Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Marketingplanlægning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Marketingplanlægning"— Præsentationens transcript:

1 Marketingplanlægning
Velkomst Mål og formål ”Arbejdskursus” Præsentation samt forventninger Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

2 Philip Kotler ”Marketing takes a day to learn,
unfortunately it takes a lifetime to master”! Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

3 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Markedsinddeling Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

4 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Primær målgruppe(r) Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

5 Vurdering af målgruppe
Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

6 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Opgave Find din(e) primære målgruppe(r) ud fra segmenteringspyramiden. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

7 Differentiering og positionering
”at adskille sig fra konkurrenterne” Produkt Service Personale Image Positionering ”placering i målgruppens bevidsthed” Klarhed Konsistens Konkurrencefordele Troværdighed Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

8 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

9 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Positioneringskort Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

10 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Opgave Hvordan differentiere du din virksomhed/produkt? Hvordan positionere du din virksomhed/produkt? Udarbejd et positioneringskort Har du et ”slogan”? USP: unikke egenskaber – funktionelle produkt egenskaber ESP: følelsesmæssigt – billeder, lyd, livsstil ISP: ironi – gerne med humor Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

11 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Markedsføringsmix Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

12 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Produkt Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

13 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Pris Skimming-prisstrategi: høj pris i introduktions- perioden, produktet sælges til innovatorerne. Penetrations-prisstrategi: lav pris i introduktions- perioden. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

14 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Distribution Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

15 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
E-handel Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

16 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Distribution Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

17 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

18 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

19 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

20 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Opgave Med udgangspunkt i virksomhedens mål-gruppe samt differentierings- og positioneringsstrategi bedes du udarbejde virksomhedens marketingmix. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

21 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - mål Et mål er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand Målemner: Omsætning Overskud Salg Markedsandel Kendskab Image Serviceniveau Tilgang af nye kunder Loyalitet Operationelle mål: Konkret (tal eller %) Tidsbegrænset (slutdato) Realistisk Foreneligt med virksomhedens øvrige mål Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

22 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - SWOT Interne SWOT-analysen er en analyseproces, der har til formål at identificere og analysere virksom-hedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler, virksomheden står overfor. Eksterne Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

23 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - omverden Påvirkninger fra virksomhedens afhængige og uafhængige omverden. Muligheder/trusler Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

24 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - merværdi Ud fra værdikæden kan virksomheden finde ud af, hvad der skaber (mer)værdi for kunden og dermed sikrer sig de konkurrencemæssige fordele. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

25 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Opgave Opstil min. 2 fremtidige mål for din virksomhed Udarbejd en SWOT-analyse for din virksomhed og tag udgangspunkt i ”omverdensmodellen” mht. muligheder og trusler. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

26 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - konkurrenceforhold Eksterne konkurrenceforhold: Hvem er de vigtigste konkurrenter? Kundekendskab og deres behov? Er du bedre end konkurrenterne? Tilgængelighed; råvarer, arbejdskraft, kapital, viden, teknologi? Interne konkurrenceforhold: Er du visionær og kreativ, samt viljen til at skabe…? Rigtig produkt, rigtig kvalitet, rette tid og rigtig pris? Placering af de rigtige mennesker på de rigtige pladser? Omsætte mål, ideer og strategier til praksis? Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

27 Fremtidige strategi - konkurrencestrategi
Konkurrencestrategi er en overordnet strategi, der skal sikre virksomheden de størst mulige konkur-rencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

28 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - konkurrentanalyse En konkurrentanalyse fokuserer på de meget nære konkurrenter, f.eks. de 3-4 vigtigste: Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

29 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - markedsandele Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

30 Fremtidige strategi - vækststrategi
Succesfulde virksomheder har ofte ambitiøse mål om vækst! Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

31 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Opgave Hvilken konkurrencestrategi har din virksomhed? Hvem er dine nærmeste konkurrenter og hvilken position har din virksomhed i forhold til konkurrenterne? Udarbejd en konkurrentanalyse. Med udgangspunkt i din virksomheds mål bedes du udarbejde virksomhedens fremtidige vækststrategi. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

32 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder
Fremtidige strategi - marketingplanen Kompetenceudvikling og innovation i yderområder


Download ppt "Marketingplanlægning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google