Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Køge Handelsskole Thomas Nielsen og Anders Klosterman

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Køge Handelsskole Thomas Nielsen og Anders Klosterman"— Præsentationens transcript:

1 Køge Handelsskole Thomas Nielsen og Anders Klosterman
Talentvejen Køge Handelsskole Thomas Nielsen og Anders Klosterman

2 Aktiviteter på grundforløb
Talentaktiviteter på skolen – deltagende indgange? Merkantil indgang Hvor mange lærere er involveret? 1 lærer er primære drivkræfter, 9 lærere bliver sekundært involveret Hvor mange talenter er involveret? 19 elever på grundforløbet Hvilket omfang har talentarbejdet for det enkelte talent (og her kan der være stor forskel på de forskellige indgange) Der arbejdes med talentudvikling, hver fredag, men efterhånden også ud over ugen, spredning til øvrig lærergruppe på grundforløb er sat i gang Hvor mange timer om ugen bliver talentet udfordret på sit talent? Lige nu er det ca. 6 timer, men på sigt ca timer

3 Aktiviteter på hovedforløb
Talentaktiviteter på skolen – deltagende indgange? Merkantil indgang og hovedforløb på kontor med speciale (administration) Hvor mange lærere er involveret? 1 lærere er primære drivkræfter, 2 lærere bliver sekundært involveret Hvor mange talenter er involveret? 5 talenter på hovedforløbet Hvilket omfang har talentarbejdet for det enkelte talent (og her kan der være stor forskel på de forskellige indgange) Der arbejdes med talentudvikling i de fleste af de dage, eleverne er på skoleophold, ca. 2-3 dage på hvert skoleophold i forbindelse med de autentiske caseopgaver, typisk omkring egen virksomhed Hvor mange timer om ugen bliver talentet udfordret på sit talent? På hovedforløbet lige nu ca timer pr. skoleophold

4 Virksomhedssamarbejdet
Hvor mange virksomheder er involveret i talentarbejdet, og på hvilket niveau? 6 virksomheder på grundforløbet, 5 virksomheder på hovedforløbet Hvor mange talenter har fået læreplads? På grundforløbet 1, på hovedforløbet har alle 5 elevplads Hvordan bliver det fremadrettede samarbejde med lærepladsen, nu hvor talentet overgår til hovedforløb? Vi håber at de 6 deltagende virksomheder vil tage nogle af grundforløbseleverne i lære Virksomhederne giver gode tilbagemeldinger så vi håber at kunne gentage samarbejdet næste skoleår I hvilket omfang er der et samarbejde mellem grundforløb og hovedforløb? Det er ikke så stort. Talenteleverne er lige nu ude i praktik inden for detail og handel, vi har hovedforløb på kontor. Er begge lærergrupper involveret? Ja

5 Den nære fremtid – foråret 2014
Hvordan er den fremadrettede plan for talentarbejdet hos jer? Der arbejdes med talentudvikling på både grundforløb og hovedforløb. Vore forsøg med praktisk undervisning har sin hovedvægt i dette forår. Der tænkes overrakt talentelevsdiplomer ved årets translokation, hvor hver elev kommer op på scenen og får sit talentbevis. Hvor meget er skemalagt for lærerne frem til sommerferien, og hvad vil blive skemalagt i efteråret? På grundforløbet er der skemalagt innovation for talentudviklingseleverne. Den øvrige lærergruppe involveres sådan, at talenteleverne også udfordres i de øvrige fag med de øvrige lærere ud over ugen i en differentieret undervisning. På hovedforløbet arbejdes i så vid udstrækning som muligt med autentiske opgaver, hvor deres talent kan stimuleres og udvikles. Vi har skrevet talentudvikling ind i vores lokale undervisningsplan.

6 Den fjerne fremtid – skoleåret 2014 – 2015
Grundforløb Vi vil formentlig gentage talentspotningen og gennemføre et analogt forløb med de erfaringer, vi har gjort fra projektet. Vi vil inddrage de samme virksomheder som udgangspunkt, men formentlig også prøve at udvide kredsen og skabe mere positiv opmærksomhed via pressemeddelelser og andet. Hovedforløb Vi vil lave stimuleringen af talenterne indgå i normal undervisning, hvor autentiske opgaver, typisk om deres egen virksomhed vil være grundlag for talentudviklingen

7 Talentspor efter EUD reformen
EUX på Kontor med specialer Talentspor på Detail og handel grundforløbet Videreførelse af vore erfaringer fra dette projekt Hovedforløb har lagt talentundervisning ind i den lokale undervisningsplan

8 Den bedste historie Den bedste historie fra hver indgang?
Thomas Nielsen fortæller følgende: ”Eleverne stimuleres hver fredag eller hver anden fredag med virksomhedspraktik. Når de er på skolen undervises de i fagelementer, som er relevante for det arbejde, der udføres i virksomhedspraktikken.” ”Tilbagemeldinger fra eleverne er meget positive når vi evaluerer og får feedback på, hvordan det går i virksomhedspraktikken, så finder de opgaverne meget stimulerende og det er vildt spændende for dem, at de får lov at få en firmaskjorte på og får virkelig kundekontakt og ansvar for et udstillings område, som de skal rådgive og sælge til kunder fra.”


Download ppt "Køge Handelsskole Thomas Nielsen og Anders Klosterman"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google