Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Facilitatorordningen: - Hvordan kan du bedst muligt udvikle kronikeromsorgen i din klinik? Store Praksisdag 3. februar 2011 Facilitatorer Bjarne Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Facilitatorordningen: - Hvordan kan du bedst muligt udvikle kronikeromsorgen i din klinik? Store Praksisdag 3. februar 2011 Facilitatorer Bjarne Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 Facilitatorordningen: - Hvordan kan du bedst muligt udvikle kronikeromsorgen i din klinik? Store Praksisdag 3. februar 2011 Facilitatorer Bjarne Jørgensen & Tom Simonsen

2 Udfordringer ! 1/3 af befolkningen lever med en kronisk sygdom ( min. 1,5 mill. kronikere !) 75% af ressourcerne i sundhedsvæsnet bruges på kronisk sygdom 50 % af alle besøg i praksis handler om kronisk sygdom Andelen af befolkningen med kroniske sygdomme er i vækst

3 Hvorfor kronikerprogrammet? Hele sundhedsvæsenet står overfor en voldsom opgave med behandlingen af kroniske patienter. Patienter med en kronisk sygdom får ikke de (evidensbaserede) tilbud, som vi ved virker. Indsatsen er ikke tilstrækkeligt koordineret mellem sektorerne Systematisk overordnet indsats ønskelig

4 Kronikerprogrammet 2010-2012 Region H  Langsigtet udviklingsarbejde ( 18 projekter) som skal sikre implementering af forløbsprogrammer  Sammenhæng  Fælles værktøjer  Kommunikation mellem AP, hospitaler og kommuner.  Bæredygtige forbedringer i indsatsen for kronisk syge  Kvalificere den samlede organisation i hele regionen

5 Hvad er et forløbsprogram (hvem gør hvad, hvorfor og hvornår ?) Sundhedsstyrelsens definition: Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.

6 Ib Haurum Forløbsprogrammer Fælles ansvar! ( men AP forrest !) Findes for KOL og Type 2 diabetes demens program: i trykken hjerte-kar-sygdom: kommer også snart muskel-skelet-lidelser: der arbejdes på sagen

7 Forløbsprogrammer KOL og Type 2 diabetes - klar til implementering

8 Formål med forløbsprogrammerne- udfordring for almen praksis. Planlagt og proaktiv indsats - der forebygger akutte episoder og komplikationer (Chronic Care Model) Ensartet indsats af høj kvalitet.( Datafangst) Hensigtsmæssig ressourceudnyttelse ( Større klinikker- opgaveglidning-ledelse) Grundlag for monitorering af indsatsen.(Datafangst)

9 Forandringsvillig ?

10 Workshop 1 Kronikeromsorg i egen klinik. Hvordan griber vi det an i dag ? Hvad gør vi godt ? Hvad gør vi mindre godt ? Hvordan kunne vi godt tænke os det skulle gribes an ? Hvilke barrierer spiller ind ?

11 Workshop 2 Facilitatorordning. Hvordan kan I bedst få glæde af facilitator ? Hvad kunne I tænke jer hjælp til ? Er der nogle barrierer for at tage imod besøg ? Eller implementere ændringer ?

12 Tilmeld din klinik Trin 1 TILMELD DIG INDEN 15. FEB. Skriv en e-mail til facilitatorordningen@regionh.dk eller ring 4820 5566. Trin 2 Forud for besøg udfylder klinik spørgeskema. Trin 3 Facilitator kontakter klinik og aftaler fokus og dato for besøg. Besøg 1 Første besøg aflægges. Målsætning og delmål for klinik klarlægges. Besøg 2 Forud for andet besøg arbejder klinik med delmål. Andet besøg aflægges. Besøg 3 Forud for tredje besøg arbejder klinik med delmål. Tredje besøg aflægges.


Download ppt "Facilitatorordningen: - Hvordan kan du bedst muligt udvikle kronikeromsorgen i din klinik? Store Praksisdag 3. februar 2011 Facilitatorer Bjarne Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google