Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af EPJ - intromøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af EPJ - intromøde"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af EPJ - intromøde

2 Dagsorden Introduktion Implementeringsopgaven og formål
Præsentation af EPJ Tanker og anbefalinger ift. processen i afdelingen Drøftelse af workshops - antal, deltagere og mulig placering

3 Implementeringsopgaven
Udgangspunktet er at EPJ er implementeret før sommerferien 2011 Dvs., at der i efteråret og foråret ligger en stor opgave med, at sikre: At EPJ er konfigureret og sat op svarende til forholdene i Hospitalsenheden Vest. At arbejdsgange, retningslinjer, dokumentationspraksis og registreringspraksis kan afspejles i EPJ - og medarbejderne kender disse At alle slutbrugere er undervist i EPJ At der er korrekt dataoverførsel til LPR

4 Hvor ligger afdelingens opgave?
Gennemgang og kvalificering af SFI PAS relaterede opgaver håndtering af henvisninger og epikriser registreringspraksis Booking konfiguration svarer nuværende booking opsætninger til fremtiden i EPJ skal der laves flere bookingopgaver Medicinmodul – er den fuldt implementeret?

5 Præsentation af EPJ

6 Formål med SFI workshops

7 Forløb med Workshops Hvor mange workshops
Udvælgelse af kliniske repræsentanter Demonstration af EPJ, for de kliniske repræsentanter, der skal medvirke ved workshops. Detaljeret planlægning af workshops (Plan udarbejdes af EPJ kontoret) 2 timer 2 timer Antallet af workshops vil afhænge af afdelings specialer / subspecialer X antal dage Opfølgning: En form for godkendelse af SFI og arbejdsgangsbeskrivelser sammen med de kliniske repræsentanter, der deltog i workshops. Godkendelse af SFI og arbejdsgange inden drift.

8 Workshop deltagere Være faglig velfunderet
Kende dokumentationskrav i afdelingen Kende til indberetning og databaser Mindst en deltager i workshop der kender afdelingens registreringspraksis Have kendskab til afdelingens arbejde i forhold til DDKM

9 Det kunne eksempelvis være:
Dokumentationsansvarlig Registreringsansvarlig Specialeansvarlig Udviklingssygeplejerske Kvalitetskoordinatorer (DDKM) Person der kan træffe beslutninger Eks. klinikleder, afdelingssygeplejerske, faglige ansvarlige overlæge, repræsentant fra afdelingsledelsen  Ledende lægesekretær Afdelingens EPJ-ansvarlig har ansvaret for processens gennemførelse. Dog max 8-9 deltagere pr. workshop

10 Speciale specifikke forløb i Randers
Gyn/Obs Pædiatri Medicinsk Ortopædkirurgisk Urologisk Anæstesiologisk Kirurgisk Gynækologi Urogyn. Obstetrik Fødsel Barsel Astma Diabetes Neonatal Neurologi Psyko socialt Uro/gastro Hjerte Lunge Endokrinologi Reuma/Hæma Apopleksi Gastroen Hofte Skadestuen Traume Fraktur Fødder Hænder / sår Skulder Knæ/idræt Terapien ØNH/Øjne Blære Prostata Nyre Sten Testis Scrotum Dagkirurgisk Intensiv Opvågning Anæstesi Palliativ Lægeambulance Akut kirurgisk Colon Rectum/stomi Endoskopi Mamma OP

11 Workshop - med udgangspunkt i eksisterende SFI
Hvilke patient forløb Præsentation af eksisterende SFI og opbyggede standardplaner Godkendelse af eksisterende materiale til dokumentation Er der noget der mangler Beskrivelse af arbejdsgange

12 Workshop - når der ikke er eksisterende SFI
Udgangspunkt i nuværende dokumentation og dokumentationspraksis Hvor skal der dokumenteres? Hvordan skal der dokumenteres fremover? Hvilke faggrupper skal dokumentere hvilke data? Udarbejde et flow pr. forløb – tænke i det samlet patientforløb

13 Planlægning af workshops
Hvilke workshops / Hvor mange? Deltagere til workshops


Download ppt "Implementering af EPJ - intromøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google