Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved Erik Dorph Sørensen Folketingets Ombudsmand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved Erik Dorph Sørensen Folketingets Ombudsmand"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved Erik Dorph Sørensen Folketingets Ombudsmand
OPCAT i Danmark Oplæg ved Erik Dorph Sørensen Folketingets Ombudsmand

2 HISTORIK 2004 Danmark ratificerer OPCAT konventionen
2007 Udenrigsministeriet anmelder Ombudsmanden som dansk NPM 2009 Primo – Forhandlinger om budget og samarbejde 2009 Medio – Ombudsmandsloven ændres 2009 Ultimo – Tilsynsbesøg påbegyndes

3 Om samarbejdet med DIGNITY og IMR
OPCAT-rådet Årsplan Ny lovgivning Principielle spørgsmål OPCAT-arbejdsgruppen Drøftelse af tilrettelæggelse af tilsynsbesøg drøftelse af resultatet af tilsynsbesøg

4 Om institutionstyper og art. 4
”……på ethvert sted inden for sin jurisdiktion og kontrol, hvor personer er eller kan blive berøvet deres frihed, enten i medfør af en afgørelse truffet af en offentlig myndighed eller på dennes opfordring eller med dens samtykke eller indvilligelse (i det følgende benævnt ”tilbageholdelsessteder”)…….”

5 Om institutionstyper og art. 4
Fængsler Arresthuse Kriminalforsorgens pensioner Sikrede institutioner (varetægtssurrogat for unge) Politiets Detentioner Politiets Venterum Psykiatriske Centre

6 Om institutionstyper og art. 4
Døgninstitutioner (børn og unge) Botilbud for voksne Asylcentre Mere end 1500 institutioner

7 Om Fokusområder Magtanvendelse og andre indgreb Isolation Relationer
Mellem ansatte og brugere/indsatte Mellem brugere/indsatte Mellem brugere/indsatte og pårørende Lægefaglige forhold Andre fokusområder

8 Metode Skriftligt materiale Samtale ved besøget med Fra institutionen
Andre kilder Samtale ved besøget med Ledelsen Ansatte Brugere/indsatte Pårørende

9 Hvorfor ikke spørgeskemaer ?
Metode Besigtigelse af institutionen Triangulation Afsluttende møde med ledelsen Hvorfor ikke spørgeskemaer ?

10 Rapportering Brev til den besøgte institution uden bemærkninger (afsluttende) Brev til den besøgte institution med bemærkninger (høring) Brev til ansvarlige myndigheder (høring) Endelig udtalelse fra ombudsmanden som NPM

11 Vurderingsmodel

12 Resultater 2009 – 9 besøg 2010 – 20 besøg 2011 – 40 besøg
90 % af besøgene resulterede i dialog med ledelsen af institutionen – mundtlige anbefalinger om mindre mulige forbedringer

13 Resultater fortsat Skriftlig anbefaling efter aftale med ledelsen i 5 sager Skriftlig høring i 6 sager Eksempler: 1)COP 15, 2)Grenen, 3)Kanonen, 4)Bispebjerg Psykiatrisk Center for børn og unge

14 Andre tilsynsmyndigheder - samarbejde
Folketingets § 71, stk. 7- tilsyn Kommunernes persontilsyn Kommunernes og regionernes driftstilsyn Kommunernes brand- og bygningstilsyn Arbejdstilsynet Fødevarestyrelsens tilsyn Embedslægernes tilsyn Og en række andre myndigheder

15 Fremtidige Tilsynsbesøg
Besøg efter FN-reglerne Børnetilsynsbesøg Institutionsspecifikke tilsynsbesøg Modellen for alle besøg vil være OPCAT-modellen. Et besøg kan omfatte alle 3 typer på én gang.


Download ppt "Oplæg ved Erik Dorph Sørensen Folketingets Ombudsmand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google