Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvad er videnskabsteori?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvad er videnskabsteori?"— Præsentationens transcript:

1 1 Hvad er videnskabsteori?
Bevidsthed: erfaring, tænkning, handling Erkendelsesteori Hvad er viden? videnskabsteori Hvad er videnskab? Fagl. Teorier Funktionalisme Psykoanalyse Gestaltteori Behaviorisme gen. epistemologi Metodologi hvordan opnår man viden? overordnede forskningsmetoder: emp. observation (data), begrebsdannelse (generalisering), teoridannelse (argumentation), afprøvning fagl. metoder, fx eksperiment, test, psykoanalyse, gestaltterapi projektarbejdsmetode Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

2 psyk-videnskabsteori-7.05
1.1 Erkendelsesteori: bevidsthed, meningskonstitution, forståelse, kommunikation genstand g1 genstand sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

3 psyk-videnskabsteori-7.05
2 kognitionsteori: Kognition som sensomotorisk baseret bearbejdelse af information Kropsorganer (sanser, muskler, nerveledninger, hjerne) er de værktøjer, hvormed levende væsener ”oversætter” information til (kropsspecifik) mening g2 sanse percepter bevidsthed subjekt huske Tænke omverden: ting/rum/tid Kropsorganer = fysiske + mentale Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

4 3 Fænomenologi**: meningsdannelse som intentional fænomenkonstitution
**Undersøger ikke ting i verden, men i bevidstheden, dvs. ikke, hvordan de er, men hvordan vi oplever og mener, at de er. intenderet genstand = intentum* g2 Akt = intentio Verden sat i parentes videnshorisont *ikke genstand i sig selv eller i virkelighed, men som det, der bliver oplevet og ment Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

5 psyk-videnskabsteori-7.05
4 Hermeneutik*: fortolkning-validering af tingenes/værendes mening (hermeneutisk cirkel - forståelsesspiral) *undersøger meningsfuldt materiale, der gennem menneskelig opfattelse/manipulation fået tilføjet en mening. Noget værende i verden Forståelsesmønstre: standardbetydninger g2 validering g2 validering gæt gæt videnshorisont Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

6 5.1 Kant: erfaring og tænkning som transcendental forestilling
Ting i sig selv g1 Ting i sig selv sanse g2 forestilling føle bevidsthed subjekt = transcendental Tænke: kategorier Anskue: rum, tid omverden: transcendent ting i sig selv Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

7 5.2 Gibson: direkte erfaring gennem miljøtilpasset perceptionssystem
Informationsbærende (strukturerede) medier: fx omgivelseslys motoriske + sensoriske kropsorganer (sanser, muskler, nervesystem) som komponenter af et perceptionssystem, hvormed miljøtilpassede organismer ”oversætter” information til (kropsspecifik) mening g2 sanse percepter bevidsthed subjekt huske Tænke omgivelse: substantielle og informationelle tilbud (affordances) for tilpassede organismer Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

8 6 Piaget: viden som handlingsbaseret udviklingsproces
Sensomotorisk handling eller abstrakt/symbolbåren operation motoriske + sensoriske kropsorganer (sanser, muskler, nervesystem) som komponenter af et kognitionssystem, hvormed organismer assimilerer omverden til sig selv og akkommoderer sig selv til omverden g2 sanse percepter bevidsthed subjekt huske tænke: operation Dynamisk/evolutionær virkelighed i forandring i gensidig substantiel og informationel adaptation med tilpassede organismer Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

9 7.1 Wittgenstein: viden som socialt praksissystem
bevidsthed subjekt 2 g2 sanse sanse percepter percepter bevidsthed subjekt 1 interaktion huske huske tænke: operation tænke: operation Fysisk og social omverden som praksissystem Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

10 psyk-videnskabsteori-7.05
7.2 Etik (jf. Anes slides) Etikkens overordnede problemstilling: Hvad er godt/værdifuldt og hvad er ondt/værdiløst? Hvordan skal vi handle for at opnå/realisere det gode/værdifulde og undgå/forhindre det onde/værdiløse? Videnskab og etik: Hvad er etisk ansvarlig videnskab? Hvilke etiske principper skal jeg respektere for at udøve videnskab på en etisk forsvarlig måde? Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

11 psyk-videnskabsteori-7.05
Kommunikation skaber sprog mening/viden som resultat af social interaktion Wittgensteins ( ) grundtanke: det er ikke sådan, at først kommer sproget og bagefter kommunikation. Det er omvendt: kommunikation skaber (sig) et sprog. ”Vi kunne sige, at Augustinus beskriver et kommunikationssystem” (FU § 3). [oversættere: forståelsessystem, men Wittgenstein siger ’Verständigung”, ikke ”Verstehen”] Augustinus’ meningsteori (ifølge Wittgenstein): ”sprogets ord benævner genstande – sætninger er forbindelser af sådanne benævnelser.” (FU § 1) Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

12 psyk-videnskabsteori-7.05
*Fænomenologi og hermeneutik prøver at løse problemet vha. begreberne ’det givne’, ’intention’ (= mene) hhv. ’meningsfuldt objekt’ og ’forforståelse’. Wittgenstein spørger: hvad, hvis vi ikke (endnu) har en forforståelse og ikke ved, hvordan vi skal mene noget (se øvelse 1). Tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske ’hvis solen skinner, cykler jeg en tur’. Din samtalepartner og du taler ikke et fælles sprog. Hvad gør du for at gøre ham/hende forståeligt, hvad du vil sige? 2. Eksperiment: forestil dig den situation, at du ikke har lært et sprog endnu (fx som barn). Prøv at huske, hvordan du har lært dit første sprog. Hvis du ikke kan huske det, så prøv at opstille en hypotese om, hvordan mennesker (børn eller voksne) kan lære et sprog uden at have/beherske et sprog i forvejen*. Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

13 psyk-videnskabsteori-7.05
Sprogspil ”Jeg vil … kalde helheden, sproget og de aktiviteter, hvormed det er sammenvævet, for ’sprogspillet’.” (FU 7) ”Sådanne primitive sprogformer anvender barnet, mens det lærer at tale. Det at lære et sprog består her ikke i at forklare, men i at optræne.” (FU 5) Wittgenstein mener: sprog er en aktivitet (fx at danne lyde), der i forbindelse med andre aktiviteter fungerer som kommunikationsmiddel. Sprogspil er situationstilpassede udtryksaktiviteter forbundet med andre aktiviteter. Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

14 psyk-videnskabsteori-7.05
Betydning ”Et ords betydning er dets brug i sproget.” (FU 43) Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

15 Sprogspil 1: byggearbejdersprog
Terning!Søjle! Bjælke! interaktion Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

16 Sprogspil 2: indkøbssprog
5 røde æbler rød æble Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

17 psyk-videnskabsteori-7.05
Henvisende indlæring cylinder Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

18 Mening som association af ord(lyd) og forestilling
cylinder ”…denne henvisende indlæring af ord danner en associativ forbindelse mellem ordet og tingen. […]…det kan betyde forskelligt; men man tænker vel først og fremmest på, at billedet af tingen træder frem for barnets sjæl, når det hører ordet” (FU 6) Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

19 Sprogspil 3: udvidet byggearbejdersprog
Leksikon: terning plade søjle bjælke dette derhen a, b, c, d Samtale: a-søjle derhen d-bjælke derhen c-dette derhen Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

20 Øvelse 1: henvisende definition* (FU 33)
*Wittgenstein reflekterer her indirekte også over det fænomenologiske begreb ’intention’. Øvelse 1: henvisende definition* (FU 33) Valg en eller anden genstand eller sammenhæng af genstande i omgivelsen. Opfind ord, som ikke må ligne ord fra et kendt sprog. Giv så en henvisende definition for de enkelte ord, samtidig med at du henviser til genstandens eller genstandssammenhængens Form Stof Farve antal Prøv at være opmærksom på, hvad du gør, når du mener enten a), b), c) eller d). Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

21 Øvelse 2: opdage sprogspil (FU 23)
Wittgenstein siger (FU 23), ”at det at tale et sprog er del af en aktivitet eller en livsform”. Tænk på de aktiviteter, som du i dagens løb typisk udfører. Hvilke af disse aktiviteter er forbundet med sprog, og hvordan bruger du sproget i den sammenhæng – dvs. hvilke sprog-handlinger udfører du (spørge, opfordre, konstatere, formode, hilse, mistænke, tvivle, …). Giv eksempler på sprogbrug som del af typiske dagligdags aktiviteter. Prøv også at give et eksempel på, hvordan din sprogbrug skifter i forhold til dine samtalepartners livsstil. Prøv at finde et eksempel på en (for dig) eksotisk livsform og dermed forbunden sprogbrug (fx fra rejseoplevelser i en fremmed kultur). Zeller psyk-videnskabsteori-7.05

22 *Øvelse 3: opfinde og forstå et sprogspil
Gør følgende (i gruppe): udtænk en dagligdags situation med flere mennesker, der gør noget sammen (fx spise aftensmad, køre i bus, købe ind, undervise/lade sig undervise, …). Valg 4-5 genstande, der spiller en vigtig rolle i den situation; valg én egenskab, som alle disse genstande har; valg én relation, der består mellem disse genstande. Opfind et sprog, der ikke ligner et kendt sprog og har ord for hver genstand, for den valgte egenskab og relation. Opfind ligeledes ord for tallene 1 til 4 (men ikke a, b, c, d). Definer en syntaks, dvs. hvordan man skal sætte ordene sammen for at danne sætninger. Opfind en lille scene, hvor I i gruppen spiller det opfundne sprogspil; dvs. hvor I kommunikerer med hinanden vha. af aktiviteter og brug af jeres opfundne sprog. Opfør jeres sprogspil for kursets øvrige deltagere. Disse skal prøve at finde ud af, hvad I taler om. Zeller psyk-videnskabsteori-7.05


Download ppt "1 Hvad er videnskabsteori?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google