Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor”"— Præsentationens transcript:

1 Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor”
Hvad betyder det for et barn at være udenfor? Oplæg på Vinding Skole den 28. oktober 2010 Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor” De psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser for det afviste barn Den mulige psykologi hos de afvisende børn ”De dysfunktionelle relationer”

2 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Et barns relationelle verden

3 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Fællesskab: En følelse af at være en del af noget, af at høre til, at der er et sted, hvor man bliver accepteret. Et barn lærer gennem fællesskabet at have tillid til og stole på andres hjælp og beskyttelse Det er betydningsfuldt for alle børn at have venner. Det giver fornemmelsen af tilknytning og inddragelse. Fællesskab

4 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Betydning af at tilhøre et fællesskab At have nogen at komme i skole sammen med, at se frem til fælles aktiviteter med vennerne, og at have en fornemmelse af at høre til, er alt sammen stærke grunde til at ønske at komme i skole, uanset hvad der står på skemaet På samme måde er mobning, følelsen af isolation og manglende mulighed for at holde sin selvværdsfølelse ved lige, forståelige grunde til at blive væk

5 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Overordnede konsekvenser af at være udenfor: Børn, som ikke har nogen venner, fordi de afvises aktivt af deres kammerater, udgør en af de mest sårbare grupper i skolen Undersøgelser viser, at en faktor i barndommen, som helt konsekvent hænger sammen med dårligt psykisk helbred i voksenalderen er klassekammeraters afvisning

6 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Fællesskab Afvisning Negative opfattelser Tilkende- givelser Pres eller trusler Ignorering Mobning Følelsesmæssige konsekvenser/reaktioner: Følelse af ensomhed Angst Skade på selvværdsfølelse Følelse af utilstrækkelighed Følelse af magtesløshed Oplevelse af social stress Skade på selvopfattelse Følelse af at svigte sig selv og andre Følelse af værdiløshed Skade på selvtillid Alenehed

7 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Udvikling af selvværdsfølelse Udvikling af selvtillid Feedback på samværskvaliteten, den fælles oplevelse, relationen, følelser o.lign At give den anden værdi, At sætte pris på den anden, for den vedkommende er (frem for det vedkommende kan / præsterer). Selvtillid handler om: Hvad vi kan, hvad vi er gode til eller ikke gode til. Hvad vi kan præstere, eller hvad vi har bedrevet. Det kan beskrives som tillærte kvaliteter og evner. Det er værdifuldt at være god til noget, og vores præstationer er vigtige - det har blot en mere ydre kvalitet, end det vi er. At ”se” Feedback på oplevelse, følelse, intention, bestræbelser o.lign. Er jeg god nok (som menneske)? Er jeg dygtig nok (til en given kompetence/aktivitet)?

8 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Magtesløshed: Selvopfattelse: drejer sig om, hvordan folk ser sig selv. Den formes kraftigt af, hvordan andre ser os, og i høj grad af, hvordan vi tror andre ser os

9 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Følelse af værdiløshed / utilstrækkelighed:

10 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Kompensation og undgåelsesstrategier Trække sig Udadreagerende

11 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
De afvisende børns mulige psykologi I

12 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Afvisende børns mulige psykologi II

13 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Langstidsresultater for mobbere Langtidsundersøgelser viser, at børn, som vedvarende har været indblandet i mobning af andre i skolen, som voksne er 4 gange mere udsatte for: At blive indblandet i voldsforbrydelser Blive fængslet Blive indblandet i vold i hjemmet Begå overgreb mod deres børn Være ude af stand til at holde på et job

14 Hvad betyder det for et barn at være udenfor?
Dysfunktionelle relationer / dynamikker Både afvisende og afviste børn mødes med negative forventninger til motiver og hensigter. Selv positive ændringer i adfærd kan tolkes negativt. Fastlåsning af roller


Download ppt "Et barns relationer og fællesskabets betydning ”At være udenfor”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google