Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til afsætning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til afsætning"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til afsætning
Oversigt Virksomheden Virksomhedens omverden Virksomhedens idégrundlag Virksomhedens strategi Introduktion

2 Virksomhedstyper Produktionsvirksomheder Handelsvirksomheder
udvikler produkter, som kunderne finder interessante indkøber råvarer og andre materialer, som forarbejdes til færdigvarer, der herefter sælges Handelsvirksomheder indkøber varer, som videresælges i uændret form Servicevirksomheder fremstiller og sælger serviceydelser og udfører dermed en række arbejdsopgaver for kunderne Introduktion

3 Virksomhedskarakteristik
Elementer i en virksomhedskarakteristik Beliggenhed Ejerforhold Produkt Virksomhedstype Antal ansatte Omsætning Resultat Introduktion

4 Virksomhedens omverden
Nærmiljø/afhængige omverden Kunder Konkurrenter Leverandører Fjernmiljø/uafhængige omverden Samfundsøkonomiske forhold Teknologiske forhold Kulturelle forhold Miljø Massemedier Politiske og lovgivningsmæssige forhold Introduktion

5 Værdikæden Introduktion

6 SWOT-opstilling 6 Introduktion

7 Virksomheens idégrundlag
Idéen udtrykker de ønsker og behov, som virksomheden dækker hos målgruppen. En mission udtrykker i hvilken retning, virksomheden ønsker at udvikle sig, og hvad virksomheden ønsker at opnå. Et mål er et præcist og målbart udtryk for, hvad virksomheden ønsker at opnå. En forretningsmodel er en overordnet beskrivelse af, hvordan idégrundlaget kan omsættes til virksomhedsdrift.  Introduktion

8 Virksomhedens strategi
Konkurrencemæssig fordel Lave omkostninger Unikt produkt Konkurrence-mæssigt sigte (antal målgrupper) Bredt (mange målgrupper) Omkostningsleder-strategi Differentiering Snævert (en eller få målgrupper) Omkostningsfokus Differentierings-fokus Introduktion

9 Virksomhedens marketingmix
Målgruppen er det eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. Forbrugerne kan inddeles i segmenter ud fra fx alder, køn, indkomst, bopæl eller livsstil.   Introduktion


Download ppt "Introduktion til afsætning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google