Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde om de unge mellem myndighed og kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde om de unge mellem myndighed og kommune"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde om de unge mellem myndighed og kommune
Behov, muligheder, udfordringer og begrænsninger Bakkegården

2 Målsætning Målsætning At skabe det bedst mulige grundlag for den videre foranstaltning for den unge Betingelser / baggrund De unge er i gennemsnit godt 2 måneder på Bakkegården De har ikke mobiltelefoner, internet og kan ikke komme ud De unge er ”tvunget” til kontakt med voksne Skaber rum for ro og refleksion

3 Tilbud på Bakkegården Vi kan tilbyde meget på Bakkegården og de andre sikrede institutioner, men det er kun et kort øjeblik i den unges liv. Myndigheden er der hele tiden. Derfor er det, der sker før og efter opholdet på Bakkegården, afgørende. Vi kan være med til at skabe grundlaget for myndighedens videre arbejde.

4 Kimen til forandring Vi kan være med til at skabe grobund for kimen til forandring for den unge Opsamle viden om den unge Læring – undervisning Beskæftigelse - værksteder Screening for psykiatriske problemstillinger Forbehandling misbrug Almindelig daglig levevis (personlig hygiejne, kost, rengøring m.m.) Indsats mod udadreagerende adfærd m.m. Familiesamarbejde

5 Godt samarbejde gi’r gode resultater
Samarbejde fra starten med sagsbehandleren i kommunen Indskrivning Handleplaner inden 7 dage Stil krav til os! Skriv, hvad I gerne vil have, vi skal, for at I kan få den nødvendige viden og træffe de rigtige afgørelser. Daglig kontakt Telefonsamtaler Møder Vi har erfaring med sådanne sager – brug os som sparring – der er så mange samarbejdspartnere m.m. Vi er til rådighed.

6 Særligt fokus på brugbart materiale til kommunerne
Udtalelse Målgruppe Retten Indhold Kort præcis beskrivelse af, hvordan vi har oplevet den unge Afdeling, skole, værksted, evt. PPT Evt. anbefalinger Status Målgruppe Kommunernes sagsbehandlere Evt. fremtidig foranstaltning Indhold Observationer Faglige vurderinger Konkrete handlinger Resultater PPT-indsatser

7 Indhold Statusbeskrivelse
Hvem handler det om? Den unges navn, cpr-nr. og hjemadresse Anbringelsestidspunkt og –grundlag Hvad er Bakkegården? Status Hovedoverskrifter – temaer Fra selvpsykologien med udgangspunkt i dagsopbygningen og fokusområderne (spørgsmålene) Under hvert tema / hovedoverskrift Observationer Faglige vurderinger Handlinger Resultater PPT (Pædagogisk Psykologisk Team) Screening? Forbehandling misbrug Sent udviklede/mentalt retarderede Konklusion - opsamling

8 Spørgsmål Hvordan kan vi sikre, at vi i højere grad arbejder hen imod samme mål? Hvordan laver vi sammen en god opstart/udslusning? Hvilke forventninger er der til de sikrede institutioner fra sagsbehandlerne (myndighed)? Lever vi op til det, I har brug for?


Download ppt "Samarbejde om de unge mellem myndighed og kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google