Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn og Smerter Visualisering & smertehåndtering Udvidet familiekursus, d. 6. marts 2010 Susanne Gjersing & Charlotte Jensen www.gjersing.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn og Smerter Visualisering & smertehåndtering Udvidet familiekursus, d. 6. marts 2010 Susanne Gjersing & Charlotte Jensen www.gjersing.dk."— Præsentationens transcript:

1 Børn og Smerter Visualisering & smertehåndtering Udvidet familiekursus, d. 6. marts 2010
Susanne Gjersing & Charlotte Jensen Copyright

2 Børns udvikling… … i forhold til tænkning & smerter
< 2 år: Sanse- og bevægelseskontakt med omverden. Kan ikke sætte ord eller sted på smerten. 2-7 år: Særdeles konkret tænkende – tager ord for pålydende (det giver fx ikke mening at tale om brændende/isnende smerte). Undgå abstrakte forklaringer, når du taler med barnet om smerterne/sygdommen. Tager i høj grad udgangspunkt i ”sig selv”. Fx opfatte smerte som en straf for noget, de har gjort (magisk tænkning). Har brug for at de voksne ”sætter rammerne” – kan endnu ikke tænke logisk og i konsekvenser.

3 Børns udvikling… … i forhold til tænkning & smerter
7-11 år: Konkret og logisk tænkende – dvs. kan fx forstå sammenhængen mellem deres aktiviteter og smerterne. Kan endnu ikke sætte sig ud over egen situation – fx ”prøv at forestille dig en situation, hvor du ikke havde ondt – jamen jeg har ondt” Får en mere sammenhængende forståelse af, hvordan kroppen fungerer. >11 år: Kan tænke abstrakt og hypotetisk – dvs. kan forestille sig ting, sætte sig ud over nuet og sin egen situation. Reflekterer over (u)retfærdighed, skæbnen – fx hvorfor er det lige mig, der er syg?

4 Redskaber til… … at tale med børn om smerter
Smerte-ansigter

5 Redskaber til… … at tale med børn om smerter
Smerte-termometer

6 Psykens indvirkning … … på smerteoplevelsen
Hvad forstærker smerteoplevelsen: Angst og utryghed hos barnet (ikke at vide, hvad der foregår) Hjælpeløshed (og føle at det ikke kan gøre noget selv) Negative tanker (jeg får det aldrig bedre; det er min skyld det hele) Problemer i familien/andre psykiske belastninger for barnet Angst, stress og utryghed hos forældrene

7 Redskaber til håndtering … … af smerteoplevelsen
Hvad mindsker smerteoplevelsen: Barnet tåler bedre smerter, hvis det har en oplevelse af, at forældrene er der og er parate til at trøste, holde om og rumme barnet. Spædbørn og små børn: Berøring, at stryge det blidt på kroppen, tale kærligt til det, har en betydelig smertedæmpende virkning. Større børn: Forklaring på smerten & afledning virker smertedæmpende. Afledning: Lege, spille, få læst højt af en god bog, se fjernsyn/film, snakke med kæledyr, tegne, høre musik, skrive. Afspænding og visualisering.

8 Visualisering… … hvad er det for noget?
Tager afsæt i, at vi kan ”tænke” i billeder og i sanser Visualisering kan ske spontant eller ”med vilje” Når vi forestiller os noget mentalt påvirkes vores krop Dvs. guidning i bestemte billeder kan have positiv indflydelse på psykisk og kropsligt velbefindende

9 Visualisering… … hvad har det indvirkning på?
Har generelt positiv indvirkning på kroppen, helbredet og det psykiske velbefindende. Hos børn er det fundet, at det kan øge antallet af antistoffer i spyttet (beskytte mod luftvejsinfektioner). Desuden har visualisering, der øger barnets oplevelse af kontrol over sine symptomer, en lindrende virkning. Hos voksne ses, at det styrker immunforsvaret, lindrer smerter og ubehag ved sygdom og ved medicinske behandlinger, modvirker den negative effekt af stress.

10 Hvordan hjælper du dit barn … … med visualiseringen?
De fysiske rammer Afsæt god tid. Hav et uforstyrret rum (sluk telefonen). Sørg for at ligge eller sidde så behageligt som muligt og have det tilpas varmt. Understøt dit barns motivation Fx ved at lytte til øvelserne sammen. Undgå at presse barnet; appeller i stedet til barnets nysgerrighed. Respekter dit barns måde at visualisere på Fx i forhold til hvilke sanser der aktiveres hos dit barn.

11 Hvordan hjælper du dit barn … … med visualiseringen?
Vær åben for det der sker: Lad være med at anstrenge dig for meget – lad tingene ske af sig selv, vær nysgerrig og åben. Start med en afspændingsøvelse: Start med en guidet visualisering – lån/køb cd. Inviter barnet til at tale om oplevelsen: Evt. ved at du fortæller lidt om din egen oplevelse af visualiseringen. Respekter, hvis barnet vil beholde oplevelsen for sig selv. Du kan evt. foreslå barnet at tegne oplevelsen.

12 Litteratur Bobby Zachariae: Visualisering for børn I. Afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag (CD + teksthæfte). / 1) M. Thastum: Smerteoplevelse og -mestring 2) Jens Dørup: Smerter ved børneleddegigt 3) Kristian Jensen: Overdøv smerten Carsten Vagn-Hansen: Når det gør rigtig ondt. Dennis C. Turk & Frits Winter: Smertehåndtering.


Download ppt "Børn og Smerter Visualisering & smertehåndtering Udvidet familiekursus, d. 6. marts 2010 Susanne Gjersing & Charlotte Jensen www.gjersing.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google