Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til 3 ugers kursus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til 3 ugers kursus"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til 3 ugers kursus
Omsorgssvigt Velkommen til 3 ugers kursus

2 Gruppearbejde Spørgsmål Killén, Kari viden A’hva’for’en omsorgssvigt Praksis Mærkeligheder Teoretiske Og Praktiske refleksioner Film Eksamen?

3 Derfor denne: Del Jeres viden – og brug hinanden! Dét centrale er de refleksioner over praksis og teori, som I gør Jer. Vis dem for og til hinanden. Linda og Martin kan blot være facilitatorer – og vil være det…

4 Hvorfor Kultur? En videnskabsteoretisk tilgang, hvor nogle af de metakognitive tilgange – der bor i os - bliver belyst. Reaktioner er ofte habituelle – derfor skal disse reaktioner erkendes, for at arbejdet kan blive professionaliseret.

5 Kategorisering bekræfter os i fordomme ifht andre jvnf stigmata, og qua den identitetsdannelse vi fordrer, har vi behovet for DEM i egenbekræftelse og dermed understregning/konstituering af gruppen og tilhørsforholdet ”De sociale kategorier repræsenterer på mange måder en slags kogebog for, hvordan vi skal handle, og hvordan vi kan forvente andre handler” (p. 116). Kan man på nogen måde være uenig?

6 Centralt i forsøget på at afdække vores forforståelse.
Vores ubevidste kategorisering er styrende for de handlinger vi foretager os. ?Hvor synes I sidst I har været bevidste om jeres forforståelse? Ku’ I bruge det til noget…?

7 Durkheim: ”Mennesket kan ikke leve blandt tingene uden at gøre forestillinger om dem, som det indretter sin adfærd efter. Men fordi disse begreber er tættere ved os og mere inden for vores rækkevidde end de virkelige forhold som de svarer til, har vi ganske naturligt en tendens til at erstatte virkeligheden med begreberne og gøre disse til selve emnet for vores spekulationer. I stedet for at betragte tingene, beskrive dem og sammenligne dem, stiller vi os så tilfreds med at nå til bevidsthed om vore forestillinger, analysere dem og kombinere dem. I stedet for en videnskab om virkeligheden, foretager vi ikke andet end en ideologisk analyse” Giver dette mening?

8 Er dette summen af vores handlinger? -Og er vi dermed
Kultur kategorisering stereotypering Stigmata Diskrimination Er dette summen af vores handlinger? -Og er vi dermed handlingslammede? Hvori ser I forskellen mellem at situations- og egenskabsforklare?

9 Synes I hhv den relativistiske og kontekstuelle kulturforståelse tilbyder nogle kompetente handlemuligheder? Netop jvnf pointen i hvorledes vi definerer os selv, gør vel at det er supersvært ikke at genkende og selv…?

10 Omsorgssvigtens 4 grundformer:
Børn som vanrøgtes Børn der udsættes for fysiske overgreb Børn der udsættes for psykiske overgreb Børn der udsættes for seksuelle overgreb.

11 Ad 1) – Udover mangel på fysisk omsorg, kommer også børns kognitive, emotionelle og/eller sociale behov ikke tilgodeses. Forældrene og/eller andre primære omsorgsgivere er sjældne at få i kontakt. Vanskeligt at påvise, da det ofte viser sig ved ’mangel på adfærd’, alsoalso noget der ikke rigtig kan ses, føles.

12 Ad 2) – blå mærker, brandsår,whiplas - kan være vanskelige at isolere, da de ligner andre børns blå mærker,- udover hvis aftryk kan ses og/eller der sidder sære steder. Når/hvis det bliver opdaget, skrides der til handling..

13 Ad 3) – en stabil holdning fra primære omsorgsgivere og forældres side, der ødelægger og/eller forhindrer udviklingen hos barnet. Dvs systematikken og ikke enkelttilfælde. Se evt 5 situationer p. 40

14 Ad 4) tja… De bliver sat i seksuelle situationer, de ikke kan magte – og er ikke i stand til at forstå og fornemme rækkevidden af de seksuelle aktiviteter. Et svigt af én børnene har fundamentalt tillid til, og ofte er der ikke-vold. Overdrevet optagethed af seksuelle lege, der ikke er alders’normale’, sprogbrug og depressiv adfærd….

15 Husk at disse 4 kategorier er overlappende og skal ikke ses isolerede!
Tak for i dag


Download ppt "Velkommen til 3 ugers kursus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google