Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference om reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse CBS - den 13. april 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference om reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse CBS - den 13. april 2010."— Præsentationens transcript:

1 Konference om reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse CBS - den 13. april 2010

2 2 Program 15.30 Velkomst og præsentation af nye Anbefalinger for god selskabsledelse v/Sten Scheibye, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 16.00Internationale tendenser v/Grant Kirkpatrick, Head, Corporate Affairs Division, OECD 16.30Aktivt ejerskab v/Peter Montagnon, Association of British Insurers. 16.50En virksomheds syn på anbefalinger for god selskabsledelse v/Peter Ravn, CEO SimCorp A/S 17.10Hvor langt er vi nået? (I) V/Steen Thomsen, professor, ph.d, CBS, Center for Corporate Governance 17.25Hvor langt er vi nået? (II) Forventninger til fremtiden (II) v/ Carsten Fode, advokat, LL.M, partner, KromannReumert 17.40Debat og afslutning

3 3 Komitéen for god Selskabsledelse 9 medlemmer: •Bestyrelsesformand Sten Scheibye (formand), •advokat Marianne Philip (næstformand), •adm. direktør Lars Rohde, •fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, •statsaut. revisor Finn L. Meyer, •adm. direktør Ingelise Bogason, •adm. direktør Henrik Brandt, •adm. direktør Thomas Hofman-Bang og •adm. direktør Bjørn Sibbern

4 4 2010-revision af anbefalinger – hvorfor? •Ny selskabslov – Lov nr. 470 af 12. juni 2009 •Nye EU-henstillinger bl.a. om aflønning •Nasdaq OMX – nye regler •Årsregnskabsloven – bl.a. § 107 b: Redegørelse for virksomhedsledelse •Revisorloven § 31: Revisionsudvalg

5 5 Arbejdsprogram 2010/2011 •Arbejdsro •Dialog •Indsamle erfaringer •Følge den internationale udvikling

6 6 Generelt om anbefalingerne •Ny hjemmeside med relevante publikationer og andre oplysninger: www.corporategovernance.dk www.corporategovernance.dk •Skema med hver enkelt anbefalings tekst. Åben og ærlig forklaring både på overholdelse eller afvigelse!

7 7 ”Soft law” som alternativ til lovgivning •Positiv medvirken – ellers virker det ikke •Følg eller forklar - princippet

8 Aktionærernes rolle •Fremme aktivt ejerskab •Kommunikation mellem aktionærerne •Væsentlige forslag til generalforsamlingen •e-generalforsamling •Investorernes brug af stemmeret

9 Samfundsansvar - CSR •I Danmark: Rådet for Samfundsansvar etableret i 2009. •Sammenhæng mellem anbefaling og årsregnskabs- lovens regler

10 Åbenhed og transparens •Oplysninger til markedet om fremtiden •Offentliggørelse af kvartalsrapporter

11 Ledelsens opgaver og ansvar •Nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer skal være til stede •Formandens rolle ved deltagelse i det daglige arbejde

12 Ledelsens sammensætning og organisering •Offentliggørelse af kompetencebeskrivelse •Uafhængighedsbestemmelser •Ledelsesudvalg •Antallet af hverv

13 Ledelsens vederlag •Vederlagspolitikken og ændringer heri bør godkendes på GF •Individuelle oplysninger •Loft over fratrædelsesordninger

14 Regnskabsaflæggelse •Going concern – og samspil med lovgivning

15 Risikostyring •Finanskrisen: øget fokus på risikostyring og intern kontrol •Whistleblower-ordninger •Forretningsmæssige risici

16 Revision •Det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling med revisor •Mindst et årligt møde med revisor •Ledelsesudvalg (revisionsudvalg) har alene forberedende rolle •Behov for intern revision

17 Ikrafttrædelse


Download ppt "Konference om reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse CBS - den 13. april 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google