Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompression i Sønderborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompression i Sønderborg"— Præsentationens transcript:

1 Kompression i Sønderborg
Tine Jelnes Jane Steg Sårsygeplejerske Sygeplejerske Abena Sygepleje Sønderborg kommune Sår-i-Syd 1. Oktober 2008

2 Kompressionsbehandling
Formål: At optimere kompressionsbehandlingen At optimere ressourceforbrug Hvordan: Standard for kompressionsbehandling Imagebillede

3 Kompressionsbehandling
At optimere kompressionsbehandlingen: Finde metoder, der gør behandlingen mere enkel at udføre og mere effektiv Metode skal beskrives i standard Udvælge produkter, der kan leve op til krav Produkter skal være tilgængelige i depot

4 Kompressionsbehandling
At optimere ressourceforbrug: Kompressionsbehandling, der nedsætter tidsforbrug Kompressionsbehandling, der nedsætter behandlingstid

5 Kompressionsbehandling
Standard: Kort- eller lang-stræksbandage i op til 1 uge Lære sår og patient at kende Coban 2 til ødembehandling Yderligere ødemreduktion VenoTrain® Ulcertec, ”sårstrømpe” Resten af behandlingsperioden Såvel bandager som strømper er depotvarer

6 Kompressionsbehandling
Er det dyrt ?? Produktpris x skiftehyppighed x tidsforbrug/skift x behandlingstid = Udgifter til behandling

7 Kompressionsstrømper
Hvordan ? 1 sygeplejerske varetager måltagninger på samtlige kompressionspatienter i kommunen Organisatorisk tilknyttet hjælpemiddelgruppen Fagligt tilknyttet Sårgruppen i kommunen 4 sagsbehandlere varetager bevilling Tilknyttet hjælpemiddelgruppen Sammen udarbejdet struktur / standard på området

8 Kompressionsstrømper
Viden om: Kronisk venøs insufficiens Kompressionsbehandling Måltagning Strømpesortiment Studiedage med sårsygepl., i sårambulatorie, hos Abena Tæt samarbejde med ressourceperson fra Abena Materialer til at varetage funktionen KompreLet: Strømpeprøver Mål-skemaer Blokke til bestilling mm

9 Kompressionsstrømper
Fremgangsmåde: Lægen ordinerer behandling ( klasse og længde ) Sagsbehandler bevilliger strømpen – meddeler dette patienten og sygeplejersken Sygeplejersken indkalder patienten til måltagning enten i ”klinik” eller i hjemmet Sender bevilling og strømpevalg til Abena Sygepleje, der sender strømpen, som aftalt

10 Kompressionsstrømper
Måltagning: Samtale om baggrund for strømpe Vurdering af behov for yderligere tiltag før strømper Måltagning – vurdering om standard el. specialstrømpe Valg af strømpe ud fra behov, aktivitet, ordination Vejledning i på- og aftagning af strømpe Hjælpemidler Vejledning i hudpleje ved specielle behov Aftale om udlevering af strømpe Information om afprøvning af strømpe Kontakt ved problemer Pjece udleveres

11 Kompressionsstrømper
Begrænsninger: Min. 90 % passer i en standardstrømpe Ved specialstrikkede og/eller specielle behov, vurderes behov for specialist-behandling.

12 Kompressionsstrømper
Samarbejde med praktiserende læge og ambulatorie. Sårambulatorie informeret om ordningen Vejledning udsendt til praktiserende læger Sagsbehandlere tager kontakt til praktiserende læger, hvis der i ansøgning til kompressionsstrømper ikke er angivet klasse og længde

13 Tak for opmærksomheden !!
Foto fra Bladet Sår


Download ppt "Kompression i Sønderborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google