Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6."— Præsentationens transcript:

1 Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6.
Foreløbig forslag til faglige fællesskaber Blok Afdelinger 1. Bred akut modtagende funktion - med medicinsk-kirurgisk og traumemodtagelse, skadestue Geriatrisk afd. G, ÅS Ortopædkirurgisk afd. E, ÅS Medicinsk-Endokrinologisk afd. C & M 2. Hjerte-lunge-kar-blok Hjerte-lunge-karkir.afd. T, SKS Hjertemed. afd. B, SKS Lungemedicinsk afd. B Medicinsk kardiologisk afd. A, ÅS THG 3. Inflammations-blok Hæmatologisk afd. R (THG), ÅS Infektionsmed. afd. Q, SKS Dermatologisk afd. S Reumatologisk afd. U, ÅS Lever-tarm med. afd. V, ÅS 4. Neuro-blok (nærhed til Akutcentret) Neurologisk F/Neurokirurgisk NK, ÅS Øre-næse-halsafd. H, ÅS Øjenafd. J, ÅS Kæbekirurgisk afd. O 5. Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6. Abdominal-blok Kirurgisk afd. L, ÅS, THG Gastroenerologisk afd. L, ÅS, NBG Urinvejskirurgisk afd. K, SKS Nyremedicisk afd. C, SKS Plastikkirurgisk afd. Z, ÅS Gynækologi? 7. Onkologi-blok Onkologisk afd. D, ÅS

2 kommissorium Belyse forskellige modeller for organisering af børneområdet Analyse af obstetrik/gynækologi specialets tilknytning til børneområdet – egen arbejdsgruppe

3 Kommisorium – gynækologi/obstetrik
adskillelse af gynækologi og obstetrik, hvor obstetrik placeres i et fagligt fællesskab med børneområdet og gynækologien placeres i abdominalblokken Fortsat samling af obstetrik og gynækologi i fagligt fællesskab med børneområdet

4 Forholdene på børneområdet aktuelt
Børneafdelingen varetager i dag Den medicinske behandling Akut modtagelse Onkologi Reumatologi Endokrinologi Gastroenterologi Lungemedicin, CF Neurologi

5 … forholdene aktuelt Børneafdelingen varetager i dag Neonatologi
Sjældne handicap Socialpædiatri

6 ….forholdene aktuelt På børneafdelingen er i dag indlagt børn indenfor
Hjertemedicin/kirurgi Urologi Hvor behandlingen varetages af ”eksterne” speciallæger

7 ….forholdene aktuelt Børneafdelingen varetager i dag ikke: Ortopædi
Neurokirurgi Øre-næse-hals Øjensygdomme Hud Kirurgisk gastroenterologi plastikkirurgi

8 Arbejdsgruppe vedr. børneområdet
Cheflæge Kristjar Skajaa, Skejby Sygehus (formand) Overlæge Leif Christensen, Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Ledende overlæge Peter Funch Jensen, afd. L, Århus Sygehus Overlæge Bjarne Møller Madsen, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Sygehus Overlæge, professor Troels Munch Jørgensen, urinvejskirurgisk Afdeling K, Skejby Sygehus Overlæge Keld Sørensen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus Overlæge John Østergaard, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Overlæge Tine Brink Henriksen, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Overlæge Karin Kastberg, BDA, Skejby Sygehus Overlæge Hanne RavnAnæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Skejby Sgh. Overlæge Peter Aarsleff Nielsen, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Skejby Sgh. Overlæge, professor Oluf Schiøtz, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Ledende overlæge Sten Petersen, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Oversygeplejerske, Inge Pia Christensen, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Afdelingssygeplejerske Lene Spanggård, Børneafelingen, Skejby Sygehus Overlæge, professor Therese Ovesen, Øre,næse.hals afd, Århus Sygehus Overlæge Marianne Haim, Øjenafdelingen, Århus Sygehus Ledende overlæge, Mogens Kim Skadborg Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Skejby Sgh. Oversygeplejerske Susanne Boll, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Skejby Sygehus Overlæge, professor Vibeke Hjortdal, Hjerte- Lunge- Karkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygeh. Overlæge Søren Rittig, Børneafdelingen, Skejby Sygehus Projektchef Morten Weise Olesen, Masterplansekretariatet, Århus Amt AC-fuldmægtig Tine Rosenmeier, Strategi- og Udviklingsafdelingen, Skejby Sygehus (sekr.)

9 Arbejdsgruppe vedr. gyn-obs
Cheflæge Kristjar Skajaa, Skejby Sygehus (formand) Professor Niels Uldbjerg Ledende overlæge Lone Kjeld Petersen Oversygeplejerske Anne Birte Garde Chefjordemoder Joan Dürr Overlæge Lone Hvidman Yngre Læge Lone Storgaard Overlæge Tine Brink Henriksen, Neonatal afd. AC-fuldmægtig Tine Rosenmeier, Strategi- og Udviklingsafdelingen, Skejby Sygehus (sekr.)

10 Spørgsmål til afklaring
Kan alle børn samles Akutte indlæggelser – via alm. akut modtagelse ?? Kan der oprettes én fælles operationsafd. Kan der oprettes én fælles intensiv/opv. Afd. Billeddiagnostik, fysio-, ergoterapi Klinisk genetik Vagtberedskab og tilknytning/afkobling fra voksenspecialerne aldersafgrænsning

11 Konklusion 1 Stort set alle børn < 18 år (fraset børn med øjensygdomme) kan samles i et fælles børnehospital, således at ambulante undersøgelser (fraset børn med hudlidelser), indlæggelser og efterfølgende kontroller foregår i et fælles børneregi. Børnehospitalet skal have selvstændig akut modtagelse som idag Traumebørn skal på skadestue/traumecenter Der er grundlag for en fælles, relevant udstyret operationsgang med deltagelse af alle specialerne fraset hjertekirurgi og øjenkirugi samt enkelte tilfælde fra neurokirurgien og urologien. Der er grundlag for en separat børneanæstesiologisk stab med fælles opvågningsafsnit og intensivafsnit.

12 Konklusion 2 Der er grundlag for en selvstændig, fuldt udstyret BDA på børnehospitalet Klinisk genetik afdeling kan med fordel placeres i børnehospitalet Der kan med fordel etableres en selvstændig børnedagkirurgisk funktion.

13 Konklusion 3 Den lægelige tilknytning/organisering i voksen-specialerne opretholdes for så vidt angår de ”eksterne specialer”. Vagtberedskabet på børnehospitalet udgøres primært af læger fra det pædiatriske speciale, som ved behov kan tilkalde assistance fra de vagthavende læger i de relevante voksen-specialer.

14 Konklusion 4 Arbejdsgruppen anbefaler at specialet gynækologi og obstetrik bevares samlet af hensyn til Hensigtsmæssige patientforløb - der eksisterer ikke en praktisk opdeling mellem subspecialerne indenfor en lang række patientforløb. Fagligt fællesskab - en del patienter behandles samtidig af såvel gynækologer som obstetriske læger.

15 Konklusion 5 Uddannelse - uddannelsen bliver fragmenteret med risiko for kvalitetstab Rekruttering til specialet - man søger det brede speciale med mulighed for både kirurgi, fødsler, medicinske sygdomme, psykosociale aspekter mm.

16 Konklusion 6 Da det indtil videre i Masterplanarbejdet er forudsat, at obstetrikken og neonatologien bør være nært forbundne betyder ovenstående, at gynækologien og obstetrikken organiseres i et fagligt fællesskab med børneafdelingen/børnehospitalet.

17 Konklusion 7 Den øvrige planlægning af byggeriet bør derfor
medtænke at avanceret operativ gynækologi kræver speciel operationsgang - kan ikke serviceres fra en børnekirurgisk operationsgang. voksen intensiv pladser i umiddelbar nærhed af operationsgang/sengeafdelinger kræves til svært syge obstetriske og gynækologiske patienter.

18 Konklusion 8 Det gynækologiske obstetriske område inklusive fødegang forbliver, hvor det i dag er placeret i umiddelbar fysisk nærhed til børneafdelingen. Den abdominal kirurgiske blok med integreret intensiv afsnit placeres som den næste ”nabo” til gynækologien. Således kan de visionære ønsker om et Bækkenkirurgisk Center opfyldes.


Download ppt "Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google