Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15 Promotion Oversigt Promotionformer (herunder reklame)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15 Promotion Oversigt Promotionformer (herunder reklame)"— Præsentationens transcript:

1 15 Promotion Oversigt Promotionformer (herunder reklame)
Promotionstrategi (pull og push strategi) Markedskort Promotion: De aktiviteter som virksomheden benytter i sin kommunikation til markedet. 15 Promotion

2 Promotionformer Reklame Sales promotion Public Relations (PR)
Sponsorering Direct marketing Online marketing Personligt salg 15 Promotion

3 Reklame Reklame Målsætninger for reklame Reklamenulpunkt
Betalt anvendelse af massekommunikation med det formål at påvirke efterspørgslen efter produkter og serviceydelser eller holdninger og adfærd Målsætninger for reklame Opbygge kendskab til mærket Vedligeholde eller øge kendskabet til mærket Skabe præferencer for mærket Skabe omsætning Reklamenulpunkt Er betegnelsen for det mindste krav, man må stille til en stigning i afsætningen i forbindelse med iværksættelse af en reklamekampagne. Beregnes som: Reklameomkostningerne Dækningsbidraget pr. stk. 15 Promotion

4 Reklame Reklamemidler Reklamemedier
Er de typer formidlere, der bringer budskabet frem til modtageren. Fx annoncer, tryksager, reklamefilm, outdoor, messer, butiksreklame, sponsorering, product placement Reklamemedier Er de endelige bærere af et konkret reklamebudskab Primære medier – bærende medier fx tv og dagblade Sekundære medier – understøtter primære medier fx radio og outdoor Fx dagblade, fagblade, tv, biograf, radio, hjemmeside, sms, posters, POS-materiale, give-aways, brander på sportspladser mv. 15 Promotion

5 Reklamebudskab og -indhold
Reklamer kan være informative eller manipulative (spiller på følelserne) AIDA-modellen 15 Promotion

6 Øvrige promotionformer
Sales promotion Er salgsfremmende aktiviteter, der har til formål at støtte en reklamekampagne. Sales promotion rettet mod forbrugeren kan fx være: Konkurrencer, rabatkuponer, events mv. Sponsorering Er et samarbejde, som tilgodeser såvel sponsor som sponerede. Sponsoren ydet et økonomisk bidrag mod at få en effekt ud af det. Direct marketing Direct mails sendes til navngivne personer – fx breve, s eller SMS. Permission marketing – når kunderne har givet deres accept af at modtage direct mail 15 Promotion

7 Øvrige promotionformer
Online marketing Udnyttelse af elektroniske netværk mellem virksomhed og kunde, fx internet, hjemmeside, annoncering på internettet Viral markedsføring – et reklamebudskab spredes gennem personlige kontakter – fx gennem facebook eller mobiltelefon Personligt salg Er mundtlig præsentation i samtale med en eller flere mulige købere med det formål at skabe et salg. Dialog mellem køber og sælger. Udføres fx af telefonsælger, ekspedient, servicemedarbejder osv. 15 Promotion

8 Promotionstrategi Push strategi Pull strategi
Virksomheden retter sin markedsføringsindsats mod næste led i distributionskæden, der herefter retter sin markedsføringsindsats mod det efterfølgende led, indtil forbrugeren påvirkes. Produktet skubbes ud på markedet. Samarbejdet med butikken er central for producenten. Pull strategi Producenten retter sin markedsføringsindsats direkte mod forbrugeren. Forbrugeren vil efterspørge produktet i butikken, der ønsker at forhandle varen. Producenten ønsker at skaber ønsker og præferencer hos forbrugeren. Pull strategien bygger på massekommunikation som fx reklame i tv og annoncer i magasiner og blade. 15 Promotion

9 Promotionstrategi 15 Promotion

10 Markedskort Markedskortet er et værktøj, der kan måle effekten af en promotionaktivitet. Markedskortet er en visuel fremstilling af fire forhold vedrørende produktet: Hvor mange der kender mærket Hvor mange der har prøvet mærket Holdningen til mærket hos forbrugere, der har prøvet mærket. Indstillingen til mærket hos de forbrugere, der kender mærket, men ikke har prøvet det. Markedskortet udarbejdes ud fra en simpel markedsanalyse. 15 Promotion

11 Markedskort 15 Promotion

12 Markedskort nøgletal 12 15 Promotion


Download ppt "15 Promotion Oversigt Promotionformer (herunder reklame)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google