Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sponsorater/Reklamer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sponsorater/Reklamer"— Præsentationens transcript:

1 Sponsorater/Reklamer
Dialogmøde den 27. august 2008

2 Hvad er hvad? Sponsorater Reklamer
Når der direkte eller indirekte er tale om støtte fra erhvervslivet i form af materialer, penge eller andet Reklamer Når der mod betaling reklameres for et givent produkt eller ydelse 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

3 Reglerne for at modtage sponsorstøtte
Grundlovens § 82 Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Legalitetsprincippet Kommunalfuldmagten 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

4 Reklameloven Gælder fra 1. juli 2006
Giver kommunen adgang til at sælge reklameplads til private På fast ejendom På løsøre Til markedspris Må ikke stride imod markedsføringsloven 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

5 Hvad giver reklameloven mulighed for?
Give kommunen supplerende indtægter Ingen beløbsmæssig begrænsning Indskrænker ikke tilladt reklamering/sponsorater Ingen krav om, hvad indtægten skal bruges til Ingen generel begrænsning mht. hvor der reklameres 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

6 Begrænsninger Markedsføringsloven Elektroniske medier
Reklamer henvendt mod børn Neutralitet Anden lovgivning Ligestillingsloven Naturbeskyttelsesloven Tobaksreklameloven 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

7 Reklamer henvendt mod børn
Markedsføringslovens § 8 Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

8 Markedsføring i skoler
Forbrugerombudsmandens vejledning Generelt er skoler private områder, hvor markedsføring ikke må finde sted Kan finde sted, hvis tilladelse. Bør være dialog mellem skole og forældre om, hvilken reklamepåvirkning børnene/de unge skal udsættes for 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

9 Skolesponsorater Forbrugerombudsmandens vejledning
Sponsors logo, navn m.v. anvendes og nævnes mindst muligt i forbindelse med undervisningen. Ingen opfordringer til at købe produkter fra sponsor. Samarbejdet med sponsor må ikke forpligte til at anvende sponseret materiale. Reklamer, logoer, varemærket etc. må ikke indgå i bøger og andet undervisningsmateriale. 27. august 2008 Juridisk Sekretariat

10 Lidt af hvert Eksempler Spørgsmål Slut 27. august 2008
Juridisk Sekretariat

11 Hvor finder jeg mere inspiration?
Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Forbrugerombudsmandens vejledning af juli 2006 om børn, unge og markedsføring. Artikel: børn og unge, publiceret 12. juni 2006. Skolesponsorering, 13. maj 2004. Berlingske Tidende 11. september 2007, Artikel af Anders Bondo Christensen. Jens Færk i DR: Fjordbyerne: Artikel den 9. april 2008, Firmaer sponserer kommunale legepladser. Artikel den 16./17. april 2008, Sponsorer og aktive forældre på legepladsen. HK Kommunalbladet nr. 7, 17. april 2008, TEMA: Reklameindtægter: Kommuner jagter reklameguldet, s. 18. Vesthimmerland går forrest med salg af reklamer, s. 20. Hvad mener du om reklamer i kommune?, s. 22. Stevns Kommune, Reklame- og Sponsorpolitik, 20. december 2007. Århus Kommune, Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, 30. maj 2007. 27. august 2008 Juridisk Sekretariat


Download ppt "Sponsorater/Reklamer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google