Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)"— Præsentationens transcript:

1 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

2 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1.0 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

3 Forklaring situation1 Figuren modellerer en sekvens af situationer der forandrer sig med tiden. Forestil dig at vi befinder os et bestemt sted i verden. Situation 1 består af en person (K 1 ) og en genstand (g 1 ) – her modelleret som et rødt prisme. K 1 og g 1 står i bestemte rumlige relationer (her: g 1 oven over og lidt til højre for K 1 ). g 1 udøver nogen fysiske virkninger på K 1 (fx kan g 1 sende reflekterede lysstråler i retning af bl.a. K 1 ’s lyssensible organer (øjnene). Hvis K 1 bemærker (opmærksomhed, sansetærskel) g 1 ’s indvirken på hans/hendes øjne, bliver virkningen til et signal (dvs. en informations- bærende begivenhed) i form af et sanseindtryk (eng. sensory icon). Forarbejdes (processeres) sanseindtrykket inden for K 1 ’s nervesystem (neuralt netværk), så kan det resultere i at K 1 vha. koncept C1 opfatter signalet som en bestemt genstand med bestemte egenskaber og relationer. Signalet bliver til et percept (P 1 i modellen). Den stiplede pil fra P1 til g1 antyder at percepter er genstandsrettede dvs. intentionale størrelser.

4 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1.1 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

5 Forklaring forts. situation2 Tiden går og der opstår på samme sted, men på et senere tidspunkt en ny situation (situation 2 ). K 1 er forsvundet, en ny person (K 2 ) træder på scenen. g 1 er der stadigvæk og en ny genstand, en grøn cylinder (g 2 ) kommer til. K 2 bemærker g 2, men ikke g 1. Han/hun kan dog huske tidligere at have set (eller følt) et cylinder (C2). Bemærk at C2 ingen farve har. Det skal antyde at det er et koncept/begreb som repræsenterer cylindre i alle mulige farver, størrelser osv. Det samme gælder for C1.

6 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1.2 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

7 Forklaring forts. situation3 Efter et stykke tid opstår en ny situation (situation 3 ) – en interpersonel kommunikationssituation. I modellen kommer der nu nye symboler (S 1, S 2 ) til som står for symboler. De to mørkeblå pile forbinder genstandssymbolet g2 i S1 og S2 med percepterne P2 og prædikatssymbolet Cyl med koncepterne C2. Den tykke lyseblå pil repræsenterer en virkning eller et signal fra K2 til K1. Signalet transporterer ikke kun information (sansbare virkninger i omverden), men også mening. Pilen står på den måde for en ytring af symbolet S1. Nu har vi 2 personer K1 fra situation 1 og K2 fra situation2. Begge to bemærker den grønne cylinder g2, men ikke det røde prisme g1. K1 har i sin hukommelse dog et koncept (erindringsspor) af det tidligere sete (og andre) prisme(r). Det har han også et cylinderkoncept.

8 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1.3 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)

9 Øvelse 1: a) Saml de vigtigste begreber fra 1. og 2. time op og drøft i gruppen om du har forstået dem; altså begreber som: viden, videnskab, videnskabsteori, bevidsthed, situation, signal … b) Drøft i plenum den fremviste kommunikationsmodel og giv et bud på hvad begrebet mening i den sammenhæng betyder og hvilke meninger de to kommunikatorer (K 1, K 2 ) (måske) kommunikerer til hinanden.


Download ppt "INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1 situation1situation 2 et sted i verden situation 3 tid K1 g1 g2g1 K2 g2 g1 K1 K2 P1 P2 C1 C2 S1: Cyl(g2) S2: Cyl(g2)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google