Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demensområdet i Københavns Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demensområdet i Københavns Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Demensområdet i Københavns Kommune

2 Antal borgere med demens i Københavns Kommune
Fakta Det vurderes, at ca borgere har en diagnose i Københavns Kommune Der udredes ca. 300 københavnske borgere om året Udredningsprocenten svarer til resten af landet

3 Demenspolitikken 2003 Demenscentre:
Syv centre – mindst et i alle lokalområder Målrettet borgere med svære demenssymptomer Specialistkompetencer Lokalområdernes faglige kompetencecentre Aktivitetstilbud for borgere med demens 46 alm. tilbud til borgere med demens 24 målrettet yngre med demens Særlige demensboliger 184 demensboliger 24 aflastnings- og vurderingsboliger Specialiserede demensboliger 48 målrettet borgere med alkoholrelateret demens 16 Målrettet borgere med frontotemporal demens 16 målrettet borgere med Huntingtonssygdommen Andre boliger målrettet borgere med demens 10 boliger målrettet yngre borgere med demens 7 boliger målrettet borgere i slutstadiet af deres demenssygdom

4 Demenspolitikken

5 Kompetenceudvikling af alle medarbejdere indenfor demens
demensfaglig rådgiver og demensansvarlig visitator i alle lokalområder En videnpersoner i demens på alle plejecentre og i alle hjemmeplejeenheder Demensvejledere i alle hjemmeplejegrupper og på alle plejecenterafdelinger Kompetenceudvikling af alle medarbejdere indenfor demens Demensstrategi Godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget 2012

6 Udfordringer og mulige løsninger I
Rehabilitering Nye velfærdsteknologiske løsninger Bedre muligheder for pårørende at fastholde arbejde og netværk udenfor hjemmet Nye måder at tænke i botilbud på samt i forhold til støtte og struktur i hverdagen Stigning i antallet af yngre borgere med demens – flere vil bo i eget hjem og med pårørende på arbejdsmarkedet Mere fokus på forebyggelse af demens Øget fokus på at opspore borgere med demens Flere kompetencer og mere viden i forhold til at motivere borgerne til at blive udredt for demens Forløbsprogram for demens , version 2 Kun 1/3 af alle borgere med demens i Københavns Kommune udredes - en diagnose fører til bedre behandling, støtte og pleje

7 Udfordringer og mulige løsninger II
Fortsat implementering af demensstrategien Flere muligheder for at understøtte borgere med demens på de alm. plejecentre Flere metoder til at sikre en god balance mellem forskellige borgergrupper på plejecentrene Min. 60% borgere med demens eller demenslignende symptomer bor på et almindelige plejecenter – hvordan skabes en god balance mellem forskellige borgerbehov? Tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk med demens Mere evidensbaseret viden i demensplejen Deltagelse i forskningsbaseret samarbejde Nye behov og nye målgrupper - øger behovet for ny viden og nye metoder

8 Spørgsmål til drøftelse
Hvad er de næste skridt…? Er der behov for en ny handleplan for demensområdet? Og hvad ville de vigtige fokusområder være i den?


Download ppt "Demensområdet i Københavns Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google