Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afsætning 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afsætning 2012."— Præsentationens transcript:

1 Afsætning 2012

2 Plan for uge 5 Konsument/producentmarkedet – ill. 3
Markedssegmentering Segmenteringsprocessen Valg af målgruppestrategi Livsstilsanalyser

3 4 P’er Konsumentmarkedet Producentmarkedet

4 Segmentering Kun få virksomheder kan markedsføre sig til alle potentielle kunder Så effektiv markedsføring kræver begrænsning Markedet kan opdeles i segmenter, hvor man så vælger sin målgruppe

5

6 Markedssegmentering En opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter) (systematisk/strukturet inddeling) Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn. Eksempler: alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug

7 Målgruppe Blandt segmenterne udvælges målgruppen
4 P’er tilpasses målgruppen Målgruppen er den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod

8 Fordele ved segment. Mere individuelt tilpasset marketingmix
Kender segmentets behov og krav Taler deres sprog Bedre udnyttelse af ressourcer Målrette produktudvikling

9

10 Segmenteringsprocessens faser

11 Fase 1 – beskrivelse af markedet
Kort markedsbeskrivelse Afgrænsning af markedet, fx geografisk Faktorer, der har betydning for segmenteringen - Efterspørgselsforhold (kap. 7) - Branchens kendetegn - Konkurrencesituation

12 Fase 2 – Valg af segmenteringsvariable
er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. Opdeles i: Sociodemografiske variable Adfærdsorienterede variable

13 Fase 2 – Sociodemografiske varible
Sociodemografiske variable Vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Alder, køn, bopælsområde, livsfase (familiestatus i kom bination med alder). Ændres. Uddannelse, arbejde, indkomst (Rolex, Casio)

14

15 Fase 2 - Adfærdsorienterede variable
Vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandringsvillighed.

16

17 Crazy Daisy Crazy Daisy står overfor at måtte lukke i Skive pga. for få gæster De vil derfor lave en markedsføringskampagne for at få flere gæster Hvilket segment skal de henvende sig til Begrund

18 Udarbejdelse af segmenteringsmatrix
Pas på ikke at få for mange segmenter Her 3 * 3 * 3=27 segmenter

19

20

21 Fase 3: Vurdering -segmenters attraktivitet (SMOK)
SMOK (SMUK) er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment(-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Segmentets størrelse og vækst Muligheder for kontakt med segmentet Omkostninger ved bearbejdning af segmentet Konkurrencen om segmentet

22

23 Valg af målgruppestrategi

24 Målgruppestrategi Baggrund for samlede marketingmix
Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager samme kommunikation Eks. Energi Midt Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. Eks. Canal Digital

25 Målgruppestrategi Koncentreret markedsføring One-to-one markedsføring
Virksomheden koncentrerer sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. Eks. Mercedes One-to-one markedsføring Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). Eks. B2B, nethandel, specialbyggede computere

26

27 Livsstilsanalyser Gallups Kompas

28

29

30 Livsstilsanalyser

31 Livsstilsanalyser Interaktivt kort:

32

33 Opgaver Tjekopgaver Forståelsesopgaver
Opgave i relation til Handelsskolen


Download ppt "Afsætning 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google