Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 8 24.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 8 24."— Præsentationens transcript:

1 Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 8 24. marts 2004 Peter Olaf Looms

2 - 2 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Dagens program ”Aftaler” 9:00-10:15 10:15-10:30 10:30 -12:00 12:00-13:00 13:00 -15:00 Intro om Peter samt forelæsning - del 1 Pause Gruppearbejde - forelæsning - del 2 FROKOST Grupperne arbejder med deres projekter og forberedelse til feltarbejde

3 - 3 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risici for små multimedieprojekter (B2B) 1.Betaling tilbageholdes 2.Ændringer i projektets scope (ambitionsniveau m.m.) 3.Misforhold mellem kundens og leverandørens opfattelse af den visuelle design 4.”Passing the Buck” undskyldninger som fører til økonomiske krav Side 276-295

4 - 4 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Materialet er stillet til rådighed af: Oskar Kovacs Cand.merc. (jur.) Konsulent i DR

5 - 5 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Grundlæggende forudsætninger Ingen juridiske forkundskaber ! Ingen teoretisk interesse for jura ! Det praktiske er i fokus !

6 - 6 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Dagens succeskriterier Grundlæggende forståelse for aftalers funktioner og betydning i erhvervsforhold ! Praktisk tilgang og forståelse for aftaleindgåelse !

7 - 7 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Afgrænsning Aftaleret IT Øvrig regulering Øvrig retlig regulering Aftaleret IT Kontrakter og aftaler

8 - 8 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Grundlæggende principper for Aftaler 1.Aftalens funktion 2.Aftalens funktion mellem parterne ! 3.Aftalefrihed ! 4.Formkrav !

9 - 9 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Hvad er en aftale og hvordan indgår man en aftale ? Køb ? Lån ? Leje ? Tilbud ? Gave ? Kan en aftale være ugyldig? Tvang og vold (§28), Svig (§ 30), Fejlskrift (§ 32), Urimelige aftaler (§§ 31, 33, 36).

10 - 10 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Typer af aftaler Gensidigt bebyrdende aftaler Tilbud med efter følgende accept af tilbud Rammeaftaler Forkontrakter også kendt som ”Letter of Intent” Haltende retsforhold Optioner Kvasi-aftaler -> Bøder Ensidigt bebyrdende aftaler Gaveaftaler Ikke bebyrdende aftaler Hensigtserklæringer

11 - 11 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Særlige IT-aftaler Shrink Wrap ! Click Wrap ! Kan man indgå aftaler digitalt og hvilke praktiske problemer er der ?

12 - 12 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms En erhvervsaftales grundlæggende opbygning Indledning / Præambel Grundlæggende forudsætninger Ansvarsfordeling Aftalens genstand Diverse kapitler Afslutning Bilag, f.eks. Betalingsplan og tidsplan

13 - 13 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Hvad skal en medieproducent kunne selv - hvad overlades til en aftalespecialist! (Del 1) Det kommer an på !!! Økonomi Aftalens genstand Parterne Aftalens strategiske betydning Jurister kan ofte ikke bidrage til det faglige indhold i en aftale ! Benyt aftalespecialister til at forebygge konflikter Medieproducenten løser selv konflikter - advokater inddrages som sidste udvej !

14 - 14 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Hvad skal en medieproducent kunne selv! (Del 2) Medieproducenten bør kunne følgende: Kende de økonomiske forudsætninger for og konsekvenser af en aftale Indgå i en forretningsmæssig forhandling Kende forhandlingsområdet grundigt. Kunne give faktiske oplysninger om muligheder og risici. Forstå reguleringsbehovet og omfanget (rammeregulering ctr. Detailregulering). Kunne anvende og modificere en standardkontrakt.

15 - 15 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms - hvad overlades til en aftalespecialist ?(Del 3) Aftalespecialisten bør kunne: Kende de økonomiske forudsætninger for og konsekvenser af en aftale Forstå forskellen mellem forretningsmæssig forhandling og juridisk forhandling. Kunne omsætte et forretningsmæssigt forhandlingsresultat til en letforståelig men juridisk holbar tekst Kende forhandlingsområdet grundigt. Kunne give faktiske oplysninger om muligheder og risici. Forstå reguleringsbehovet og omfanget (rammeregulering ctr. Detailregulering) Kende baggrundsretten grundigt

16 - 16 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Checkliste for en erhvervsmæssig IT-aftale Angivelse af kontrakttype Parterne Definitioner Formål Kontraktens omfang Rettigheder Konsulentassistance Vedligeholdelses rettigheder Videreudviklinger, modifikation m.v. Betaling licens Sublicens Hemmeligholdelse Kontraktens løbetid Opsigelse Misligholdelse Tvister og lovvalg

17 - 17 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Et par tommelfinger regler Pas på ”almindelige” forretnings-betingelser Aftal en utvetydig ansvarsfordeling - hvem skal levere hvad hvornår og hvordan. Helt præcist hvad forstås der ved rette tid, rette sted, rette måde ? Specificer ydelsen helt præcist hvis det er muligt Vær opmærksom på branchekutyme. Afslut aftalen før der begyndes at udveksles ydelser. Få en god aftale mens alle stadig er gode venner. Hvis andet ikke er aftalt så gælder ”baggrundsretten” - skriv derfor alt hvad der skal gælde ! Færdiggør aftalen før du modtager tilbudet. Pas på at der ikke går juristeri i det hele. Aftale dansk ret og dansk lov.

18 - 18 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Hvad er udfaldskravet til en god kontrakt En styringsmekanisme bestående af et sæt af utvetydige spilleregler Et konfliktforebyggende dokument. Et udtryk for en gensidig værdioptimering på baggrund af en dialog. Et udtryk for at forhandlingsresultatet er blevet juridisk bindende - fra uformel til det formelle.

19 - 19 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Hvor læser man mere Primære kilder Retsinfor: www.retsinfo.dk Virksomheds Karnov, Karnovs forlag A/S Handelshøjskolen juridisk institut: http://www.cbs.dk/departments/law/jur_so urces_uk.shtml Sekundære kilder Vejledning - Kontrakter om komplekse IT- ydelser http://www.ks.dk/publikationer/1999/it- ydelser/index.htm Praktisk aftaleret, Mads Bryde Andersen, Christian Ejlers Forlag > Anbefales Dansk privat ret Poul Kuüger Andersen mfl. Jurist- og økonomforbundets forlag IT kontrakter, Nicolai Dragsted, Forlaget Thomsen

20 - 20 - PDI-E2003 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Gruppearbejde Analyse af EU konsortieaftalen: Brug checklisten i din handout [navnene er med i originalen] 1.Er samtlige punkter dækket? 2.Hvis nej, hvad mangler? 3.Hvor er der problemer i forslag til rettelserne? 4. Er denne en aftale til et lille, mellemstort eller stort projekt?


Download ppt "Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 8 24."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google