Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatrien i Viborg Amt1 Præsentation af psykiatrien i Viborg Amt Program Opbygning af psykiatrien i Viborg Amt –Værdigrundlaget for organiseringen –Organiseringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatrien i Viborg Amt1 Præsentation af psykiatrien i Viborg Amt Program Opbygning af psykiatrien i Viborg Amt –Værdigrundlaget for organiseringen –Organiseringen."— Præsentationens transcript:

1 Psykiatrien i Viborg Amt1 Præsentation af psykiatrien i Viborg Amt Program Opbygning af psykiatrien i Viborg Amt –Værdigrundlaget for organiseringen –Organiseringen De distriktspsykiatriske enheder –De distriktspsykiatriske teams –Døgnhusene –Daghusene Psykiatrisk Sygehus –Sengeafsnittene –De psykiatriske specialteams –Rundvisning –Døgnhusene – et særligt tilbud i Viborg Amt

2 Psykiatrien i Viborg Amt2 Opbygning af psykiatrien i Viborg Amt Værdigrundlaget for organiseringen Nærhedsprincippet Mindre enheder Mindste-indgrebsprincippet Kontinuitet

3 Psykiatrien i Viborg Amt3 Organiseringen De distriktspsykiatriske enheder Daghus TeamDøgnhus

4 Psykiatrien i Viborg Amt4 De distriktspsykiatriske teams Opgaven: Udredning, diagnosticering og behandling i eget hjem/botilbud eller under ophold i sygehus, døgnhus eller daghus Visitation til de psykiatriske behandlingstilbud Konsulent- og supervisionsbistand til psykiatriske enheder, kommuner, praktiserende læger og amtets socialcentre Tilsyn på somatisk sygehus Personalet: Læger, distriktsspl., psykologer, socialrådgivere og adm. personale.

5 Psykiatrien i Viborg Amt5 Døgnhusene Opgaven: At yde behandling og pleje i beskyttende omgivelser i nærmiljøet Behandlingen foregår i en dialog mellem brugerne, døgnhusets personale og teamets personale Oprettet efter SEL § 93, stk. 1. 100 % amtsfinancieret Personalet: Sygeplejersker, SSA’er, plejere, pædagoger, kokke/økonomaer og adm. medarbejdere

6 Psykiatrien i Viborg Amt6 Daghusene Opgaven Dagbehandling – overvejende gruppeterapeutisk behandling, samt specialiseret psykiatrisk fysioterapi, samt et socialt tilbud om gruppeaktiviteter og træning. I mindre omfang en væresteds-funktion. SEL § 88 – dvs. tilbudet er medfinansieret af kommunerne Personalet: ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, pædagoger – specielt personalet i behandlingsdelen har specialiserede videreuddannelser.

7 Psykiatrien i Viborg Amt7 Distriktsledelserne Består af distriktets ledende overlæge, døgnhusleder og daghusleder Formål: Sikre faglig koordinering og fælles faglig udvikling i distriktet Opgaven: Udarbejde mål og strategier for koordinering og udvikling Sikre gode betingelser for et smidigt samarbejde Sikre faglig sammenhæng Retningslinjer for visitation i enheden Koordinere samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere

8 Psykiatrien i Viborg Amt8 Psykiatrisk Sygehus 2 selvstændige enheder med eget budget og ledelse og et forpligtigende samarbejde. Sengeafsnittene ledes af chefsygeplejersken – personalet er sygeplejersker, SSA’er, plejere, pædagoger og adm. personale De psykiatriske specialteams ledes af cheflægen – behandlerpersonale: læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, adm. personale

9 Psykiatrien i Viborg Amt9 De psykiatriske sengeafsnit - Psykiatrisk Sygehus Modtagelse/intensiv: 4 + 6 pladser Distriktsafdeling Midt/Nord: 11 pladser Distriktsafdeling Viborg/Syd: 11 pladser Retpsykiatrisk afsnit: 12 pladser + 5 rehabiliteringspladser (betjener Ringkøbing Amt) Ældrepsykiatrisk sengeafsnit: 12 pladser + et udadgående plejefagligt team

10 Psykiatrien i Viborg Amt10 De psykiatriske specialteams - Psykiatrisk Sygehus Specialteam for modtagelsen/intensiv Retspsykiatrisk specialteam Ældrepsykiatrisk specialteam + udadgående funktion Mobilteam (hjemmebehandlingsteam) Projekt Psykoterapi (primært et tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser – tæt samarbejde med misbrugsafdelingerne)

11 Psykiatrien i Viborg Amt11 Døgnhusene - et særligt tilbud i Viborg Amt - 1 Udgangspunktet for etableringen var principperne om nærhed, mindre enheder og mindste-indgrebsprincippet. Første døgnhus etableret i 1989/90 – efterfølgende: 1993, 1995 og 1998 Etableret efter en forsøgsparagraf (§ 138 B) i Bistandsloven og med Serviceloven efter § 93, stk. 1 100 % amtsfinancieret

12 Psykiatrien i Viborg Amt12 Døgnhusene - et særligt tilbud i Viborg Amt - 2 Tvangsfrit-område Øget retssikkerhed Skaber mulighed for at bevare tilknytning til netværk, aktiviteter og arbejdsmarkedet De fysiske rammer og placering betyder en mindre stigmatiserende oplevelser for brugere og pårørende Grundlaget for indsatsen bliver samarbejde og tillid Døgnhusene har bevågenhed i bruger- og pårørende organisationerne

13 Psykiatrien i Viborg Amt13 Døgnhusene - et særligt tilbud i Viborg Amt - 3 ”Døgnhusene har en tilpas størrelse, hvilket fremhæves som en kontrast til sygehusets image, som et stort og produktionsorienteret system. De mindre enheder forbindes med overblik og bedre mulighed for at blive inddraget.” (”Syn på samspil”, Klaes Guldbrandsen, Maj 2005)


Download ppt "Psykiatrien i Viborg Amt1 Præsentation af psykiatrien i Viborg Amt Program Opbygning af psykiatrien i Viborg Amt –Værdigrundlaget for organiseringen –Organiseringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google