Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til workshoppen ”Fornyelse af aftenskolen”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til workshoppen ”Fornyelse af aftenskolen”"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til workshoppen ”Fornyelse af aftenskolen”

2 LOF’s strategi – afsnit 3 • Overordnet mål: • At sikre LOF en mere synlig rolle som samfundsaktør samt at sikre LOF større markedsandele inden udgangen af 2013 • Succeskriterier: • At LOF’s samlede markedsandel i forhold til de øvrige oplysningsforbund er vokset med 5 % inden udgangen af 2013.

3 Vi må gerne udfordre hinanden på vores synspunkter.

4 Summemøde hvordan tydeliggør vi i dag, at vi er LOF og ikke bare en lokal aftenskole?

5 Mobning

6 Skolelederne fortæller: Det har vi ikke tænkt ind i forårsprogrammet, men det er da ikke udelukket at det kunne komme med i efterårsprogrammet. Foråret er for længst planlagt, så der har vi ikke fået det med. Efteråret – ja, måske, hvis der var en god oplægsholder. Jeg har ikke indtænkt dette emne i foråret, har ikke haft tid. Hvis nogen udvikler et koncept og har en foredragsholder,så er jeg naturligvis med på dette. Her i vores lille butik, er mobning ikke tænkt ind i forårssæsonen, men det var da et godt emne at tage fat på til efteråret. Vi er da helt sikkert interesseret i nogle gode foredragsholdere, hvor man nemt kan lave et samarbejde med skoler og fritidsklubber. Vi havde rigtig god respons i efteråret, med et arrangement sammen med en skole i Vejle. Foredraget var "hjælp vi har en teenager i huset" (rigtig mange har allerede haft det) og det blev bl.a. markedsført igennem Skoleintra. Skolen var superglade for samarbejdet - og det samme var vi. - såh - god ide og gerne mobning til efterårssæsonen herfra

7 Skolelederne fortæller videre: Mobning er ikke med i vores forårsprogram – vi laver program for hele sæsonen – og emnet var ikke på dagsordenen sidste forår. Har ikke overvejet det - målgruppen har givetvis mange tilbud i forvejen indenfor emnet. Jeg har ikke tænkt det ind i foråret, men har haft to foredrag om opdragelse – et i efteråret og et i morgen med Fie Hørby – her har jeg haft stor glæde af LOF aftalerne :-) Vi ville gerne udkomme med to programmer – men bestyrelsen mener, vi skal holde fast i det ene sæsonprogram. Risikoen er jo, at et emne dukker op, som vi ikke har tænkt på – men også, at et emne er helt færdigt, hvis vi tager det op i næste sæson! Måske er det en drøftelse værd? Vores tidshorisont – og aktualitet.

8 Fornyelse af fagene • Hvilket bud vil du give på fornyelse af fagene i din lokale aftenskole? • I grupper af tre drøftes jeres bedste bud, og disse udmøntes i én anbefaling, som skrives på en grøn post it.

9 Blå september Boost af sæsonstart med særlig markedsføringstiltag, introduktions kurser, foredrag og debat

10 Kan vi gøre det bedre?

11 Handlingsplan 2013 • Der skal i 2013 sættes fokus på innovation og fornyelse af LOF’s produkter. Med udgangspunkt i LOF’s kernekompetencer skal landsorganisation og afdelinger samarbejde om udvikling. • LOF vil i særlig grad fokusere på sundhed, demokratisk medborgerskab, digitalisering i form af tilbud til borgere der mangler IT kompetencer. Der skal holdes særligt øje med, hvordan LOF kan få større aktivitet indenfor FVU og ordblindeundervisning. • LOF vil være civilsamfundets læringspartner. LOF skal skabe værdigivende partnerskaber med ”beslægtede” organisationer. • Fornyelse af den folkeoplysende voksenundervisning. LOF vil med fokus på indhold, metode og tilrettelæggelse afprøve nye modeller for folkeoplysende voksenundervisning.

12 Hvad har I fået med fra denne workshop?


Download ppt "Velkommen til workshoppen ”Fornyelse af aftenskolen”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google