Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biogasgylle på landbrugsjord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biogasgylle på landbrugsjord"— Præsentationens transcript:

1 Biogasgylle på landbrugsjord
Administrative udfordringer Lemvig-modellen og Implement-værktøjet

2 Simon Bach Nielsen Miljøingeniør, Lemvig Kommune
Primær funktion: miljøgodkendelser af husdyrbrug og landbrugstilsyn Sekundær funktion: supplere den øvrige sagsbehandling ved landbrugsrelevante opgaver Ressourceperson i Implement i foråret 2013: Administrativ forståelse ved vurdering af biogas-arealer Teknisk opbygning og afprøvning af Implement-værktøjet

3 VVM på udbringningsarealerne til Lemvig Biogasanlæg
September 2012 I efteråret 2012 fik sagsbehandleren en opgave… VVM på udbringningsarealerne til Lemvig Biogasanlæg

4 Administrative udfordringer
VVM-kriterier Slam eller husdyrgødning? Arealvurdering som Amterne gjorde det? Habitatvurderingen? Husdyrlovens afskæringskriterier som administrationsgrundlag? Ikke lovbestemt – men rimelige krav?

5 Praktiske udfordringer
Kortlægning af udbringningsarealerne ”Tredjemandsarealer” Ikke arealspecifikke aftaler Aftaler ændres fra år til år Ressourcer og kompetencer Biogasanlægget skal forstå og forholde sig til arealproblematikken Kommunen skal bruge ressourcer og kompetencer til at vurdere arealer og aftaler

6 Opgavens omfang I dag cirka 10.000 dyreenheder/år fra biogasanlægget
Arealbehov ~ ha harmonijord Godkendt til dyreenheder/år Arealbehov ~ ha landbrugsjord Cirka ha harmonijord i Lemvig Kommune

7 Billede fra www.lemvigbiogas.com

8 December 2012 Nu er sagsbehandleren blevet forpustet:
ha landbrugsjord skal miljøvurderes ingen fast administrationspraksis Biogasanlægget hjælper til: Dele af den afgassede biogylle separeres Der indgås standardkontrakter, som fastsætter rammer for brugen af væskedelen den separerede biomasse Den separerede væskedel udbringes i et ”afgrænset” område: Landbrugsjorden i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner

9

10

11

12 Januar 2013 Strategi for sagsgangen
Beregning af miljøpåvirkning med husdyrgodkendelse.dk Husdyrlovens beskyttelsesniveau som rettesnor Habitatvurdering jf. MST’s WIKI-vejledning til husdyrsager Sagsbehandleren begynder at beregne og analysere!

13 Januar 2013 Men nu hører sagsbehandleren om IMPLEMENT-værktøjet:
”Markér dit biogasanlæg på kortet, skriv hvor stort det skal være og du får beregnet miljøpåvirkningen på udbringningsarealerne med et (dobbelt)klik.” IMPLEMENT-værktøjet er dog ikke pt. færdigt, og der fortsættes med den valgte strategi

14 Marts 2013 Mange beregninger og antagelser
Forskelle i jordbundstyper og sædskifter 7 kystvandsoplande = 7 habitatvurderinger Resultater med ”Lemvig-modellen” Habitatkrav og beskyttelsesniveauer for kvælstof til overfladevand og grundvand er overholdt Fosforbalance på ”kommune-niveau” Habitatkrav til fosfor ikke overholdt i nærområdet ved ”worst-case” betragtning. Behov for konkret vurdering af de enkelte sø-oplande og særligt sårbare arealer (lavbundsarealer) Randzoner og skrånende arealer

15 Maj 2013 Implement-værktøjet viser resultater
Beskriver den overordnede N- og P-udvaskning til kystvandsoplande ved udvidelse af biogasanlæg i ”Fangel-rapporten” Lignende beregning af ”Lemvig-modellen” ønskes!

16 Juni 2013 Lemvig Kommunes VVM af udbringningsarealer er klar til høring og afgørelse ”Lemvig-modellen” virker i Lemvig – men ikke overalt: Samarbejdsvilligt biogasanlæg Bred politisk opbakning IMPLEMENT-værktøj for Lemvig Biogasanlæg på vej IMPLEMENT-værktøjet kan understøtte Lemvig Kommunes VVM-afgørelse og danne grundlag for fælles administrationsgrundlag ved miljøvurdering af biogasarealer

17 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Biogasgylle på landbrugsjord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google