Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Knowledge Management E-BUSS Session 7, - 14. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Knowledge Management E-BUSS Session 7, - 14. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"— Præsentationens transcript:

1 Knowledge Management E-BUSS Session 7, - 14. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø mtv@cbs.dk

2 Dagens Agenda - Introduktion til Strategier for Vidensledelse - Virksomhedens Vidensfortælling - Vidensledelses-Udfordringer - Vidensledelses-Initiativer - Vidensledelses-Indikatorer - De Generiske Vidensledelsesstrategier - Cases: Alfa og Frit valg

3 Virksomhedens Vidensfortælling Forudsætningen for vidensledelsesstrategien: - Forklarer virksomhedens ambition for forøgelse af den værdi som kunderne får fra virksomhe- dens produkter og servicer. - Forklarer hvorfor viden leder til forbedringer for virksomhedens kunder

4 Vidensledelses-Udfordringer Første step i skabelse af vidensstrategien: - Skabes ved at oversætte virksomhedens vidensfortælling - Vidensudfordringerne kan fokuserer på forskel- lige aspekter af virksomhedens aktiviteter - Typiske foci; medarbejdernes kompetencer, virksomhedens processer, etc.

5 Vidensledelses-Initiativer (1) Initiativer som implementere vidensstrategien: - Fokus på opbygning, forankring og evaluering af virksomhedens vidensressourcer - Vidensinitiativerne skal adresserer vidensudfor- fordringerne - Typisk vil flere vidensinitiativer adresserer den samme vidensudfordring

6 Vidensledelses-Initiativer (2) Eksempler på vidensinitiativer er (a): - Medarbejderudvikling - Implementering af IT til støtte af vidensprocesser - Organisatoriske udviklingsinitiativer - Overvågnings- og planlægningssystemer - Etablering af nye fysiske omgivelser

7 Vidensledelses-Initiativer (3) Eksempler på vidensinitiativer er (b): - Etablering af belønningssystemer - Udvikling af kunderelationer - Proces- og produktudvikling

8 Vidensledelses-Initiativer (4) Effekter af vidensledelses-initiativer: - Vidensledelses-initiativer er ikke nødvendigvis nye, men forstærker ofte eksisterende indsatser - Vidensledelses-initiativer giver stærke signaler om, hvad der er vigtigt i virksomheden

9 Vidensledelses-Indikatorer Bruges til bedømmelse af VL-initiativ effekter, og: - Specificerer VL-udfordringer og -initiativer - Skaber forudsætninger for initiering, afslutning og bedømmelse af vidensinitiativ effekter - Kobler vidensledelses-aktiviteterne med rappor- tering i virksomhedens vidensregnskaber

10 Generiske Vidensledelsesstrategier (1) Kodificering eller Personificering? - Valg træffes med udgangspunkt i vidensfor- tællingen - Vidensfortællingen har fokus på; hvorfor kun- derne skal vælge virksomhedens produkter og services, hvilken værdi kunderne kan for- vente fra virksomheden, og hvor i virksomhe- den den værdiskabende viden findes

11 Generiske Vidensledelsesstrategier (2) Overvejelser ved vidensstrategivalg: - Udbydes standard- eller kundetilpassede produkter? - Er produkterne modne eller innovative? - Anvendes der tavs eller eksplicit viden i produktionsprocessen?

12 Generiske Vidensledelsesstrategier (3) Vigtigheden af vidensfortællingen: - Hvis virksomheden ikke har besvaret disse spørgsmål kommer den nemt til at vælge den forkerte vidensledelsesstrategi - Vidensfortællingen kan også beskrives som virksomhedens konkurrencestrategi

13 Generiske Vidensledelsesstrategier (4) Kodificeringsstrategien: - Standardløsninger af solid kvalitet - Bygger på antagelsen om at det er økono- misk at genbruge viden - Viden går fra mennesker til dokumenter - Udbredt anvendelse af IT - Mellemuddannede medarbejdere som kan formes (indoktrineres)

14 Generiske Vidensledelsesstrategier (5) Personificeringsstrategien: - Strategi med høj grad af differentiering - Ekspertviden skaber unikke produkter med høj salgsværdi - Begrænset anvendelse af IT - Viden går fra mennesker til mennesker - Højtuddannede medarbejdere

15 Case: Alfa Afkod vidensledelsesstrategien for Alfa: a) Hvordan kunne vidensfortællingen for Alfa se ud? b) Hvad er vidensudfordringerne for Alfa? c) Hvilke vidensledelsesinitiativer kan vi identifi- cere resultatet af?

16 Case: Frit valg Skab en vidensledelsesstrategi for Frit valg: a) Skab et bud på en vidensfortælling b) Hvilke vidensudfordringer give vidensfortæl- lingen for Frit valg? c) Hvilke vidensledelsesinitiativer bør igangsæt- tes? d) Hvilke vidensindikatorer skal der anvendes?

17 Næste session Fokus på: - Vidensregnskaber og Intellektuel Kapital


Download ppt "Knowledge Management E-BUSS Session 7, - 14. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google