Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsøkonomi projekt nr. 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsøkonomi projekt nr. 1"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsøkonomi projekt nr. 1
Forretnings- plan Erhvervsøkonomi projekt nr. 1

2 Forretningsplan Gruppe 1: Amalie, Anne-Marie, Casper og Christian
Gruppe 2: Deniz, Emil, Freja og Ina Gruppe 3: Jacob H., Jacob F., Johanne og Josefine Gruppe 4: Jonas, Kim, Maria D. og Maria R. D. Gruppe 5: Marie H., Mathias, Melissa og Nanna Gruppe 6: Nathalie, Nico, Sarah og Simon Gruppe 7: Simone, Trine, Klaus og Malik Gruppe 8: Ulrikke, Laila og Yahya

3 Forretningsplan En forretningsplan, er en beskrivelse af den virksomhed I vil etablere, og en plan for hvordan I vil drive og udvikle den. Når I laver jeres forretningsplan, tvinger I jer selv til at tænke over de områder, I som forretningsdrivende skal forholde jer til. I får overblik over jeres idé og gør det let for andre at tage stilling til, hvad det er I arbejder med.

4 Forretningsplan I skal udarbejde en forretningsplan for en virksomhed, som ligger i Holstebro inden for handel detail. I din gruppe skal I vælge hvilken slags virksomhed. Det kan f.eks. være en sportsbutik, tøjbutik eller elektronikbutik. Ud fra jeres valg af butik skal I nu i gang med at udarbejde forretningsplanen.

5 Forretningsplan 1. Idegrundlag (SWOT)
2. Vision, mission (ide) og værdier 3. Mål 4. Interessenter 5. Konkurrenter 6. Registrering af virksomhed 7. Økonomi

6 Forretningsplan – Tablet opgave nr. 1
Excel – der skal opstilles et etablerings- og finansieringsbudget samt resultatbudget. Udregningerne skal laves med brug af formler og indsættes i PowerPoint. Der skal laves et cirkeldiagram af jeres butiks omkostninger, hvor tallene er omregnet til procent. Det skal også indsættes i PowerPoint.

7 Forretningsplan – Tablet opgave nr. 2
PowerPoint Hele jeres forretningsplan skal laves i PowerPoint. Punkterne 1 og 6 i Forretningsplanen skal indtales i PowerPoint (se manual på elevplan) Punkt 1 (Idegrundlag – forklar hvad en SWOT-analyse er og hvad I har brugt den til at finde ud af) Punkt 6 (Registrering af virksomhed – forklar hvilken ejerform I har valgt til jeres butik, hvilke fordele og ulemper der er og hvordan I hæfter for gælden).

8 Forretningsplan – Tablet opgave nr. 3
Billede- og lydprogram Lav en lille film, hvor I viser og forklarer jeres butiks handlingsparametre (produkt, pris, promotion og place) i forhold til jeres butiks ide og konkurrentanalysen. Her skal I bruge det, som I har lært hos Mette Bastrup i Salg & Service.

9 Forretningsplan – punkt 1

10 Forretningsplan – punkt 2
Vision dvs. hvad drømmer virksomheden om Mission dvs. hvad vil virksomheden sælge, til hvem og hvordan Mål dvs. hvordan virksomheden bruger målene som styringsredskab i forhold til mission og vision

11 Forretningsplan – punkt 3
Mål dvs. der skal tal på Målbare Tidsbestemt dvs. der skal tid på dvs. at målet skal være opnåeligt Realistisk Forenelige dvs. at målene ikke må modarbejde hinanden

12 Forretningsplan – punkt 4
Kunder Leverandør Långiver Myndigheder Medarbejdere Ejer Ledelse

13 Forretningsplan – punkt 5
Konkurrentidentifikation Hvem er konkurrenterne, hvor mange konkurrenter har virksomheden og på hvilket marked? Konkurrenters målsætning Hvilken position på markedet ønsker konkurrenterne at have? Konkurrenters markedsføring Hvilken type markedsføring anvender konkurrenterne? Hvad lægger konkurrenterne vægt på? Fx produkt, pris, promotion eller place Konkurrenters stærke og svage sider Analyse af den interne situation for konkurrenterne, hvor de stærke og svage sider belyses jf. SWOT-analysen.

14 Forretningsplan – punkt 6
Registrering af virksomhed Navn og adresse Virksomhedstype Valg af ejerform Antal ansatte

15 Forretningsplan – punkt 7
Etableringsbudget Kr. Finansieringsbudget Varebil 85.000 Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer 32.450 Kassebeholdning 6.400 Bankindestående 43.125 I alt

16 Forretningsplan Resultatbudget Omkostninger Kr. Indtægter Vareforbrug
Omsætning Salgsfremmende omk. 65.000 Renteindtægter 1.350 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger 23.700 Øvrige omkostninger 8.300 Personaleomkostninger Afskrivninger 30.000 Renteomkostninger 15.200 Årets resultat Resultatbudget

17 Forretningsplan - aflevering
Jeres forretningsplan samt filmklip skal afleveres på elevplan senest fredag d. 4. oktober (uge 40) kl Til yderligere inspiration: Link:


Download ppt "Erhvervsøkonomi projekt nr. 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google