Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Speciallægepraksisplan Møde i sundhedspanelet onsdag den 6. maj 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Speciallægepraksisplan Møde i sundhedspanelet onsdag den 6. maj 2009."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Speciallægepraksisplan Møde i sundhedspanelet onsdag den 6. maj 2009

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Proces speciallægepraksisplanlæging  Arbejdsgrupper nedsat for hvert speciale  Cheflæge  2 repræsentanter fra praktiserende speciallæger  2 overlæger  Administrativ deltagelse (Primær Sundhed og Sundhedsplanlægning)  Primære emner:  Kapacitet og opgavefordeling  Muligheder og faglige anbefalinger for opgaveflytning  Kvalitetssikring

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Specialer  Psykiatri33  Øjenlæger33  Ørelæger29  Dermatologi17  Gynækologi11  Neurologi7  Intern Medicin7 (2 kardiologer, 4 lungemedicinere)  Pædiatri5  Kirurgi5  Plastikkirurgi4 (1 fuldtids)  Børne- og Ungdomspsykiatri3  Reumatologi3  Ortopædisk Kirurgi3  Anæstesiologi 21 (2 fuldtids)  Diagnostik Radiologi1  Klinisk Biokemi1  Patologi1

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling Århus 9 øjne 9 ører (+ 1 deltids) 5 hud 10 psykiatri (+ 2 deltids) 28 øvrige Randers 4 øjne 5 ører 2 hud 2 psykiatri 3 øvrige Viborg 4 øjne 3 ører 1 hud 1 psykiatri (+2 deltids) 3 øvrige Horsens 3 øjne 2 ører 2 hud 2 psykiatri (deltids) 6 øvrige Skanderborg 1 øjne 1 ører 1 psykiatri 2 øvrige Odder 1 øjne Silkeborg 2 øjne 2 ører 1 hud 2 psykiatri +(1 deltids) 4 øvrige Herning 3 øjne 2 ører (+ 1 vakant) 2 hud 1 psykiatri 1 øvrige Holstebro 2 øjne 2 ører 2 hud 1 psykiatri Skive 1 øjne 1 ører 1 hud 1 psykiatri 1 øvrige Ringkøbing/Skjern 2 øjne 1 psykiatri Norddjurs 1 øjne 1 hud Ikast/Brande 1 øjne Lemvig 1 psykiatri Syddjurs 1 psykiatri Favrskov 2 øvrige

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling ”Øvrige”  Århus: 2 Reumatologer, 2 ortopædkirurger, 2 fuld- og 2 deltidskirurger, 2 børnelæger, 2 børne- og ungdomspsykiatere, 2 neurologer, 1 fuld- og 3 deltids lungemedicinere, 2 kardiologer, 3 gynækologer, 1 fuld og 2 deltids plastikirurger, 1 billeddiagnostiker, 1 patolog  Randers: 1 Børnelæge, 1 deltids plastikkirurg, 1 gynækolog  Viborg: 1 Kirurg, 1 neurolog, 1 gynækolog  Silkeborg: 1 Lungemedicinere, 2 gynækologer, 1 børnelæge  Herning: 1 Ortopædkirurg  Horsens: 2 Børnelæger, 1 børne- og ungdomspsykiater, 1 neurolog, 1 kirurg, 1 gynækolog  Skanderborg: 1 Reumatolog, 1 neurolog  Skive: 1 Gynækolog  Favrskov: 1 fuld- og 1 deltids neurologer

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger – hovedlinier  Faglig opgaveflytning (f.eks. grå stær) - men også flytning ”nedad i pyramiden”  Øget kapacitet (”uden uhensigtsmæssig personalemæssige konsekvenser for hospitaler”)  Kvalitet (f.eks. udrednings- /behandlingsstandarder, konkrete kvalitetssikringsprojekter m.m.)  M.m.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Dilemmaet  Gode grunde til at have speciallægepraksis  Nærhed  LEON – ”billigt” og ”tæt på borgeren”  Generelt enighed fagligt grundlag for hensigtsmæssig opgavevaretagelse i speciallægepraksis  Udfordringer:  Styring  Bedst mulige anvendelse af knappe speciallægeressourcer?  Behov for opgaveflytning? (svaret afhænger måske af finansieringsmuligheder – tilførsel/flytning af økonomi)  Knækgrænser – ensartethed?  Teknologisk udvikling i speciallægepraksis  Finansiering

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Nogle foreløbige overvejelser om fremtidens speciallægepraksis  Tættere integration med hospitalerne ”Speciallægepraksisplan” → ”ambulantplan”  Afgrænsning af specialer  ”praksis-specialer” - hvor de fleste ting kan laves i praksis, og hvor kapaciteten derfor hovedsageligt ligger i overenskomstreguleret speciallægepraksis  ”primært-hospitalsspecialer” – hvor vi er nødt til at prioritere ressourcerne i hospitalerne, og hvor der evt. gives mulighed for at speciallægerne kan lave noget derudover  Styring – ”Priviligerede praksis”  Organisering  Fuldtids-/deltids-/overlæge-/”Quasi-ydernumre”

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Quasi-ydernumre – Vejle Amt/Region Syd  Aftale mellem en afdeling og en speciallæge ansat på samme afdeling (dog også mulighed for patienter fra andre afdelinger/sygehuse)  Lokaler og sekretær stilles til rådighed af sygehuset – afregnes med 5% af honoraret (+ betaling for forbrugsvarer m.m.)  Speciallægeydelser i henhold til takstkataloget for speciallæger  Evt. aftale om bestemt/maximalt antal ydelser  Kvalitet og servicemål m.m. som for hospitalet i øvrigt

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - øjenlæger Århus 8 praksis Randers 4 praksis Viborg 3 praksis Horsens 3 praksis Skanderborg 1 praksis Odder 1 praksis Silkeborg 2 praksis Bjerringbro 1delepraksis m. 2 læger Herning 3 praksis Holstebro 2 praksis Skive 1 praksis Ringkøbing 1 praksis Skjern 1 praksis Grenaa 1 praksis Ikast 1 praksis

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - øre-/næse-/halslæger Århus 9 praksis + 1 deltids Randers 5 praksis Bjerringbro 1 praksis Viborg 2 praksis Regions huset Viborg Afdeling Afdeling2 Skive 1 praksis Holstebro 2 praksis + 1 vakant Herning 2 praksis + 1 vakant Silkeborg 2 praksis Skanderborg 1 praksis Horsens 2 praksis

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - dermatologer Århus 5 praksis Randers 2 praksis Viborg 1 praksis Skive 1 praksis Holstebro 2 praksis Herning 2 praksis Silkeborg 1 praksis Horsens 2 praksis Grenaa 1 praksis

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - gynækologer Århus 3 praksis Randers 1 praksis Viborg 1 praksis Skive 1 praksis Silkeborg 2 praksis Horsens 1 praksis

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - lungemedicinere Århus 1 praksis 2 deltids Silkeborg 1 delepraksis

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - kirurger Århus 2 praksis 2 deltids Viborg 1 praksis Horsens 1 praksis Skive 1 praksis praksis

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - neurologer Århus 2 praksis Viborg 1 praksis Horsens 1 praksis Skanderborg 1 praksis Hammel 1 praksis Regionshu set Viborg Afdeling Afdeling2 Hinnerup 1 deltidspraksis

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - ortopædkirurger Aarhus 2 praksis 1 fuldtids Herning 1 praksis

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Geografisk fordeling - psykiatri Århus 10 praksis + 2 deltids Randers 2 praksis Viborg 1 praksis + 2 deltids Skive 1 praksis Holstebro 1 praksis Herning 1 praksis Ringkøbing 1 praksis Silkeborg 1 praksis + 1 deltids Skanderborg 1 praksis Horsens 2 deltidspraksis Lemvig 1 praksis Ebeltoft 1 praksis


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Speciallægepraksisplan Møde i sundhedspanelet onsdag den 6. maj 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google