Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdistrømsanalyser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdistrømsanalyser."— Præsentationens transcript:

1 Værdistrømsanalyser

2 Definition på en Værdistrøm
Hvor der efterspørges et produkt eller en ydelse, findes der en værdistrøm Kortlæg og forbedre værdistrømmen

3 Formålet med værdistrømsanalyse
Synliggøre spild Som f.eks.: Ventetider Fejl Dobbeltarbejde Unødvendige ansvarsskift Transport Bunker/kø Få idéer til forbedringer Få en fælles opfattelse af nu-billedet

4 Værdistrømsanalyse traditionel contra Lean
Forberedelses-møde 4-ugers møde Plan-lægning Igangsætning drift Drift Normalt har rationaliseringsprojekter kigget på de værdiskabende Lean kigger på gennemløb og de ikke værdiskabende Ventetid Godkendelse og mgl. oplysninger Mangler oplysninger Ventetid Rettelse fejl og manglende tilladelser Værdiskabende tid Ikke værdiskabende tid

5 Modenhed af organisation i relation til Lean rejsen
Niveau 1, lige begyndt Fjern det umiddelbare spild Niveau 2, flow Nu skal fokus rettes mere mod flow, dvs. gennemløbs tid, lagre. ventetid, ansvarsskift og balancering af arbejdet Niveau 3, system tænkning Nu skal fokus rettes mod systemer Forbedringer vil fokusere på at alle Lean initiativer integreres i systemer, som understøtter Lean principper og virksomhedens strategi

6 Værdistrøms analyse proces
Produktfamilier Ideal tilstand Fremtidstilstand Nuværende tilstand Grafisk fremstilling af udgangspunktet Grafisk fremstilling af målet Idé bank + forbedringskatalog, som grundlag for plan

7 Servicefamilier Services
Salgs system Kunde check Udskriv ordre Sende Fak- tura Etc. Tilbud Er der nogle produkter/eller serviceydelser du kan slå sammen i din analyse Kig på hvilke processer ydelserne går igennem for at vurdere mulighederne for at lave produkt/service-familier Salgsordre E-handel Services En gros Rykker Reklamation

8 Værdistrøm Alle aktiviteter fra en opgave starter til den afleveres færdig i rette kvalitet til kunden Der skelnes imellem værdiskabende og ikke værdiskabende aktiviteter Værdiskabende Ikke værdiskabende Set fra kunden SPILD: Dobbeltarb. Fejl Ventetid Ansvarsskift Ressource- Udnyttelse ”Overprod..”

9 Værdistrømsanalyse – Nu-situationen
Fastlæg værdistrøm, servicefamilie Kunder Identificere de output og de kunder som skal bruge det output Identificere processer og lagre i de nuværende arbejdsgange Gå herefter værdistrømmen igennem og tilføj: Data: proces tid (p/t), ventetid (v/t) (her skelnes mellem ventetid i lagre eller i selve processen), procent complete & accurate (% C&A) Informations flow og informations type Software værktøjer, som bruges Arbejdets prioritering (tømning af lagre) Beregn variation af og gennemsnitlig proces tid, ventetid og gennemløbs tid (proces tid plus ventetid), Identificere spild og notere alle forslag og problemer via Kaizen events

10 Værdistrømsanalyse – Fremtidsbilledet
Prioritere forbedringsforslag op imod strategi og målsætning Identificere Kaizen aktiviteter Identificere de Kaizen aktiviteter, som angriber de prioriterede problemer Tegn et fremtidsbillede, baseret på de værdiskabende processer, ca 12 måneder frem i tiden Simulere virkning af de enkelte forbedringsaktiviteter og prioritér disse Opstart A3 rapporter for yderligere undersøgelser Beregn virkningerne af de enkelte Kaizen og opstille mål for Future State


Download ppt "Værdistrømsanalyser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google