Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3-timersmøde 2010 Børneafdelingen Hvad gør vi godt: •Feedback og supervision i Børnemodtagelsen og Børneambulatoriet. •Enkelte yngre læger er kontaktpersoner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3-timersmøde 2010 Børneafdelingen Hvad gør vi godt: •Feedback og supervision i Børnemodtagelsen og Børneambulatoriet. •Enkelte yngre læger er kontaktpersoner."— Præsentationens transcript:

1 3-timersmøde 2010 Børneafdelingen Hvad gør vi godt: •Feedback og supervision i Børnemodtagelsen og Børneambulatoriet. •Enkelte yngre læger er kontaktpersoner og har selvstændige patientforløb. •Parallel-stuegang på Neonatalafdelingen med seniore kolleger, dermed adgang til umiddelbar supervision. •Team-inddelt parallel ambulatoriefunktion med supervision af speciallæge. •30 minutters forberedelsestid inden ambulatoriet starter, med speciallæge til rådighed. •Forvagt – bagvagt kode bytte, så erfaren forvagt prøver ”rollen” som bagvagt. •Mulighed for under supervision at udføre praktiske procedurer som anlæggelse af navle-vene-kateter, lumbalpunktur og knoglemarvsaspiration. Hvad kan vi gøre endnu bedre: •”For mange dage med alene stuegang” – Usuperviseret uden mulighed for feedback – vi kan blive endnu bedre til supervision. •Vi skal blive bedre til at fortælle – ”hvad gjorde jeg godt/hvad kunne jeg have gjort anderledes?” – vi kan blive endnu bedre til feedback. •Flere, især kursister, savner en konkret vurdering af egne evner ved start på afdelingen – ”hvad jeg kan” – ”og hvad jeg har af tidligere erfaringer” – vi kan blive bedre til forventningsafstemning. •”Mange omrokeringer på arbejdsplanen pga. sygdom” – vi kan blive bedre til at tage hensyn til hinanden ved uforudsete ændringer. •”Alt for mange subakutte patienter i Børnemodtagelsen, kan ”vælte” en dagvagt.” – vi kan blive bedre til prioritere. •”For mange patientforløb uden kontakt med speciallæge” – Vi kan blive bedre til at sikre tilgængeligheden af speciallæger. •”Manglende kontinuation af patientforløb – især i ambulatoriet” - vi kan blive bedre til at sikre at yngre læger også er kontaktpersoner og har team-tilknytning. •”Dagens case glemmes ofte” – Vi kan blive bedre til at bruge dagens case til daglig læring og refleksion. Afdelingens handlingsplan Initiativ 1 (Bagvagt står kun som bagvagt på arbejdsplanen, således man kan supervisere/hjælpe til med stuegang og i børnemodtagelsen.) Kommentar: Afdelingen står med en udfordring i forhold til “volumen” af læger tilstede i dagstid. Afdelingen har overvejelser om at reducere antallet af ambulatorier i vinterhalvåret for at frigøre ressourcer. Endvidere overvejelser omkring oprettelse af et subakut ambulatorium mhp. at aflaste forvagtens arbejde i Børnemodtagelsen. Konklusion: Aktuelt ikke ressourcer til at igangsætte initiativ 1, men der arbejdes på andre muligheder for at frigøre ressourcer og lette belastningen på forvagten. Initiativ 2 (Stuegang: Specialeansvarlige overlæger går forstuegang ex. 20 min, selvom der er skemasat kontordag for at sikre supervision.) Kommentar: På Neonatal og afd. 301 forsøger man allerede at efterleve dette, når de ansvarlige speciallæger er tilstede. Man mødes kl. 9.15-9.30. Der foreslås for afd. 303A tidsrummet 9.00-9.15 for at komme hurtigere i gang med dagen, men dette indebære at undervisning og konference skal slutte skarpt kl. 09! Endvidere skal sygeplejerskerne selvfølgelig orienteres og journalerne bør være klar. Der erindres om at man i løbet af dagen også kan opnå konference og sparring med speciallæge bl.a. ved telefonisk kontakt. Initiativ 3 (Ingen subakutte patienter i børnemodtagelsen i vinterhalvåret, skal ses akut hvis ikke det kan vente til ambulant henvisning. Således man undgår at "skubbe" bolden videre til næste vagthavende.) Kommentar: Afdelingen arbejder på muligheden for at oprette et subakut ambulatorie-spor der gerne skulle aflaste. Initiativ 4 (Dagens case: Summegrupper i forbindelse med gennemgang af dagens case. Struktur og kultur forbedring af konferencerne, således supervision, feedback og læring optimeres.) Kommentar: Summegrupper kan anvendes når tiden tillader det og efter ”undervisers” vurdering. Der er aktuelt projekt i gang på afdelingen mhp. at optimere struktur af konferencerne. Initiativ 5 (Team-tilknytning således man har mulighed for fordybelse, så man ikke kun er afdelings-tilknyttet. Kontaktlæge ordning optimeres.) Kommentar: Det er svært at koble teamfunktion på ambulatoriet, da det skal passe med den øvrige arbejdstilrettelæggelse. Afdelingen prioritere i øjeblikket at den uddannelsessøgende får et bredt indblik i de forskellige ambulatorier. Afdelingen vil arbejde med at forbedre fordelingen af kursister. Der foreslås endvidere konkrete team-møder af 1-2 timers varighed, hver 2.-3. måned med bl.a. journalaudit. De uddannelsessøgende skal opfordres til at være kontaktlæger for flere patientforløb. Initiativ 6 (Forstuegang bør optimeres, dvs. patienterne skal drøftes/diskuteres blandt lægerne i stedet for "opremsning".) Kommentar: Se under initiativ 2) Initiativ 7 (Mellemvagt funktion: Gennemgang af indlagte patienter sammen med bagvagt, passe neo-forvagt, hjælpe i Børnemodtagelsen. Aften-nattevagt dvs. fra 15-08.) Kommentar: Der er aktuelt ikke personaleressourcer til dette.


Download ppt "3-timersmøde 2010 Børneafdelingen Hvad gør vi godt: •Feedback og supervision i Børnemodtagelsen og Børneambulatoriet. •Enkelte yngre læger er kontaktpersoner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google