Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjord Charlotte Kjærgaard - nyeste viden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjord Charlotte Kjærgaard - nyeste viden."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjord Charlotte Kjærgaard - nyeste viden fra VMPIII-forskningen

2

3

4

5 Indhold af P i organogene lavbundsjorde

6

7 Bindingskapacitet

8 Geovariation i bindingskapacitet

9 Bindingskapaciteten varierer med geo-parametre Bindingskapaciteten kan kortlægges

10

11 Estimering af aerob P-frigivelse

12

13 Vurdering af tabsrisiko Aerob P-frigivelse Anaerob P-frigivelse P Fe P P P P Fe + 3P

14 Estimering af anaerob P-frigivelse Kritisk Fe BD :P BD - forhold?

15 Kan risikoområder udpeges ud fra eksisterende data? Vest Syd Øst / Midt Nord Okker I Okker IV Nej, tabsrisikoen kan ikke kortlægges ud fra eksisterende data Vurdering af tabsrisikoen kræver konkrete målinger af Fe- og P-fraktioner

16 Konklusioner Bindingskapaciteten varierer med geo-parametre -> kortlægning Lav bindingskapacitet -> høj tabsrisiko Høj bindingskapacitet -> lav / høj tabsrisiko Risikovurdering af lavbundsjorde bør omfatte P-frigivelse under aerobe og anaerobe forhold Fe:P-forholdet kontrollerer P-frigivelsen Risikovurdering bør baseres på målinger af Fe og P Hele jordprofilen (~1 m) bidrager til tabsrisikoen Der bør laves miljøvurdering ved etablering af vådområder på landbrugsjord

17 Kan vi målrette indsatsen? Ja, men vi mangler at kvantificere tabsbidraget fra lavbundsarealer i forhold til højbundsarealer Miljøteknologisk løsning Etablering af konstruerede vådområder i afvandings- kanaler som filter for P

18


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjord Charlotte Kjærgaard - nyeste viden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google