Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsprofiler for børn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsprofiler for børn"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsprofiler for børn
- Vejen Kommunes erfaringer Sundhedsprofil – Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. – 10. kl. i Vejen Kommune Resultaterne af sundhedsprofilen Fokus områder for skolesundhedsplejen Servicetilbud for skolesundhedsplejen Sundhedsaktiv Skole Sundhedsplejen

2 Sundhedsprofil – Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. – 10. kl. i Vejen Kommune Helbred og trivsel Skole og fritid Kost Fysisk Aktivitet Rygning Alkohol og andre rusmidler Seksuel adfærd Hygiejne

3 Sundhedsprofil – Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. – 10. kl. i Vejen Kommune Samlet undersøgelse af alle elever fra 7. – 10. kl. Samlet undersøgelse af enkelte årgange Undersøgelse af eleverne fra 7. – 10. kl. på den enkelte skole. Undersøgelse af eleverne på en årgang på den enkelte skole. Hvorved vi har fået et overblik for sundhedstilstanden hos kommunens unge som helhed samt mulighed for differentieret sundhedspleje

4 Fokusområder for skolesundhedsplejen
- med udgangspunkt i sundhedsprofilen for elever i 7. – 10. kl. Problemstillinger: Selvvurderet vægt Medicinforbrug (især for piger) Mobning Morgenmad Madordninger Frugt og grønt Motionsvaner Legepladser – udemiljø Rygning Seksualundervisning Hygiejne

5 Fokusområder for skolesundhedsplejen
med udgangspunkt i sundhedsprofilen for elever i 7. – 10. kl. Tiltag: Sundhedspædagogiske tiltag og/eller tænkt ind i sundhedssamtalen Udarbejdelse af spørgeskema til sundhedssamtalen Medicinpolitik på skolerne Tilbud om rygestopkurser for unge – via ungdomsskolen ”Ung til ung” – sundhedspædagogisk tilbud Fokus på toiletforhold og håndvask - ”vaske hænder” projekt i indskolingen Forskellige tiltag i Sundheds Aktiv Skole.

6 Skolesundhedsplejens servicetilbud:
Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale Behovssamtaler ved behov Alle elever i 2. kl. tilbydes undervisning i ”SundhedsVejen”, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage: 1. dag: ”Hold dig rask”, handler lidt om bakterier, håndvask og toiletadfærd 2. dag: ”Maddagen”. 3. dag: ” Venskabsdagen”. 4. dag: ”Afslapning og aktivitetsdagen”. Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruationsundervisning i 45 min.

7 Skolesundhedsplejens servicetilbud:
Alle elever i 5. kl., 6. kl., 8. kl. og 9. kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i forhold til faghæfte 21 og i samråd med klasselæreren. Sundhedsplejersken deltager i projektet ”Du vælger selv” i samarbejde med Vejen Kommunes SSP konsulenter og Lions. Projektet er et kriminalt- og misbrugsforebyggende teater og tilbydes hvert andet år til både 7. og 8. kl. Temaerne i de forskellige værksteder omhandler bl.a. emnerne alkohol, rusmidler, misbrug, vold, afhøring og anholdelse af politiet, flertalsmisforståelser blandt unge og personlige grænser.

8 Sundhedsprofil – Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. – 10. kl. i Vejen Kommune Ny sundhedsprofil var planlagt til 2010, - udsat til 2011. Vi mangler i sundhedsplejen denne i forhold til at følge sundhedstilstanden af kommunens unge og kunne tilpasse vores servicetilbud i forhold til: Sundhed og trivsel generelt blandt Vejen Kommunes unge Sundhed og trivsel på den enkelte skole Sundhed og trivsel i den enkelte klasse Sundhed og trivsel hos den enkelte elev

9

10 Sundhedsaktiv Skole - SAS
Startede som projekt i aug – juni Er siden overgået til drift Organisering Hvad har SAS og organiseringen bidraget til?

11 Formål med Sundhedsaktiv skole
at styrke børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed at børn og unge udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed at styrke skolernes forudsætninger for at handle sundhedsfremmende i skolens rammer og hverdag samt prioritere sundhedsundervisningen

12 Deltagere i Sundhedsaktiv Skole
21 folkeskoler i Vejen kommune 2 friskoler i Vejen Kommune Sundhedsplejen Skoleafdelingen Center for undervisningsmidler i Esbjerg og Åbenrå Sundhedsafdelingen.

13 Primære aktører Resurselærer og fagkontaktlærer 15 Sundhedsplejersker Sundhedskonsulent Sekundære aktører Skoleledere Skoleafdelingen Politikere Center for undervisningsmidler i Esbjerg og Åbenrå

14 Hvad har SAS og organiseringen bidraget til
Aktive sundhedsråd på alle skoler Alle skoler deltager i SST kampagne ”Getmoving” 20 ud af 21 skoler har legepatruljer Alle skoler har haft besøg af DGI gymnastikkaravanen

15 Hvad har SAS og organiseringen bidraget til
Sundhedspolitikker Bevægelsespolitikker Kostpolitikker Trivsels- og mobbepolitikker Udarbejdelse af inspiration til læseplan Implementering af faghæfte 21 Fokus på elevinddragelse og medbestemmelse


Download ppt "Sundhedsprofiler for børn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google