Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8 Segmentering og målgruppevalg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8 Segmentering og målgruppevalg"— Præsentationens transcript:

1 8 Segmentering og målgruppevalg
Oversigt Segmenteringsprocessen Fase 1: Fastlæggelse af markedet Fase 2: Valg af segmenteringsvariable Fase 3: Vurdering af segmenters attraktivitet og målgruppevalg Målgruppestrategi Livsstilsanalyser 8 Segmentering og målgruppevalg

2 8 Segmentering og målgruppevalg
Markedssegmentering en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn. Målgruppe Den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. 8 Segmentering og målgruppevalg

3 Segmenteringsprocessens faser
8 Segmentering og målgruppevalg

4 Fase 1: Fastlæggelse af markedet
Kort markedsbeskrivelse Afgrænsning af markedet, fx geografisk Faktorer, der har betydning for segmenteringen 8 Segmentering og målgruppevalg

5 Fase 2: Valg af segmenteringsvariable
er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. Opdeles i: Sociodemografiske variable vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Adfærdsorienterede variable Vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandringsvillighed. Efter valg af segmenteringsvariable opstilles segmenterings-matrix 8 Segmentering og målgruppevalg

6 Sociodemografiske variable
8 Segmentering og målgruppevalg

7 8 Segmentering og målgruppevalg
Adfærdsvariable 8 Segmentering og målgruppevalg

8 Fase 3: Vurdering -segmenters attraktivitet (SMOK)
er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment(-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Vurderingskriterier: Segmentets størrelse og vækst Muligheder for kontakt med segmentet Omkostninger ved bearbejdning af segmentet Konkurrencen om segmentet 8 Segmentering og målgruppevalg

9 Valg af målgruppestrategi
8 Segmentering og målgruppevalg

10 Valg af målgruppestrategi
Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager samme kommunikation Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed.  Koncenteret markedsføring Virksomheden koncentrerer sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. One-to-one markedsføring Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). 8 Segmentering og målgruppevalg

11 8 Segmentering og målgruppevalg
Livsstilsanalyser Gallup Kompas 8 Segmentering og målgruppevalg

12 Mosaic livsstilsmodellen
8 Segmentering og målgruppevalg

13 Livsstilanalyseværktøjet Mosaic i brug
Interaktivt kort: 8 Segmentering og målgruppevalg


Download ppt "8 Segmentering og målgruppevalg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google