Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser - blå borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser - blå borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser - blå borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.UD: - Herning og Holstebro som to sygehuse. Gøres til ét hospital. 2.Overordnet synes vi om ideen om en fælles modtagelse af akutte medicinske patienter (Silkeborg og Holstebro) ud over de 5 akuthuse. Ud fra den forudsætning, at det er kendte stabile akutte medicinske patienter, der bliver henvist hertil. 3. Hvilke patienter? - Hvilke læger? - Langtidsmedicin?

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.BEVARES: - Akut modtagelse på Herning og Holstebro indtil et fælles sygehus er etableret. 2.Man skal gøre en STOR indsats fremover – og med at udbygge den spæde start på teams, der tager ud i hjemmene til de kendteste medicinske patienter, for at man kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, eks. Kol.pat., Dm, Hgb., dehydrering osv. Eks. på teams: geriatriske teams, diabetes-spl., kol-spl. m.v. 3. Det kræver et døgnberedskab

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.- Beskrivelse af de kompetencer, der er til stede. F.eks. At der kan laves en ordentlig visitation.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.Man skal gøre en STOR indsats fremover – og med at udbygge den spæde start på teams, der tager ud i hjemmene til de kendste medicinske patienter, for at man kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, eks. Kol.pat., Dm, Hgb., dehydrering osv. Eks. på teams: geriatriske teams, diabetes-spl., kol-spl. m.v. 2. Det kræver et døgnberedskab 3. Beskrivelse af de kompetencer, der er til stede. F.eks. At der kan laves en ordentlig visitation.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper? 1. Mulighed for indlæggelse tættere på eget hjem. 2. Kortere afstand for pårørende. 3. Undgår (måske) sekundære overflytninger. 4. Patienter kan holdes i nærmiljøet. 5. Ulempe ved fejl i visitationen. 6. Man kan ikke skaffe kvalificeret arbejdskraft til med.visitation akutmodtagelse. 7. Nedprioritering af de medicinske pt., der ikke møder en speciallæge fra første færd = faldende kvalitet.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper? 1.Hvilke patientkatagorier kan man indlægge stabile akutte? Stabile akutte patienter kan pludselig blive ustabile. Hva’ så? 2. Kan man rekruttere læger til disse afdelinger? 3. Kan der opretholdes en lægelig stab? 4. Længere transport (ældre patienter) 5. Flere skift i indlæggelsessted 6. God information af pårørende

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1. Kan medarbejderne bevare deres arbejdsplads? 2. Kompetenceudvidelse fór medarbejderne. 3. Bedre geografisk dækning for regionen. 4. Det giver den ulempe, at akuthospitaler bliver A – og med.visit.modt. Bliver B-status for medarbejderne. 5. Hvad med uddannelsesniveauet? Vil man kunne uddanne læger nok? Kan man give en god kvalitativ uddannelse?

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1.Kan man for alle faggrupper holde den faglige nysgerrighed vedlige? 2. Kan man rekruttere og fastholde? 3. Anderledes patientklientel – plejekrævende patienter. 4. Vi kommer til at mangle de andre afdelinger. 5. Hospitaler uden akutmodtagelse kan ende som anden rangs hospitaler, hvor de andre har lavet alt det akutte og ”sjove” – et opsamlingssted. 6. Plejehjem

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1. Risiko for at det bliver bemandet med læger og spl., som snart skal pensioneres. 2. Nærhed

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Alternative forslag/modeller: 1.Herning og Holstebro som ét sygehus – akuthospital. 2.Bevare det nuværende 3.Ingen akut modtagelse på Silkeborg og Holstebro, - men akutte lægebilers antal øges. Kan tage ud til relevante patienters grupper og stabiliserer under transporten ind til de kan sendes afsted til et af de 5 akutte hospitaler. En af deres opgaver er korrekt visitation. 4.Man skal passe på at ”sætte skibe i søen uden besætning”. Eks. Grenaa – lær af historien. Rekrutteringsproblemer.

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser blå borde Alternative forslag/modeller: 1.Se på eksemplet i ”Vejle Amt”, hvor praktiserende læger følger efter/foran ambulancen ud til alvorligt syge pt. – eks. Trafikulykker, hjertestop, alvorligt syge børn o.l. 2.Hvis disse akutmodtagelser nedlægges helt, kan man oprette ”akut” stuer på plejehjemmene til f.eks. Uvi- og diabetesregulering, dehydrering. Så vil man kunne undgå indlæggelser i samarbejde med de praktiserende læger og geriatere.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Medicinsk visiterede akutmodtagelser - blå borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google