Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6. Virksomhedens indtægter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6. Virksomhedens indtægter"— Præsentationens transcript:

1 6. Virksomhedens indtægter
Indtægter og indbetalinger Indtægter: Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer en vare til en kunde. Indbetalinger: Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for de leverede varer.

2 6. Virksomhedens indtægter
Indtægter og indbetalinger Eksempel:

3 6. Virksomhedens indtægter
Efterspørgsel Efterspørgsel Den mængde af en vare, der i løbet af en periode kan sælges inden for et markedsområde. Efterspørgselsdeterminanter: De faktorer der påvirker efterspørgslen efter varen.

4 6. Virksomhedens indtægter
Efterspørgsel De væsentligste efterspørgselsdeterminanter omfatter følgende: Varens pris og prisen på andre varer Varens kvalitet og kvaliteten på andre varer Personligt salgsarbejde for varen og for andre varer Reklameindsats for varen og for andre varer Købernes indtægter Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand Internationale kriser, krige samt politisk og social uro Moden Vejret

5 6. Virksomhedens indtægter
Efterspørgsel Substituerende varer: Varer som kan dække samme behov hos køberne, idet varerne kan erstatte hinanden i forbruget. Komplementære varer: Varer der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet varerne supplerer hinanden i forbruget.

6 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Afsætning: Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en bestemt periode.

7 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Handlingsparametre: De faktorer der påvirker afsætningen af virksomhedens varer, og som virksomheden selv har indflydelse på.

8 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Handlingsparametre (De 4 P’er):

9 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Product Emballage Navn Mærke Design Service Sortiment

10 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Price Hovedregel – jo lavere prisen er, jo større bliver afsætningen.

11 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Place Distributionssystem Beliggenhed

12 6. Virksomhedens indtægter
Afsætning Promotion Reklame er en betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe med det formål at påvirke dem i en bestemt retning Personligt salgsarbejde Sales Promotion Public Relations


Download ppt "6. Virksomhedens indtægter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google