Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion af forløbet. Forløbet sættes i gang gennem kickstart. Kickstart arbejder med de to første faser. De sidste to faser arbejder hver enkelt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion af forløbet. Forløbet sættes i gang gennem kickstart. Kickstart arbejder med de to første faser. De sidste to faser arbejder hver enkelt."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion af forløbet

2 Forløbet sættes i gang gennem kickstart. Kickstart arbejder med de to første faser. De sidste to faser arbejder hver enkelt afdeling selv videre med. Der bliver efter kickstart udleveret materiale til det videre arbejde.

3 Introduktion af forløbet Lederens rolle i forløbet: Sørge for at aftale med forvaltningen, hvornår I kan modtage besøg. Sørge for at samle viden fra de to første faser og sammenskrive det. Sørge for at distribuere materialet til medarbejderne. Sørge for at alle medarbejdere inddrages i processen gennem hele forløbet.

4 Introduktion af forløbet Være tovholdere og igangsættere på det videre arbejde. Ansvarlig for udarbejdelse af værdigrundlag. Værdigrundlag skal ligge på hjemmeside inden sommerferien.

5 Introduktion af forløbet Tidsforbrug: De sidste to faser kan placeres på personalemøder, temamøder eller lignende. Der skal minimum afsættes 1 til 1½ time pr. fase. Gerne mere. Brug tid på processen.

6 Introduktion af forløbet Alle skal høres, føle sig inddraget/hørt. Vigtigt at alle får mulighed for at deltage i snakken. Selvstændig arbejde begyndes umiddelbart efter kickstart. Efter udarbejdet værdigrundlag – fortsæt dialogen om værdier.

7 Fælles Køreplan

8 Fælles køreplan Lederseminar Kickstart Eget arbejde i afdelingerne. Udarbejdelse af værdigrundlag

9 Fælles køreplan Kickstart: Sende tidligere udarbejdet værdigrundlag til Tine. Mulighed for spørgsmål inden forløbet starter. Forløbet igangsættes.

10 Fælles køreplan Der arbejdes med de to første faser i Den Værdsættende Undersøgelse. Eventuelle vanskeligheder, problemer eller spørgsmål vil altid kunne rykke på forløbet.

11 Fælles køreplan Det videre arbejde i afdelingerne: Udlevering af materiale efter kickstart. Lederen planlægger og gennemfører forløbet ud fra udleveret materiale. Det er absolut tilladt at improvisere med udformningen af færdige værdigrundlag. Ved spørgsmål kan Tine kontaktes.

12 Fælles køreplan Kort gennemgang af fase 3 og 4. 3. fase - Designfasen: Her sammenholdes afdelingens mission med ønsker og drømme fra de to første faser.

13 Fælles køreplan Der stilles spørgsmål som: Hvad kræves af organisationen for, at vores drømme kan blive virkelighed? Hvad kræves af arbejdspladsen? Hvad kræves af os selv? Kan vi sætte dette i relation til arbejdspladsens mission?

14 Fælles køreplan Hvad er arbejdspladsens mission: Hvorfor er vi her? Hvad er vores kerneopgaver? Kan vi bruge vores gode historier, drømme og afdelingens mission og blive mere konkrete i vores udsagn? Kan der bygges bro mellem vores gode historier, vores fremtidsønsker og arbejdspladsens mission?

15 Fælles køreplan 4. fase - Realiseringsfasen: Her vælges mellem de mange forskellige udsagn, forslag, punkter, ønsker, drømme og der arbejdes mod at virkeliggøre dem. Hvordan kan de realiseres? Kan der udvælges udsagn, som er kendetegnende for denne afdeling?

16 Fælles køreplan Udsagnene/værdierne bygger på overvejelser over: Hvad skal kendetegne denne arbejdsplads? Hvem er vi? Hvordan ønsker vi at arbejde sammen? Hvordan skal vi vise os udadtil? Hvordan vil vi modtage borgeren?

17 Fælles køreplan Gruppearbejde Hvilke vanskeligheder, problemer, tvivlsspørgsmål, dilemmaer og andet mener I kan opstå i denne proces? Hvordan kan vi løse dem, så vi alligevel får en god proces for os alle?

18 Opsamling, spørgsmål og afrunding


Download ppt "Introduktion af forløbet. Forløbet sættes i gang gennem kickstart. Kickstart arbejder med de to første faser. De sidste to faser arbejder hver enkelt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google