Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt - Litteratursøgning og skriftlighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt - Litteratursøgning og skriftlighed"— Præsentationens transcript:

1 Projekt - Litteratursøgning og skriftlighed
Et projekt om litteratursøgning og brug af kilder Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

2 Hvorfor… Fordi læserne af en teknisk rapport ikke ved alt.
Fordi I ikke ved alt! For at øge læsbarheden af en rapport: Forstyrrende, men vigtig information: Fodnote, sidenote Bilag Klart og præcist (og korrekt) sprog Ingen bla.bla.bla. Tilstrækkeligt med forklaringer og argumentation Til eksamen vil mangel og/eller misbrug af kildeangivelse medføre en afvisning af opgaven pga. afskrift og snyd! Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

3 Hvordan… Kilder – korrekt anvendt Skriv i passiv
Kontrollér for stavefejl og grammatiske fejl Husk på, at korrekt sprog i et teknisk dokument ikke nødvendigvis følger de samme ”regler” som er gældende for f.eks. en danskopgave eller en opgave i samfundsfag Læs opgaven igennem flere gange – ALLE GRUPPEMEDLEMMER Hvis flere skriver på en opgave, så vær sikker på, at alle i gruppen kender til de andres afsnit, så der ikke er for meget overlap eller mangler. Dette er en vigtig disciplin!!! God research – Wikipedia…??? Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

4 Kilder… Markeres i teksten med en fodnote, DER HVOR DEN HØRER TIL!
Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

5 Kilder… Fodnoter indsættes i Word ved at:
Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

6 Kilder… Bruges en kilde flere gange i træk på samme side, henvises der til kilden I ALLE TILFÆLDE. Henvis også gerne til flere kilder i samme afsnit, hvis der er benyttet viden fra mere end én kilde. Hellere for mange henvisninger end for få! Det er ikke givet/underforstået, at en kildehenvisning vil ”dække” en hel side i rapporten. Husk at fodnoterne skal være fortløbende igennem hele rapporten. Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

7 Kilder… Fodnoterne skrives/vises nederst på siden
Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

8 Kilder… Kilden refereres til som følger: Overskrift Link Dato & tid
Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

9 Forlag og udgivelsesår
Kilder… Kilder fra bøger. (I ved… De der papirtingester man kan hente (gratis) på biblioteket…) Bog titel Forfatter Forlag og udgivelsesår ISBN nr. Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

10 Kilder… De fleste bøger kan scannes med en ”Scan-app”. Scan bogens stregkode, og der henvises med det samme til f.eks. Amazon.com, hvor man kan se alle oplysninger om bogen. Interview med personer skal der også refereres til. (Person, sted, kontaktoplysninger) Benytter man materiale fra noget man selv har skrevet tidligere, skal dette refereres til, som et helt normalt bogmateriale. Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

11 Kilder… Til sidst i rapporten tilføjes et afsnit, som kaldes: ”Litteraturliste” Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

12 Et par nemme tips til godt sprog…
Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

13 Sproget… Skriv i passiv! (Aldrig ”jeg”, ”du”, ”vi” og ”gruppen”)
Kan sagtens omskrives: Jeg vælger denne metode, da den er nemmest Kan blive til: Denne metode vælges, da den er nemmest Pas på med r’erne En matematiklærer Læren om tegn Vi skal lære dette her Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

14 R At lære (Infinitiv / navnemåde) Aldrig r
Jeg lærer (Præsens / nutid) Altid r Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

15 Andre fælder… ”Starte” skal ofte være ”begynde”
”Fordi” og ikke ”Fordi at” ”Checke” skal ofte være ”Kontrollere” eller ”Undersøge” Forskel på ”lægge” og ”ligge” Jeg lægger blyanten her (Omhandler et objekt) Jeg ligger her og læser (Beskriver en handling) Pas meget på med ”Kraft” og ”Kræft”! Kraft er en påvirkning af et emne. Kræft er en sygdom. Forskel på ”For” og ”Får” Hvis det er i betydningen ”At modtage”, er det ”Får”. Elles ”For” Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •

16 Stavekontrol… Søg evt. på ord, som kan være svære at huske, hvordan man staver. Søg på ”jeg”. Er der nogle hits, skal de fjernes. Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • telefon • •


Download ppt "Projekt - Litteratursøgning og skriftlighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google