Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nemt på nettet at understøtte og øge borgernes brug af NemID og digitale selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nemt på nettet at understøtte og øge borgernes brug af NemID og digitale selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi."— Præsentationens transcript:

1 Nemt på nettet at understøtte og øge borgernes brug af NemID og digitale selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Holbæk kommunes overordnede kanalstrategi målet er at øge borgernes digitale færdigheder via bedre digitale kvalifikationer og kompetencer 2-årigt projekt fra 1. september august 2014 bibliotek og borgerservice – i samarbejde med Ældresagen, aftenskolerne og datastuerne Projektgruppen består af undervisere fra bibliotek og borgerservice

2 It-undervisning & it-caféer
Målgrupper & Indhold It-svage: ældre og andre, der ikke er fortrolige med brug af it It-modvillige: borgere, der af forskellige grunde ikke kan eller vil bruge selvbetjeningsløsninger Unge: er fortrolige med brug af nettet, men mange mangler viden om, hvordan de offentlige systemer er indrettet, og kan derfor have svært ved at bruge løsningerne Korte introduktionskurser af 2 timers varighed Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding På kurserne veksles mellem korte oplæg og opgaver ved pc, hvor borgerne selv kommer til tasterne. Der arbejdes ud fra faste manuskripter og opgaver, så en ensartet kvalitet sikres. Åbne it-caféer hvor man kan møde op og få individuel hjælp

3 Statistik Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013 Ialt
Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013 Ialt Antal afholdte kurser 36 34 45 115 Antal kursusgange (kom i gang og internet-kurser er fordelt på 2 gange) 46 44 61 151 Antal kursusdeltagere 350 469 546 1365 Antal It-caféer  7 11 13  31 Besøg i it-café 68 128 127 323

4 Uddrag af brugerevaluering, forår 2013
Samlet set angiver 91% af respondenterne, at de er enige eller helt enige i, at niveauet på kurset passede til dem. Der er størst tilfredshed med kurset ”Kom i gang med computeren”, hvor 98% af respondenterne har angivet, at de er enige eller helt enige i udsagnet. På kurset ”Digital selvbetjening” angiver 86% at de er enige eller helt enige.

5 Andre projektaktiviteter
Aftenskoleundervisning AOF og LOF modtager tilskud fra projektet til at holde længerevarende IT-kurser. Undervisning i Ladegårdsparken For at nå ud til nogle af de grupper borgere, der ikke selv melder sig til kurser, har vi i 2013 i samarbejde med beboerrådgiverne afholdt 2 kurser i digital selvbetjening og 2 IT-caféer i Ladegårdsparken i Holbæk. Forsorgshjemmet Karlsvognen Vi har i 2013 afholdt 4 digitaliseringskurser målrettet beboerne fra Karlsvognen. Udlån af It-café Når It-caféen i Holbæk ikke bruges af projektet, udlånes den til anden it-undervisning. I øjeblikket benytter Ældresagen caféen to eftermiddage om ugen, hvor frivillige underviser andre ældre. IT-hjælp til mindre virksomheder og foreninger

6 I støbeskeen.. IT-hjælp i eget hjem
Nogle borgere har brug for undervisning i eget hjem, pga. fysiske eller psykiske handicap. Derfor vil vi gerne tilknytte en seniorjobber, der kan tage ud til borgerne. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en person med de rette kompetencer. Vi håber, at det lykkes i 2014 at sætte gang i den del af projektet. Unges brug af digitale løsninger I samarbejde med Ung Holbæk er der planlagt et fremstød fra februar 2014 for at øge unges kendskab til og brug af de digitale løsninger. Kompetencecentre Ultimo 2013 og primo 2014 vil vi give korte kurser i digital selvbetjening til kompetencecentrene i kommunen.

7 Fremtid???? Fortsat uafklaret om projektperioden forlænges, men administrationen har indstillet at den foreløbig forlænges med et år frem til september 2015 Besluttes af økonomiudvalg i løbet af foråret

8 Hvad har vi så lært? Borgerservice og bibliotek : To meget forskellige virksomhedskulturer: tager tid at ”familiesammenføre” Umagen værd: Supplerer hinanden Tværgående projektarbejde i Holbæk Kommune kræver godt kendskab til hele organisationen Kommunikation er en svær ting, især med kommunikationsafdelingen. Personlige møder frem for mail Datastuer og aftenskoler er meget forskellige Kursisterne nu er gennemsnitligt væsentligt tungere end for få år siden, kræver mere af os som undervisere, men vi kan gøre en forskel Biblioteket har via projektet opnået synlighed og goodwill blandt borgere og kommunal administration Strategi og analyse- samarbejde i forhold til evalueringer Kommunikation – annoncer


Download ppt "Nemt på nettet at understøtte og øge borgernes brug af NemID og digitale selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google