Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse og patientforløb Vicedirektør Bente Ourø Rørth Konference 6

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse og patientforløb Vicedirektør Bente Ourø Rørth Konference 6"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse og patientforløb Vicedirektør Bente Ourø Rørth Konference 6
Ledelse og patientforløb Vicedirektør Bente Ourø Rørth Konference 6. februar 2008: GPS til patientrejsen

2 Ledelse og patientforløb
Hvordan skal ledelsesopgaven nytænkes, hvis et patientforløb over forskellige sektorer skal lykkes?

3 Én region – fire planlægningsområder

4 Region Hovedstaden Befolkning: 1,6 millioner mennesker Hospitaler: 12
Kommuner: 29 kommuner Praksis : 400 læger

5 Perspektivet Fokus på Hospitalsdirektioner
Afdelingsledere – ledende overlæge og oversygeplejerske Afsnitsledere – overlæge og afdelingssygeplejerske Fokus på Samarbejdet mellem praksis + kommune + hospital

6 Målet er : Opgavefordeling med udgangspunkt i model for behandling af kronisk syge

7 Modellen giver mening fordi
Behandlingsresultaterne forbedres Sundheden fremmes gennem forebyggelse Patientoplevet kvalitet øges Ressourcerne udnyttes bedst muligt.

8 Men sker det i dag? Nej. Findes redskaberne? Vision: Ja Viden: Ja
Vilje: ? Virkelighed : ? Maleri Jacob Herskind

9 Ledelsesfokus i dag Fokus på specialet – kerneopgaven behandling og pleje Kompetenceudvikling inden for specialet Fokus på opfyldelse af afdelingens mål (Kvalitetsmål, aktivitets mål, takststyring) Resultat: Manglende incitament til at arbejde med hele patientforløb på tværs

10 Ledelsesfokus i fremtiden Fra specialefokus til fokus på forløb
Ledelse i forløbsperspektiv: Styrende rolle fra direktionen, skal kunne sælge varen. Sundhedsaftalen. Ikke tillade anarki. Lederbedømmelse på resultater, som kan sige noget om hele patientforløb. Målepunkter i kontrakt. Økonomisk incitamentsstruktur Kompetenceudvikling forløbsorienteret Understøtte patientforløb (patientansvarlige, koordinatorer, projekter mv. Skabe rammer hvor ledelsen kan hente viden og sparring.

11 Praksis, kommuner og hospital: Samarbejde i dag
Mangel på forståelse og respekt Vi (hospitalets personale) er de klogeste Videndeling kun den ene vej – fra hospital til praksis/kommune Mangel på involvering i strategier og handleplaner (SFR, hospitalsplan, akutmodtagelser) Kommunalreform hæmmer samarbejdet Resultat: forsvarsmekanismer, bekvemmelighed, fjendebilleder, opgaven løses ikke

12 Praksis, kommuner og hospital: Samarbejde i forløbsperspektiv
Ligeværdighed i samarbejdet gennem: Prioritering af samarbejdet, tilgængelighed !! Gensidig involvering i planer og rådgivning Fælles dagsordener Fælles projekter Samarbejde om udvikling af forløbsprogrammer (hvor hører patienten til, hvad skal indsatsen være og hvordan sikres kommunikation og samordning) Velfungerende samordningsudvalg Autoriserede uddannelser indenfor kronikerområdet

13 Kommunalt selvstyre i dag betyder :
Uensartede tilbud til borgerne på tværs af kommunegrænser Uoverskueligt for hospitalet at vide hvilke kommuner, der tilbyder hvad Resultat: Lederne opgiver at få overblik, mister mulighed for at arbejde med hele forløbet

14 Kommunalt selvstyre i fremtiden
Selvstyre – med ensartede basistilbud til borgerne Minimumsstandarder inden for fx de tre hyppigst forekommende kronikerforløb Ensartede basistilbud inden for KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) Plan for hvordan og hvornår kronikermodellen implementeres Der skal med andre ord stilles krav til et forpligtende samarbejde til såvel kommuner praksis som hospitaler.

15 Konklusion Direktionen må gå forrest
Patientforløb skal understøttes af en incitament struktur Ligeværdighed i samarbejdet Minimum standarder

16 Hospital Praksissektor Kommune
Patient Kunde/ Patient Borger Kommune


Download ppt "Ledelse og patientforløb Vicedirektør Bente Ourø Rørth Konference 6"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google