Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Logistik Mål og strategier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Logistik Mål og strategier"— Præsentationens transcript:

1 Logistik Mål og strategier
Logistisk effektivitet: omfatter to delmål. - leveringsservice - logistikomkostninger Disse bidrager til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

2

3 Hovedelementerne leveringsservice og logistikomkostninger hænger sammen på en måde som kaldes ”Trade-off”. ” En trade-off betyder, at en fordel for det ene element samtidig er en ulempe for det andet element. Eksempelvis vil et højere lagerniveau kunne medføre en kort leveringstid og dermed bedre leveringsservice, men det betyder samtidig, at logistikomkostningerne stiger, fordi der bindes mere kapital i varebeholdninger”.

4

5 leveringsservice Leveringsservice består af følgende delelementer:
Leveringstid til kunden- lagerservicegrad leveringsoverholdelse leveringsfleksibilitet leveringsinformation Den totale logistiske leveringstid (leadtime)

6 Virksomhedens leveringsservice er den del af virksomhedens samlede kundeservice, der vedrører evnen til at tilfredsstille kundens behov for varer og tjenesteydelser. 1) Leveringstid til kunden er den tid, der medgår fra virksomhedens salgsafdeling modtager ordren, til varen og serviceydelsen er leveret på kundens lokation. (leveringstiden bestemmes af kunden)

7 Den totale logistiske leadtime er således den tid, det tager for et produkt eller en serviceydelse at passere gennem hele logistikprocessen på tværs af samtlige funktioner i virksomheden.

8 2) Lagerservicegrad Lagerservicegraden er et mål for, hvor meget virksomheden vil leverer direkte fra lager. Dette kan måles ved to delmål: Hvor mange procent af kundens ordre over en bestemt periode, der leveres fra lager. Leveret antal ordre X100/bestilt antal ordre Hvor mange procent af det antal enheder kunden har bestilt, der er leveret på en bestemt ordre. Leveret antal enheder X100/bestilt antal enheder. En høj lagerservicegrad er god kundeservice, men det koster kapital bundet i lagre, derfor er det vigtigt at det er de rigtige varer i det rigtige antal der ligger på lagret.

9 3) Leveringsoverholdelse er et mål for, hvor godt virksomheden holder hvad den lover, dette kan måles ved to delmål: Hvor mange procent af kundens ordre over en bestemt periode, der leveres til tiden. Leveret antal enheder til tiden X100/totalt leveret antal ebheder b)Hvor mange procent af kundens ordre over en bestemt periode der leveres komplet. (1-Antal leveret ordre med mangler) X 100/totalt leveret antal ordre. Forsinkelser eller restordre kan som en dominoeffekt forplante sig videre til andre virksomheder i forsyningskæden og dermed forringe forsyningskædens logistiske effektivitet.

10

11 4) Leveringsfleksibilitet kan omfatte følgende dimensioner:
Produktfleksibilitet handler om evnen til at udvikle nye produkter. Funktionsfleksibilitet er evnen til at levere varianter af samme produkt. Volumenfleksibilitet er evnen til at levere i varierende mængder Distributionsfleksibilitet er evnen til at ændre leveringslokation.

12 5) Leveringsinformation er information om ændringer i aftalte ordre med hensyn til tidspunkt og antal enheder.

13 Logistikomkostninger
Logistikomkostninger er de omkostninger der opstår i forskellige funktioner i virksomheden for at realisere virksomhedens leveringsservice. Består af følgende delelementer: Lageromkostninger Transportomkostninger Emballage- og håndteringsomkostninger Administrative omkostninger mangelomkostninger

14 1) lageromkostninger er de omkostninger, der vedrører forrentningen sf den kapital, der er bundet i varelagret, samt omkostninger til driften af lagret i form af fysiske faciliteter som husleje, lys, varme, svind, trucks, reoler, lønninger m.v. 2) transportomkostninger omfatter transport af varer til virksomheden, intern transport af varer til virksomhedens kunder.

15 3) Emballage og håndteringsomkostninger handler om aktiviteter på lagrene i forbindelse med intern transport, pakning (i hvilken emballageform) samt forsendelse til kunder. 4) Administrative omkostninger vedrører lønninger til administrative medarbejdere. 5) Mangelomkostninger handler om de indtægter man mister når man ikke kan tilfredsstille kundens behov og kunden går et andet sted hen.

16 Virksomheder, markeder og produkter
Vi skelner mellem 4 virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder der er karakteriseret ved, at der købes råvarer og halvfabrikata, som transformeres til færdigvarer. Handelsvirksomheder er karakteriseret ved, at der indkøbes varer fra produktionsvirksomheder og andre handelsvirksomheder, som lagerføres og videresælges, uden at der er fortaget nogen bearbejdning af varerne.

17 Servicevirksomheder er karakteriseret ved, at de leverer tjenesteydelser til produktions- og handelsvirksomheder. Underleverandører er produktionsvirksomheder, der producerer halvfabrikata eller komponenter til produktionsvirksomheder.

18 De forskellige markedstyper kan sammenfattes i 3 forskellige markedstyper.
Konsumentvaremarkedet (den enkelte forbruger) Producentvaremarkedet der omfatter 2 delmarkeder råvaremarkedet og det industrielle marked (der køber ind på råvaremarkedet til at fremstille egne varer)

19

20 Varetyper:

21 logistikstrategier Ifølge Porter indeholder virksomheder en serie af strategiske aktiviteter, der på den ene side skaber værdi til kunden og på den anden side giver mulighed for at konkurrere på prisen ved at udføre de samme aktiviteter med færre ressourcer. Ifølge Porter bør virksomheder analysere de enkelte aktiviteter i værdikæden og undersøge, hvorvidt de skaber værdi for kunden, eller om de udføres effektivt nok i forhold til konkurrenterne.

22

23

24 Vi taler om to typer af logistikstrategier.
Omkostningsstyring hvor det handler om at reducere logistikomkostninger og at reducere ikkeværdiskabende aktiviteter i logistikprocessen. Differentiering hvor man må vælge de elementer i den logistiske effektivitet, der direkte medvirker til at ”vinde” ordrer på markedet. Vi taler her om ordre winners er faktorer der direkte medvirker til at sælge produktet og ordre qualifiers der er faktorer der er en forudsætning for at kunne være på markedet.


Download ppt "Logistik Mål og strategier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google