Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer med at starte græsningsprojekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer med at starte græsningsprojekter"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer med at starte græsningsprojekter
Lilleådalens Græsserlaug v/ Knud Tybirk, LandboØst, (Annette Limborg Madsen, Århus Amt og Casper Lindemann, Århus-Hadsten Landboforening)

2 Græsningsprojekter Græsningsselskab Græsningslaug
Forening af lodsejere og kvægavlere, der producerer kød Græsningslaug forening af forbrugere/borgere med naturpleje og kvalitetskød som mål Samarbejde med landmænd og/eller off. myndigheder

3 Hvordan startede det? Samme mål – lidt forskellige indfaldsvinkler
Århus Amt: Fokus på ådale Tilgroning et kæmpeproblem i ådalene Støtte til ekstensiv drift på driftsusikre arealer Århus-Hadsten Landboforening Ekstensiv højkvalitetsproduktion, Ny indfaldsvinkel, image, positiv historie Samarbejde land-by DN i Hinnerup/Hadsten Sti-systemer og adgangsforhold, Naturinteresse og engagement

4 Sten på vejen Kvægavleren Lodsejeren Forbrugeren Myndigheden
for vådt, ingen næring i siv, kreaturerne mister huld, leverikter, besværligt at tilse dyrene, indfangning Lodsejeren dyrt at hegne lille fold, ingen vand og strøm, jagt, offentlig adgang?? Forbrugeren for meget kød, ukurrent, dyrt, besværligt Myndigheden dyrt at hegne små arealer, behov for stabil afgræsning gennem en årrække

5 Hvordan gik det til? Forår 2005: DN og Aahl kontakter amtet
Maj.-november 2005: En række møder ml. tre parter Indgå foreløbige aftaler med lodsejere og kvægbrugere Diskussioner af mulige modeller, betingelser, ambitioner mv. November Massiv pressedækning – god historie med disse tre partnere Stiftende GF

6 Stiftende generalforsamling
85 deltagere Oplæg fra fynsk græsserlaug Initiativgruppen med forslag til model Vedtægter: - Udgangspunkt i vedtægter fra lign. foreninger Forening af forbrugere Etablering af bestyrelse

7 Lilleådalens Græsserlaug
Foreningens/bestyrelsens opgaver Organisere medlemmer /forbrugere Indgå aftaler med lodsejere Indgå aftaler med dyreejere Søge fondsmidler til udstyr Praktiske opgaver Formidling (bl.a. hjemmeside) Lods ejere Græsnings laug Dyre ejere

8 Fordele for landmændene
Lodsejerne Større naturindhold i engene Følelse af godt landmandsskab God kontakt til ”byboere” Ingen bøvl med bortforpagtning Vegetation skal alligevel plejes Lods ejere

9 Fordele for landmændene
Dyreejerne Garanteret afsætning til aftalt pris Hegn er opsat Én aftale med flere jordejere Mulighed for aflastning mht. tilsyn Dyre ejere

10 Men også forpligtelser..
”Aftagere skal have plads i fryseren” Indskrænket råderet til andet for lodsejerne Tilsyn med dyr og papirarbejde Tilsyn og vedligehold af hegn Risiko for dyr på nabomarken

11 Elementer i aftalerne Femårig aftale - et års opsigelse
Lodsejerne Femårig aftale - et års opsigelse Adgang til hegning mm. Accept af nødv. ”trafik” på arealer Gødningsregnskab Lods- ejere

12 Elementer i aftalerne Aftaler indgås for ét år ad gangen
Dyreejerne Aftaler indgås for ét år ad gangen Aftale om pris, antal dyr, vilkår for slagtning mm. Aftaler om tilskudsfodring, hjemtagning mm. Aftaler om laugets praktiske forpligtigelser Dyre ejere

13

14

15

16

17


Download ppt "Erfaringer med at starte græsningsprojekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google