Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aftensprogram Generalforsamling Udvalg Medlemskab Gennemgang af græsning.dk KAFFE Torben Høj Nielsen, Holstebro kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aftensprogram Generalforsamling Udvalg Medlemskab Gennemgang af græsning.dk KAFFE Torben Høj Nielsen, Holstebro kommune."— Præsentationens transcript:

1

2 Aftensprogram Generalforsamling Udvalg Medlemskab Gennemgang af græsning.dk KAFFE Torben Høj Nielsen, Holstebro kommune

3 Temadage / Kollegahjælp http://naturpleje.net/ Tilmelding på hjemmesiden eller på sedler!!

4 Kollegahjælp/ projekter

5 Startkursus m. mentorordning 2 fredag eftermiddag – 2016 Klæde ny naturplejer – Regler, praktisk løsninger – Kombination af teori/regler og konkret håndtering i mark og stald

6 Indhold for 1. kursusdag – Hvordan sættes hegn, strøm, vand og hvordan indrettes en fold bedst (tørre og våde arealer i samme fenne) – Fangefold, hvordan kan den indrettes og hvad skal man være opmærksom på. Hvordan bruges den. – Dyretryk på arealet, hvordan vurderes huld og græsarealet? – Hvilke dyr er gode i naturområder? – Løbende tilsyn: hvad er vigtigt at have øje på, hvor tit og hvordan gøres det nemt? Tilskudsordninger til hegn og arealer – Hvordan lever vi op til krav i tilskudsordningerne – Dyrevelfærds regler i naturområder – Forpagtninger og græsningsaftaler – Dyreregistreringer, samgræsning m.m. – Tilskudsfodring i naturområder

7 Indhold for 2. kursusdag – Vinterfodring, opbevaring, hjemmeavl eller indkøb – Kælvinger, efterår eller forår eller både og – Opstaldning eller vintergræsning – Hvornår skal de ud og ind fra naturarealer – Transport: (evt. praktisk se hvordan dyrene fanges ind og transporteres) – Gennemgang af årets gøremål – Stude, eller afsætning af tyrekalve – Færdigfordring på stald eller direkte slagtning fra græs – Regler for afsætning – Afsætningsled, private eller slagteri

8 Kommunikation

9 Projekter Materialebank Startkursus + temaaftner + erfagrupper Klosterheden naturstude Håndteringen af mindre naturarealer – Aktuelle områder i Struer, Lemvig og NaturstyrelsenVest område Fokus på Bynært/sommerhus/rekreativt =synligt afprøve afsætning til lokale borger via andele Fokus på effektmåling, så det kan bruges som historie til afsætning Arbejde hver for sig med forskellige aktører, men fælles om et informationsmateriale, udvikling af aftaler, undersøgelser m.m.

10 Hvad får i et medlemskab? Løbende aktuelle informationer Foreningsmedlemsskab af Smag på landskabet Deltagelse i temaaftner til nedsat pris Benytte jer af kollegahjælp – arbejdsgrupper En del af de næste års udvikling af naturpleje i vores område. Pris 250 kr. Vigtigt at være deltagende

11 Graesning.dk http://graesning.dk/forside.aspx Bruger I siden? Hvilke erfaringer har I ? Kan I se nogen forbedringer? Skal vi opfordre til at bruge dette eller hvad tænker I?


Download ppt "Aftensprogram Generalforsamling Udvalg Medlemskab Gennemgang af græsning.dk KAFFE Torben Høj Nielsen, Holstebro kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google