Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5 Strategi Oversigt Strategisk platform Idé og mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5 Strategi Oversigt Strategisk platform Idé og mål"— Præsentationens transcript:

1 5 Strategi Oversigt Strategisk platform Idé og mål
Generiske strategier Vækstststrategier Målet med strategisk planlægning er at skabe et grundlag for at træffe beslutninger i virksomheden. Forud for fastlæggelse af strategien skal de interne og eksterne forhold analyseres. 5 Strategi

2 Strategisk platform 5 Strategi

3 Idé Virksomhedens idé er en kortfattet beskrivelse af, hvad der skal være virksomhedens eksistensberettigelse. Nogle virksomheder bruger udtrykket mission som synonym for idé. Idéen udtrykker: Hvem man vil betjene. Hvilke behov man vil dække. Hvor man vil markedsføre sine produkter. Hvordan man i hovedtræk vil betjene markedet. 5 Strategi

4 Mål Et mål er et præcist og målbart udtryk for, hvad virksomheden vil opnå. Et mål er udtryk for en ønsket fremtidig tilstand. Mål opdeles i hovedmål – overordnede mål Delmål – fx for et afgrænset geografisk marked. Kvantititive mål vedrører de forhold, der kan sættes tal på. Kvalitative mål er mål for ”bløde” forhold, der ikke kan sættes tal på – har karakter af hensigtserklæringer. 5 Strategi

5 Generiske strategier 1 En virksomheds generiske strategi er den overordnede strategi. Kaldes også konkurrencestrategi. Formulering af strategien tager udgangspunkt i: Enten en omkostningsfordel – virksomheden konkurrerer på lave omkostninger Eller en differentieringsfordel – virksomheden har et unikt tilbud til markedet. Fx et unikt produkt i form af et flot design, et velkendt brand, høj funktionalitet eller andet. Ligeledes tages der hensyn til, hvor mange målgrupper, som virksomheden ønsker at satse på. 5 Strategi

6 Generiske strategier 2 5 Strategi

7 Generiske strategier 3 Omkostningsstrategien forudsætter, at virksomheden har en stor markedsandel, så der opnås stordriftsfordele og dermed lave enhedsomkostninger. Dette kaldes også kritisk masse. Ex Møbelproducenten Tvilum-Scanbirk Differentieringsstrategien indebærer, at virksomheden gennem marketingmixet er i stand til at differentiere sig fra konkurrenterne, så kunderne får præferencer for virksomhedens produkt. Ex bilmærker, tøjmærker Palisadestrategi – virksomheden dækker hele markedet gennem sit sortiment – og konkurrenterne holdes ude af markedet. 5 Strategi

8 Generiske strategier 4 Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi.
Opdeles i to strategier afhængig af den konkurrencemæssige fordel: Omkostningsfokusstrategi Differentieret fokusering Stuck-in-middle er virksomheder, der har en uklar strategi – og ikke har formuleret en bæredygtig konkurrencestrategi. 5 Strategi

9 Vækststrategier Ansoff-vækstmatrix viser vækststrategier gennem intensivering. Vækst gennem intensivering opdeles i: Markedspenetrering Produktudvikling Markedsudvikling 5 Strategi

10 Markedspenetrering Markedspenetrering Forøge forbrugsfrekvensen
Nye anvendelsesmuligheder Hyppigere brug, fx gennem reklamekampagne Hyppigere udskiftning, fx gennem god byttepris Forøge det effektive marked Få ikke-brugere til at begynde at bruge produktet Forøge markedsandelen Stjæle markedsandele fra konkurrenter, fx gennem reklame eller prisnedsættelse 5 Strategi

11 Produktudvikling Produktudvikling Erstatning af eksisterende produkt
Nuværende produkt kan være forældet Fornyelse af eksisterende produkt Udvikling af nye modeller Produktforbedringer med nye features Sortimentsudvidelse – line-extension Produktlinjeudvidelse med flere produktvarianter Ønske om større målgruppe - palisadestrategi 5 Strategi

12 Markedsudvikling Markedsudvikling Nye, anderledes segmenter
Fx udvidelse fra konsumentmarkedet til producentmarkedet eller omvendt Geografisk markedsudvikling Opstart af eksport til nye markeder Øget internationalisering Nye distributionsformer Fx nethandel 5 Strategi

13 Ansoffs vækstmatrix 13 5 Strategi


Download ppt "5 Strategi Oversigt Strategisk platform Idé og mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google