Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsstyrelsens akutrapport og de akutte skader

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsstyrelsens akutrapport og de akutte skader"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsstyrelsens akutrapport og de akutte skader
Overlæge, Ph.D. Bent Erling Lindblad Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Region Midtjyllands Ortopædkirurgiske Specialeråd

2 Antal patienter Region Midtjylland 2005
1,2 Mill. indbyggere skadestuepatienter ca. 10% (16.000) ortopædkirurgiske indlæggelser via skadestuerne Ca. 10% medicinske skadestuepatienter Ca akutte medicinske indlæggelser via skadestuerne Skadestuerne er et ortopædkirurgisk ansvarsområde 2 ▪

3 Antal skadestuebesøg pr. 1000 indbyggere
Total Skader -Skader Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt DK (Mean) Ringkøbing % Mean Århus % Mean 3 ▪

4 Hvis SST’s anbefalinger…så…
= 6 akutmodtagelser = 5 akutmodtagelser = 4 akutmodtagelser = 3 akutmodtagelser Bemanding: Hvad kan vi bemande? Hvordan betjener vi borgere, der får langt til akutmodtagelse.. Og det er der nogle, der vil få… Hvad er der evidens for? 4 ▪

5 Behandlingslokalisationer Region Midtjylland
Lemvig Holstebro Ringkøbing-Skjern Ikast- Brande Viborg Skive Struer Herning Silkeborg Heden- sted Randers Norddjurs Samsø Horsens Syddjurs Odder Skander- borg Favrskov Århus 5 ▪

6 Åbne spørgsmål Skadeklinikker / skadestuer
Skadeklinikker: ved sygeplejersker og/eller ved almen praksis/lægevagt? Åbne skadeklinikker? Visitation fra skadeklinik til skadestue Visitation fra lægevagt til skadestue – vise versa Hvilken samarbejdsmodel mellem skadeklinik – skadestue og lægevagt? 6 ▪

7 Åbne spørgsmål Skadestuer
Antal, beliggenhed ved fælles akutmodtagelse Lukkede skadestuer? Forventninger til fremtidige opgaver, aktivitet og optageområder ? Bemanding ? Skadestuevisitation ? Konsekvenser for f.eks. praksissektoren ?! 7 ▪

8 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Generelt
Døgndækkede skadeklinikker bemandet med praktiserende læger og behandlersygeplejersker med egen ledelse Speciallægedækning i tilstedeværelse på fællesmodtagelser Døgndækket lægevisitation, der vil medføre nedsat antal medicinske skadestuepatienter Problematisk tilgængelighed af PLO i dagtiden Øget og udækket vagtbelastning ved PLO 8 ▪

9 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Visitation til Fælles akutmodtagelse
Visitation enten via 112 eller via praktiserende læge/vagtlægeordningen Rette behandling på det rette niveau Lavest effektive omkostningsniveau Den akutte modtagelse gennem en fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau og tilsvarende på traumecenteret på højt specialiseret niveau. 9 ▪

10 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Det præhospitale område
Faglig styrkelse af det præhospitale område (alarmcentraler, ambulancer, lægebiler og AMK) Lægehelikopter placeret i tilknytning til traumecenteret i Århus Patienter i yderområder hurtig lægelig præhospital behandling og overflytning til definitivt behandlingssted. Bringe specialsagkyndige læger, herunder en koordinerende læge, ud til skadesteder, sted for sygdom og/eller andre sygehuse. Entydig visitation – døgndækket ved PLO og 112 10 ▪

11 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Generelt
Anbefalinger vedr. skadestuer Færre skadestuer Integreret i den fælles akut modtagelse både på sygehuse på hovedfunktionsniveau og på traumecenter. Ortopædkirurgisk ledelse 11 ▪

12 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Generelt
Alle akutte modtageenheder: Passende balance mellem akutte og elektive patienter Bred faglighed og subspecialisering i det ortopædkirurgiske speciale Afhængig af høj kompenserende præhospital service og faglighed Afhængig af ensrettet og entydig visitation 12 ▪

13 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse -
SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Hovedfunktionsniveau Høj tværfaglig kvalitet samt bedre ressource-udnyttelse ved samling af ”akut”-specialerne Døgndækket speciallægedækning: Ortopædisk kirurgi Intern medicin Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Fokus på kompetenceudvikling og rekruttering. 13 ▪

14 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Traumecenter
Traumecenter Århus: Murstensløst – ledet af traumecenterchef Tværfagligt traumeteam med ortopædkirurgisk teamledelse Integreret funktion i Skadestuen, Århus Sygehus Tilgængelighed for alle nødvendige specialer på højt specialiseret niveau (19 specialer) Tilstedeværelsesvagt af 6 ud af de krævede 8 specialer (- intern medicin og kirurgi). 14 ▪

15 SPECIALERÅDETS ANBEFALINGER Fælles akutmodtagelse Traumecenter
Almindelig skadestuebehandling: Speciallæger og yngre læger under ortopædkirurgisk ledelse Tværfagligt team til kritisk syge medicinske patienter (medicinsk, anæstesiologisk, skadestue) Center for Voldtægtsofre (retsmedicinsk, gynækologisk, skadestue team) 15 ▪

16 Tak


Download ppt "Sundhedsstyrelsens akutrapport og de akutte skader"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google