Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte."— Præsentationens transcript:

1 Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde
Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød

2 Hvem er vi? Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard 6 års erfaring som sygeplejerske 6 års erfaring som børnesygeplejserske 6 års erfaring med børneinkontinens, ambulant og under indlæggelse Læge Charlotte Kjær Bjerre 14 års erfaring som læge. Speciallæge i pædiatri. 10 års erfaring fra børneafdelinger i Odense, på Rigshospitalet, i Gentofte og Hillerød. 8 års erfaring med nefrourologiske børn herunder børneinkontinens Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

3 Hvorfor er vi her? Samarbejdsprojekt udgående fra Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital Hillerød Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde. Støttet af Region Hovedstadens Pulje for udsatte borgere Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

4 Urininkontinens hos skolebørn
Hyppighed: I DK lider ca skolebørn af urininkontinens Svt. ca børn i optageområde Nord, Udgør ca % af alle nefrourologiske patienter på Børne- og ungeafdelingen Hillerød . Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

5 Urininkontinens hos skolebørn
Forekomst: Daginkontinens ses op til 9 % hos skolebørn Natinkontinens ca % hos 5-6 årige børn Urininkontinens hos 20% af alle skolebørn i indskolingen. Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

6 Psykosociale konsekvenser
Børn med inkontinens er kede af at deltage i: Socialt samvær Overnatning hos kammerater Deltagelse i klasseudflugter (Gladh G. 2006) Pga.: Lavere selvopfattelse Ringere livskvalitet 50% har oplevet mobning fra kammerater og søskende Negativ familiedynamik og forringet familietrivsel (Joinson C. 2006) Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

7 Hvorfor? - interessen for inkontinens?
Urininkontinens er TABUBELAGT 60% af børn og deres forældre undgår at diskutere emnet med andre. De er bange for stigmatisering af barnet. Jo længere inkontinensen har stået på Jo flere psykiske mén følger barnet senere i livet. (Joinson, 2006) Dårligt omdømme af toiletforholdene i skolerne/SFO (Lundblad B. 2007) Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

8 Behandlings muligheder i Børne- og ungeafdelingen
Behandling tilbydes børn fra ca. 5-6 år: 40% helbredes i løbet af 3-6 måneder. 35-40% har bedring af deres inkontinenssymptomer. Principper af behandlingen består af: Standard uroterapi gennemført i klinikken. Aldersvarende og tilpasset vejledning til videre forløb i barnets vanlige miljø. Motivation af barn og forældre. Opbakning og forståelse fra skoler og SFO’er Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

9 Hvordan når vi ud til de mange inkontinente børn?
Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter omkring udsatte borgere. Bevilling på kroner. Samarbejdsprojekt med sundhedsplejen i Optageområde Nord i Region Hovedstaden. Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

10 Overordnet mål Vi ønsker at afkorte børns inkontinensperiode.
Vi sætter derfor fokus på tættere kontakt med skole, SFO og sundhedsplejersker. Via undervisning på skolerne, vil vi skabe forståelse og øget viden blandt lærere og pædagoger, der møder inkontinente børn i deres hverdag. Vi ønsker at nå ud til flere af region Nords 3500 inkontinente børn (ca. 100 skoler). Informationsmateriale til skoler og sundhedsplejersker. Mål: ¼ af skolerne på 2 ½ år svt. 30 skoler. Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

11 Hvor langt er vi nået? Materiale udsendt til 119 skoler i Region Nord
Undervisning af Sundhedsplejersker 5 af 10 kommuner svt. Børne- og ungeafdelingens optage område. Undervisning i SFO’er 11 af 119 indskolinger og SFO’er Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

12 Focus i undervisningen
Dagligt øget væskeindtag Faste toilettider Hjælp til tøjskift – let og tilgængeligt. Information om betydning af ulækre skoletoiletter på børns vandladningsvaner Motivation af de voksne omkring inkontinente børn – de gør en forskel. Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

13 ”Bump på projektvejen”
SKOLEREFORMEN – hvad betyder den Personalemøde frekvensen nedsat Manglende overskud til andre tiltag Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

14 Hvordan kommer vi videre?
Vi giver ikke op. Vi ønsker vedvarende at skabe forståelse og øget viden blandt lærere og pædagoger, der møder inkontinente børn i deres hverdag. Vi oplærer vedvarende sygeplejersker og læger, der kan varetage undervisningen på skolerne. Ansøgt om forlængelse af vores projektperiode. Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre

15 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Klinik for Børneinkontinens, Børne- og ungeafdelingen Hillerød Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre


Download ppt "Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde Sygeplejerske Mette Sehstedt Østergaard Afdelingslæge Charlotte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google