Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af MidtEPJ ved Anæstesiologisk Afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af MidtEPJ ved Anæstesiologisk Afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af MidtEPJ ved Anæstesiologisk Afdeling 15.11.2010

2 Formålet med MidtEPJ Høj patientsikkerhed
Mere sammenhængende patientforløb Kvalitet i pleje og behandling Bedre arbejdsgange Højere produktivitet Høj tilgængelighed af data, det skal være nemt at komme af med data og at genfinde data

3 Forventningsafstemning
Funktionaliterne i MidtEPJ Forventninger er et vidt begreb. Udfyld post-it ikke færdigudviklet EPJ vi får kan tages i anvendelse i klinikken nu, men der til stadighed vil være udviklingsønsker.

4 Historie Regional politisk beslutning Afprøvning Randers
Politisk beslutning om videre udrulning Hospitalsledelsen, Vest Årstal 2009 politisk beslutning om at tidligere Århus-epj skal være den elektroniske jr., der tages udgangspunkt i. Randers-Grenå første hospital til at tage journalen i anvendelse (har selv været med til at bygge journalen op) Udrullet i Randers foråret 2010 og efter evalueringsrapporten (spørgeskema til samtlige brugere af journalen) - politisk beslutning om udrulning i Region Midt 2011

5 Udrulningsplan Rekvisition/svar-modul: 5. februar 2011
     Udrulningsplan Rekvisition/svar-modul: 5. februar 2011 Booking (ruller også 5. februar 2011) EPJ - Bølge 1: 1. marts 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling (x 3) Ernæringsenheden Øre-, Næse-, Halsafdelingen Arbejdsmedicinsk (læseadgang for serviceafdelingerne) Anæstesiologisk Afdeling ruller sammen med de øvrige afdelinger (alle 3 rul)

6 Udrulningsplan EPJ - Bølge 2: 1. maj 2011 Børneafdelingen
Øjenafdelingen Urinvejskirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling (psykiatrisk)

7 Udrulningsplan EPJ - Bølge 3: 1. juni 2011 Akutafdelingen
Medicinsk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Kirurgisk Afdeling Onkologisk Afdeling (Anker Fjord)

8 Opgaver inden udrulning
Introduktionsmøde i afdelingerne Præsentation af MidtEPJ Workshops At kvalificere det allerede eksisterende sundhedsfaglige indhold (SFI) fra Randers, holdt op mod afdelingens arbejdsgange, dokumentationsbehov samt registreringspraksis Godkendelse af materiale Opsætning Afprøvning GO! Godkendelse af materialet enten ved afdelingsledelsen eller udpegede personer Opsætning og afprøvning sker via epj-ansvarlige samt DVH

9 Patient Administrativt System
MidtEPJ Patient Administrativt System (PAS) (PAS bliver integreret) Rekvisition Og Svar (RSM) (LABKAII) Klinisk Proces (KP) (med udgangspunkt I Randers- materiale og evt. tilretning) Medicin (MEM) (som nuværende) Den fælles EPJ består af fem moduler Patient Administrativt System (PAS) Rekvisition og svar (RSM) Klinisk Proces (journaldelen) Medicin (MEM) Booking (BOM) Booking (BOM) (tilpasning af bookplan)

10 Ikonet på skrivebordet, der i dag anvendes til EPJ Medicinmodul,
vil fremover være = MidtEPJ (Inden 1. rul bliver navn ændret til MidtEPJ)

11 DEMO AF EPJ Pia vil nu gennemgå en meget kort præsentation af MidtEPJ, hvor vi blot vil vise nogle helt overordnede principper. (Tag udgangspunkt i patient: Hopitalsenheden Vest, og vis skærmbillede på: organisatorisk niveau pt.-niveau Planlægning Resultater Vis overblik Læs journal

12 Introduktion til arbejdet med sundhedsfagligt indhold
Aktivitet = Handling Definition: En aktivitet er en handling med baggrund i patientens tilstand I epj findes et begreb: aktivitet Aktivitet svarer til det vi i dag kalder en handling : det er noget vi gør med patienten, fordi han har det som han har Aktivitet = bedøvelse, anæstesitilsyn, anlæggelse af venflon, blodtryksmåling Kilde: frit efter Sundhedsstyrelsen

13 Introduktion til arbejdet med sundhedsfagligt indhold
Standardplan Definition: Den hyppigste anvendte fremgangsmåde for diagnostik, behandling og pleje (en samling af aktiviteter) Samling af aktiviteterne -> Standardplan. Kilde: frit efter Sundhedsstyrelsen

14 Planlægning & Resultater
Aktivitet planlægges Standardplaner Aktiviteterne er indeholdt i standardplanerne, og man vælger så sin aktivitet via standardplanerne.

15 Planlægning & Resultater
Resultat dokumenteres Aktivitet planlægges Aktivitetsbrowser Når aktiviteten er udført vil vi dokumentere resultatet. Til alle aktiviteter er der lavet et skærmbillede / resultatsskabelon præcist tilpasset den enkelte aktivitet ud fra hvad vi vil dokumentere. Skærmbillederne sættes op af regionens it afdeling (EPJ produkt kontoret) ,men indholdet besluttes af klinikerne.

16 Sundhedsfagligt indhold (SFI)
Næsten alt, hvad der dokumenteres i patients journal

17 Dobbeltdokumentation?
AMBULANT Kontaktårsag Speciel undersøgelse Konklusion SKAL OPERERES Kommunikation Respiration og cirkulation Funktion og færdigheder Viden og udvikling Smerter og sanseindtryk …. Udskillelser Objektivt …. Øvrige organsystem Undervejs i arbejdet kan det være at vi støder på steder hvor vi faktisk dobbelt dokumenterer. Skal det fx fjernes fra lægens dokumentation? WORKSHOP - hvem dokumenterer blodtryksmåling – lægen eller sygeplejersken FREMOVER KUN ET STED INDLÆGGELSE ….

18 Ambulant forundersøgelse
Sættes sammen til ét ? AMBULANT Kontaktårsag Ambulant forundersøgelse Speciel undersøgelse Konklusion SKAL OPERERES Kommunikation Respiration og cirkulation Funktion og færdigheder Viden og udvikling Smerter og sanseindtryk …. Udskillelser Objektivt Ankomststatus …. Journal-optagelse Øvrige organsystem Når vi så ser på alt det vi dokumentere, så ved allerede nu at noget dokumenteres af den samme person på det samme tidspunkt. Måske vil det give mening at sætte disse resultatsskabeloner sammen så de præsenteres i ét skærmbillede når vi skal dokumentere. Det kunne så fx blive til en ’Ambulant forundersøgelse’, en ’Ankomststatus’ og en ’Journaloptagelse’ INDLÆGGELSE ….

19 Ambulant forundersøgelse
Standardplaner Ambulant forundersøgelse Ankomststatus Journal-optagelse skabt et overblik over dokumentation om en patient med en bestemt lidelse. Kan give mening at sætte disse aktiviteter sammen i standardplaner, kan hentes ind i planlægning i en arbejdsgang Standardplanen indeholder nu alt det vi dokumenter i forløbet, men af mange forskellige personer. Det kan også være at vi beslutter at dele aktiviteterne i mindre standardplaner som så kan bruges på tværs af afdelingens forskellige patientkategorier. Det er i med til at bestemme på workshops

20 Se det skrevne i overblik
Klinisk overblik Når vi senere skal se det skrevne i epj har vi mulighed for at sætte et overbliksbillede op. I opsætningen besluttes det hvilke resultater vi ønsker at se i sammenhæng. Sammensætning vil afhænge af vores rolle og patientens situation. Der kan laves flere forskellige billeder pr afdeling og de kan ses af alle, men hver rolle vælge en standardprofil, som er den der automatisk åbnes. OBS: definere begrebet roller!!!! (når man logger på som ex.vis sgpl. så får man vist et overblik med de felter, man i afdelingen har besluttet skal vises for sgpl.)

21 Se det skrevne i overblik
Klinisk overblik Vi går ind og udpeger de resultater der skal med – uanset hvem der har stået for dokumentationen. HUSK FOR AT KUNNE SE RESULTATET I OVERBLIKKET – SKAL DET VÆRE DOKUMENTERET I MidtEPJ (minus på notat i lommen)

22 Se det skrevne i Læs Journal
Efter samme princip kan vi sætte profiler op i Læs journal.

23 Hvordan når vi målet? Optimering af kabelnetværk, trådløst netværk og pc’ere inden udrulning Alle slutbrugere får 2 timers introduktion Alle sekretærer og superbrugere får 2 dages undervisning Ved opstart massiv og synlig support i afsnittene 24 timer i døgnet de første 14 dage i hvert rul Afsætning af tid og ressourcer i forbindelse med omkonfigurering af både PAS og bookplan Til punkt 1 : Thora Hedeager ansat til det

24 Fordele – det tekniske område
Èt login modsat flere i dag Indberetning af patientadministrative data sker maskinelt fra EPJ ”Tvilling”-server i Holstebro – meget kort ”nedetid” Overvågning af performance På sigt vil indberetning af data til kliniske databaser ske automatisk (ex.vis DAD) DAD kommer på i februar

25 Hvad hvis det går ned?? Fra MEM -> nødrapporter
Fra EPJ -> opslags-EPJ til alt (læseadgang) Der er et spejlet miljø Når det spejlede miljø er stabilt, forsvinder de to første! VI MÆRKER DET IKKE VED SKIFT FRA ÅRHUS TIL HOLSTEBRO MEM kan printes med den aktuelle medicinering på nedbrudstidspunktet

26 Fordele Nyt arbejdsredskab – fælles for alle
Papirjournalen forsvinder – næsten! Patientdata let tilgængelige og samlet ét sted Bedre kommunikation mellem faggrupper og afdelinger Øget kvalitet af registrering Tidstro og forud planlagt registrering Nye arbejdsgange

27 Links EPJ link lokalt: EPJ hjørnet ved regionen:


Download ppt "Præsentation af MidtEPJ ved Anæstesiologisk Afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google