på Evt. forslag til nordiske projekter 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

19 Digitalisering i Praktiken
Agenda for workshops 9. februar 2007 Digitalisering i Praktiken

20 God arbejdslyst


Download ppt "Digitalisering i Praktiken Workshops den 9. februar 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google