Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historien bag EU Vi har om EUs historie. Så vi vil gerne fortælle og vise jer noget om Maastricht-traktaten. Vi fortæller også om hvem og hvilke lande.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historien bag EU Vi har om EUs historie. Så vi vil gerne fortælle og vise jer noget om Maastricht-traktaten. Vi fortæller også om hvem og hvilke lande."— Præsentationens transcript:

1 Historien bag EU Vi har om EUs historie. Så vi vil gerne fortælle og vise jer noget om Maastricht-traktaten. Vi fortæller også om hvem og hvilke lande der startede EU.

2 Problemformulering Vi vil gerne vide hvilke lande der startede EU, hvem var det der fik EU op at køre? Vi vil gerne vide noget om Maastricht-traktaten, hvorfor den blev oprettet, hvornår blev den oprettet, bliver den brugt i dag, hvis ja, hvem bruger den og til hvad, hvis nej, hvorfor ikke?

3 Begyndelsen på EU I starten var EU, det Europæiske Kul- og stålfællesskab, eller EKSF. Det blev grundlagt i 1951 af seks lande, Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland, Italien og Luxembourg. EKSF blev dannet så Europa ikke skulle falde i krig igen og for at få vores økonomi og sammenarbejdet mellem landene. EKSF blev også dannet for at få kontrol over industrien, som gjorde det muligt at føre krig, så det EU gjorde var at få kontrollen over de tunge industrier så det umuliggøre krig mellem de deltagende lande.

4 EU Det var Winston Churchill i 1946 som sagde at Europa måtte stå sammen og forhindre at der udbød en ny verdenskrig i EU. Men det var først i 1951, det var den franske udenrigsminister Robert Schuman, at EKSF blev dannet. Hvilket var begyndelsen på EU som vi har i dag.

5 Hvem lavede Maastricht-traktaten
Maastricht-traktaten blev oprettet den 7. februar Men den blev først oprettet den 1. november Den blev oprettet af de lande som var medlem af EU, de lande var: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, England, Tyskland, Spanien, Luxembourg og Portugal.

6 Maastricht-traktaten
Maastricht traktaten er en traktat der er til for skabe en union, der har fælles valuta, miljø, sikkerheds-, social- og indvandrerpolitik. Den første søjle: De Europæiske Fællesskab Den viser noget om hvad de forskellige lande fik ud af at blive medlem af EU, og andre ting som de skal følge, før at de bliver medlem af EU, så jeg tager om viser nogle punkter som hører til den første søjle: EF Fælles politikker: - Altså at de skulle have de samme former for landbrug, handel og transport, hvilket betyder at måden de dyrkede deres landbrug og hvordan deres handel og transport fungerede, både ind- og udlands. At lande har den samme told. Landbrug, fiskeri Handel Transport Industrielpolitik – At de industrier skulle behandle deres medarbejder, hvilke arbejdes materialer de har til rådighed, og at de er af god kvalitet. Forskning og udvikling – Alle lande skulle have adgang til den forskning som er med til at gøre det bedre for alle mennesker, og at de skulle have adgang til de udviklinger man har gjort inde for medicin-området. Civilretlige samarbejde – At det skal føre til et tættere sammenarbejde mellem medlemsstatens myndigheder, så alle hindringer mellem rets- og administrationssystemer kan fjernes. Den anden søjle: Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Den viser noget deres udenrigs- og sikkerhedspolitik, som navnet siger, som lande i EU må følge, her tager jeg også og viser nogle punkter: Udenrigspolitik: Samarbejde, fælles holdninger og aktioner – F.eks. krigen i Afghanistan, at landene i EU skulle sammenarbejde Menneskerettigheder – at landene skal have de samme love for hvordan de må behandle mennesker. Demokrati – At alle lande skal have et demokrati, for også at lade befolkningen tage de beslutninger, som normalt staten tager. Sikkerhedspolitik: Nedrustning – At EU skal hjælpe andre lande og dem selv med at nedruste deres våben og atomvåben. Økonomiske aspekter af oprustning – De skal hjælpe hinanden med at opbygge deres økonomi og handelsmarkedet. Den tredje søjle: Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager Retligt samarbejde i straffesager – At alle domstole, og efterforskninger i EU skal have adgang til straffe sager og andet. Politisamarbejde – At politistyrker i EU skal samarbejde om at nedlægge og fange kriminalitet. Bekæmpelse af terrorisme – EU skal samarbejde mod terrorisme.

7 Maastricht-traktaten
Først havde Danmark nedstemt den ved folkeafstemning. Derefter vedtog de sammen med Edinburgh-protokollen ved endnu en afstemning. Traktaten omdannede EF til EU. Traktaten blev foreslået på grund af den afslutningen på den kolde krig. Først var det Frankrig of Tyskland som satte forhandlingerne i gang. Senere ville nogle af EU's organer også have en bid af kagen. Formålet med EU var at skabe et bedre sammenhold mellem landene og økonomisk stabilitet. Maastricht-traktaten bliver stadig brugt i dag, men gennem årerne har der kommet nye regler og love, blandt andet ved Amsterdam - og Nice traktaten. Den bliver stadig brugt til at holde det økonomiske stabilitet sammen i EU.

8 Konklusion Konklusion: Vores problemformulering var at finde ud af:
Hvem og hvilke lande startede EU. Hvad er Maastricht-traktaten. Ja, vi har fundet ud af hvem og hvilke lande der startede EU og vi har også fundet og forstået noget om hvad Maastricht-traktaten er. Vi har fået svar på at hvornår og hvorfor Maastricht traktaten blev oprettet. Hvem der bruger Maastricht traktaten i dag og hvad den bliver brugt til. Vi fandt også ud af hvem der startede EU og hvem der havde ideen til at starte det. Så vi har fået svar på begge af vores spørgsmål.


Download ppt "Historien bag EU Vi har om EUs historie. Så vi vil gerne fortælle og vise jer noget om Maastricht-traktaten. Vi fortæller også om hvem og hvilke lande."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google