Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forum for DanRåd & Regnskab 29. september 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forum for DanRåd & Regnskab 29. september 2009"— Præsentationens transcript:

1 Forum for DanRåd & Regnskab 29. september 2009
Markedschef Ivan Damgaard

2 DLBR Erhverv - Forretningsudvikling
Politisk Strategisk Organisatorisk Drift Opsummering fra Modelcenter Erhverv Forenklet beslutningsmatrix

3 Lokale målsætninger - politisk
eksempel Markedssegment med i overordnet strategi Fokus på markedssegment som forretningsområde Kernekunder og nyt markedssegment – synergi Delstrategi for forretningsområde Kundefokus – andel af Erhvervskunder Finansiering af produktudvikling målrettet markedssegment Markedsførings intensitet / profilering Prissætning

4 Lokale målsætninger - strategisk
eksempel Overordnet strategi for rådgivningscenter Strategi for markedsområdet Erhverv Markedsorienteret forretningsidé Kundefokus Visioner Vækstmål Organisatorisk placering af forretningsområde Kernekompetencer

5 Strategisk mål - Fælles Vidensbase
DLBR Landbrug Rådgivning DLBR Erhverv Service DLBR Kompetencer DLBR Landbrug Service DLBR Erhverv Rådgivning

6 Lokale målsætninger - organisatorisk
Blå Teamleder Ledelse, målstyring, kompetenceudvikling og forretningsplan Blå Markedschef/Driver/KAMér Kundefokus, salg, markedsføring, produktudvikling og netværker Blå Konsulenter Engageret og kompetent på markedssegment Blå Assistenter Blå Ø90 online ansvarlig Kundekurser, implementering, brugertyper og produktudvikling eksempel

7 Lokale målsætninger - drift
eksempel Behovsafdækning Produktkatalog Pakkeløsninger Kompetencer Kundefokus i drift Regnskabs software – sammenkøring / datafangst Virksomhedsrådgivning Benchmarking, branchekendskab Kvalitetssikring Effektiv intern vidensdeling og proces Markedsføringsplan

8 Modelcenter Erhverv – Ledelsens VækstDrive
Strategi Velformuleret, markedsorienteret og konkurrencedygtig strategi Klare visioner, ambitioner og mål Management Drivere - Ressourcer til at skabe vækst Fokus på forretningsudvikling og salg Fokus på effektivitet og kvalitet Konsensus Enighed og opbakning omkring vækstplaner Væksthindringer Synliggøre trusler, forhindringer og flaskehalse Hovedudfordringer: Forankring i ledelsen Vi kan og vi vil Ressourcer til vækst

9 Modelcenter Erhverv – Produkter og ydelser
Hovedudfordringer: Kunden i centrum Individuelle løsninger Kunderettede ydelser Forretningsområder og ydelser Synliggøre forretningsområde og ydelser Produktportefølje Ressourcer og resultater Kundedrevet produktudvikling – individuelle kundeløsninger Behovsafdækning Produktudviklingsprocesser Brugerdrevet konceptudvikling Tværfaglige teams bag koncept Produktudviklingskompetencer Kompetenceplan og kompetenceudviklingsplan

10 Modelcenter Erhverv - Salg og markedsføring
Generelle forhold Salg- og marketingplan Markeds/kundeanalyser Salg som en integreret del af organisationen Ressourcer og resultater Sammenhæng mellem markedsføring og proaktiv adfærd Salgs- og markedsføringsprocesser Mersalg til nuværende kunder Salg til nye kunder Salgs- og markedsføringskompetencer Kompetencer ”in house” - outsourcing Hovedudfordringer: Profilering Proaktivt salg Opbygning af salgs- funktion

11 Modelcenter Erhverv – hovedmål
Bidrage til rådgivningscentrets indtjening i fremtiden Politisk accept og opbakning Forankring i ledelsen Vækst på Erhvervskunder Profilering – internt og eksternt - Vi kan og vi vil Synliggøre kompetencer / profilere spidskompetencer Implementere kundeorienteret proces på rådgivningscenter 3R – regnskabsproduktion, rådgivning og revision

12 Beslutningsdiagram - meget forenklet oplæg
Kundefokus SBU - 3R Produkter Afledt af produkter Hjælpeværktøjer Personligt ejet Regnskabs produktion Momsregnskab Skatteregnskab Internt regnskab Eksternt regnskab Central proces Kunde proces Online proces m/ Back Up Ø90 plan 5 C5 Fokus IT Ø90 online Online web baseret Selskabs ejet Rådgivning Driftsøkonomi Budget Strategi Selskabsrådgivning Risikostyring Finansiering Familie- og social jura VirksomhedsRådgivning Økonomistyring Ejerskiftekoncept Selskabskoncept Life Time Strategi KAM – funktion Benchmarking CRM system Screeningsværktøj Budgetmodul Regnskabsdatabase Økonomistyrings- program Ø90 online Online web baseret Revision Assistance Review Revision Lokal proces ”Hjørnekontor” Central proces Revimentor CaseWare Fokus IT

13 Beslutningsdiagram – nuværende fokus
Kundefokus SBU - 3R Produkter Afledt af produkter Hjælpeværktøjer Personligt ejet Regnskabs produktion Momsregnskab Skatteregnskab Internt regnskab Eksternt regnskab Central proces Kunde proces Online proces m/ Back Up Ø90 plan 5 C5 Fokus IT Ø90 online Online web baseret


Download ppt "Forum for DanRåd & Regnskab 29. september 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google