Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af undervisningen. Det er muligt at indsætte links til diverse filer, hjemmesider, video- og lydklip eller åbne dem direkte i OneNote, så.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af undervisningen. Det er muligt at indsætte links til diverse filer, hjemmesider, video- og lydklip eller åbne dem direkte i OneNote, så."— Præsentationens transcript:

1 Organisering af undervisningen

2 Det er muligt at indsætte links til diverse filer, hjemmesider, video- og lydklip eller åbne dem direkte i OneNote, så der kan arbejdes videre med dem her. Praktisk organisering af forældreaktiviteter kan samles i OneNote. Fx kan tilmelding til skole-hjem- samtaler ske ét sted uden papirarbejde og læreren som tovholder.

3 Lærerens mundtlige oplæg/praktiske informationer/gennemgang af et emne osv. kan ligge uden for undervisningstiden. Derved startes den konkrete klassetime et andet sted end tidligere. Lektier og praktiske informationer om timen kan samles ét sted og kan redigeres af læreren på alle tidspunkter. Ligeledes kan den konkrete klassetime ”startes” ved online-kommunikation om udvalgte opgaver.

4 Online kommunikation eleverne imellem, der skaber gruppearbejde på to niveauer: de enkelte grupper imellem, som man kender det fra tidligere, og en større enhed, hvor klassen er én stor arbejdsgruppe via her-og-nu- kommunikation. Lærerens prioritering/organisering af den individuelle hjælp i undervisningen ændres. Man skriver sit spørgsmål på listen, og læreren kan krydse af i forskellig rækkefølge alt efter hvem, der behøver ”hurtig” eller ”langsom” hjælp.

5 Undervisningsdifferentiering

6 Hurtige elever kan se, hvor deres hjælp evt. kan tilbydes og hvem, de kan ”undervise”. Læreren som mellemled – organisator for, hvem, der hjælper hvem, hvornår, til hvad osv. – kan derfor springes over

7 Opgaver, hvor skriftligheden ikke er i centrum, kan differentieres, så både det skriftlige og mundtlige aspekt inddrages. Læreren kan formulere sin opgave både mundtligt (via video- og lydfunktion) og skriftligt. Ligeledes kan eleverne individuelt formulere svar, refleksioner, analyser osv. via samme funktioner. Skrivebyrden kan derved tilpasses den enkelte.

8 Lærerens mulighed for at vejlede og evaluere elevernes mundtlige præstationer sker ofte ved traditionelle fremlæggelser, som er tidskrævende. De mundtlige opgaver kan inddrages mere i undervisningen med videofunktionen, der fanger et ”stilbillede” af en mundtlig præsentation, der kan evalueres bid for bid både mellem lærer-elev og elev-elev.


Download ppt "Organisering af undervisningen. Det er muligt at indsætte links til diverse filer, hjemmesider, video- og lydklip eller åbne dem direkte i OneNote, så."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google